Kampolin: še več zelenja in povezovalnih poti

Načrte za pozidavo hudourniške grape med Podvozno in Vojkovo ulico v Luciji so še enkrat dopolnili. Tokrat jih je v roke vzela krajinska arhitektka Romana Kačič, ki je v prostor vrisala še več zelenja in povezovalnih poti.

V soseski Kampolin načrtujejo tudi drevorede, obcestne zelene površine, številna drevesa, travnike, nasade grmovnic in trajnic ter otroško igrišče  Foto: Občina Piran
V soseski Kampolin načrtujejo tudi drevorede, obcestne zelene površine, številna drevesa, travnike, nasade grmovnic in trajnic ter otroško igrišče  Foto: Občina Piran

LUCIJA > Predstavniki civilne pobude, ki ni naklonjena pozidavi hudourniške grape med Podvozno in Vojkovo ulico, so se pri piranskem županu Petru Bossmanu osebno predstavili s svojimi stališči.

Vztrajajo namreč, tako Livija Sikur Zorman, da bi bila pozidava zelenega območja v neposredni bližini njihovih domov neustrezna, saj je potrebno po konvenciji v občini zaščititi čim več zelenih površin. Moti jih tudi višina novih objektov, ki bi jim tako zastirali pogled na morje. Predvsem pa so prepričani, da je območje geološko neprimerno za gradnjo, saj pod svojim površjem skriva vodne vire. Župan je poudaril, da je sprejemanje prostorskega akta za Kampolin še vedno v postopku razprave in da ni nič dokončno.

Bliža se še ena razprava o garažni hiši Valeta v Portorožu, kjer načrtujejo zidati tudi apartmaje za mlade družine. Po javni razgrnitvi in obravnavi so občinski svetniki načrte zanjo v prvem branju že potrdili. Na pobudo portoroške krajevne skupnosti se bodo dodatno “kresala mnenja” še enkrat pred drugo obravnavo, in sicer predvidoma konec novembra na občini.

Strokovni sodelavci občinskih uradov so se strinjali z opozorili civilne pobude, da gre pri hudourniški grapi za geološko problematičen teren velikih višinskih razlik, ki je prepreden s podtalnico, številnimi vodnimi tokovi, speljanimi iz vseh uličnih krakov Podvozne ceste. In da bi bilo nujno najprej izdelati strokovno geološko analizo. Kar bodo v nadaljevanju z vso pozornostjo tudi dali izdelati strokovnjakom.

Civilna pobuda je predlagala še demografsko študijo, ki bi pokazala trend rasti prebivalstva v naslednjih letih, kar naj bi bila podlaga za sprejetje kakovostnega programa stanovanjske gradnje, predvsem za mlade družine. “Za tako dolg postopek ni dovolj časa, ker je prosilcev za dodelitev stanovanja v naši občini iz tedna v teden več,” je bil odločen Bossman.

Glede na številne dileme, pomisleke in predloge, ki so jih izpostavili pobudniki za ohranitev zelenega prostora na Kampolinu, civilna pobuda pričakuje še nadaljnje sodelovanje, enako župan, kar bi doprineslo h kompromisni rešitvi.

Načrt ureditve hudourniške grape, kjer bi pozidava tekla na osnovi javno-zasebnega partnerstva, zgradili pa bi 42 stanovanj in 139 parkirnih mest (tudi za okoliške prebivalce, ki jih zdaj pesti stiska s parkirnimi mesti), je nazadnje dopolnila krajinska arhitektka Romana Kačič iz Pirana.

Poudarek je dala predvsem dodatnim pozelenitvam območja s (tudi cvetočimi) drevesi, nizko in visoko rastočimi grmovnicami, trajnicami in čebulnicami, rastlinskimi vrstami z lepo obarvanim jesenskim listjem, vrstami dišečih dreves in grmovnic, vrstami vzpenjalk in popenjalk, travnatimi površinami in drugim.

Od prej pa načrt predvideva tudi dovolj povezovalne pešpoti in kolesarskih poti z ostalim delom naselja, saj je soseska v bližini šole, trgovine in avtobusne postaje.

LEA KALC FURLANIČ


Najbolj brano