Je Mikoličevo izrinil rob klifa?

Na uradna pojasnila o razlogih za ponedeljkovo odstavitev dekanje Fakultete za humanistične študije (FHŠ) pri Univerzi na Primorskem (UP) Vesne Mikolič bo treba počakati do konca tedna, so sporočili iz kabineta rektorja univerze Dragana Marušiča. Neuradni podatki pa kažejo, da je kaplja čez rob prepolnega humanističnega soda pooblastilo fakultete odvetniški pisarni Senica s podpisom nekdanjega rektorja Rada Bohinca.

 Izsek iz pooblastila FHŠ pisarni Senica, podpisanega 29. februarja letos. Rado Bohinc, ki mu je mandat rektorja prenehal novembra lani, je o rdeče obkroženem podpisu dejal: “Lahko bi bil moj.”
Izsek iz pooblastila FHŠ pisarni Senica, podpisanega 29. februarja letos. Rado Bohinc, ki mu je mandat rektorja prenehal novembra lani, je o rdeče obkroženem podpisu dejal: “Lahko bi bil moj.” 

KOPER, LJUBLJANA>“Zelo sem presenečena. Z obtožbami o domnevni zlorabi pooblastil pred ponedeljkom nisem bila seznanjena. Obtožbe seveda ne držijo in to se bo pri pristojnih organih tudi pokazalo,” je odločitev rektorja UP Dragana Marušiča včeraj za PN komentirala Vesna Mikolič.

“Ni mi povsem jasno, za kaj gre”

V skromnem pojasnilu, ki so ga v ponedeljek poslali z univerze, je kot eden od razlogov za razrešitev dekanje namreč navedena "zaščita dobrega imena Univerze na Primorskem in preprečitev nematerialne in materialne škode, ki bi lahko nastala zaradi zlorabe pristojnosti in podeljenih pooblastil pri poslovanju fakultete". Sporočili so še, da je bila razrešitev nujna “v času hude finančne situacije, ki od univerze terja reorganizacijo in optimizacijo študijskih procesov in poslovanja”.

Mikoličeva je prepričana, da gre za nekakšno nerazumevanje oziroma napačno interpretacijo stvari, saj da ni storila nobene napake. “Ni mi povsem jasno, za kaj gre. Slabo poslovanje fakultete ne more biti razlog za mojo razrešitev, saj smo ves čas delovali skladno z načrti,” pravi razrešena dekanja, ki jo v petek čaka zagovor pri Marušiču. “Ne vem, čemu to služi, saj je njegova odločba dokončna, pred tem pa nisem imela nobene možnosti za pojasnjevanje česar koli,” dodaja. Kljub razrešitvi ostaja v službi, saj, tako pravi, po statutu UP razrešeni dekan opravlja funkcijo do izvolitve novega.

Popravljanje knjig

Že dlje časa krožijo govorice o resnih likvidnostnih težavah fakultete, ki naj bi imela veliko denarnih obveznosti do bank, pa tudi do drugih članic univerze. Ne glede na to, ali te navedbe držijo, sporno pooblastilo odvetniški pisarni Senica nikakor ne more biti edini razlog za predčasni konec mandata dekanje, a je k odločitvi rektorja nedvomno prispeval, potrjujejo zanesljivi viri.

Papir je eden v vrsti tisočih, ki so bili podpisani v dolgi zgodbi o sporu med FHŠ in Tajo Kramberger, ki se je zaključil z zunajsodno poravnavo. V sporazumu je fakulteta pristala na plačilo določenega zneska, Krambergerjeva pa se je odpovedala delovnemu mestu na FHŠ.

Zgodba je nove razsežnosti začela dobivati pred nekaj tedni, ob izidu zbirke poezij Krambergerjeve z naslovom Z roba klifa. Knjiga je izšla v zbirki Aleph, ki jo izdaja Center za slovensko književnost. Na platnicah knjige so med podatki o avtorici med drugim navedbe, da se je na FHŠ zgodila “kadrovska čistka kritičnih intelektualk in intelektualcev” in da se je “tožba na sodišču končala z izplačilom odškodnine.” Odvetniška pisarna Senica je v imenu dekanje FHŠ zahtevala umik teh trditev, saj o prekinitvi delovnega razmerja s Krambergerjevo sodišče nikoli ni odločalo in torej zaključka spora ni moč interpretirati kot zmage nekdanje predavateljice ali potrditve nezakonitega ravnanja ustanove.

Marušič novic o sporni zahtevi domnevno ni izvedel od svoje podrejene, dekanje Mikoličeve, temveč od naslovnika. “Ko sem prejel zahtevo s strani odvetniške pisarne Senica, sem rektorju poslal dopis o tem, saj sem pri vodstvu univerze želel dobiti potrditev ali ovržbo te zahteve,” potrjuje direktor Centra za slovensko književnost Brane Mozetič.

Po neuradnih podatkih naj bi rektor zahtevo do založbe že preklical.

Zakaj je Bohinčev podpis ležal pri Senici?

Pregled pritožbe v zadevi Aleph je razkril še eno bizarnost. Na pooblastilu FHŠ odvetniški pisarni Senica, ki nosi datum 12. marec, je rektorjev podpis, a ni Marušičev, zato pa je na las podoben podpisu nekdanjega rektorja Rada Bohinca.

Podobno pooblastilo FHŠ isti pisarni z datumom 29. februar hranimo tudi v našem uredništvu. Pripeto je bilo zahtevi za objavo odgovora, naslovljeni na našo hišo.

Nekdanji rektor Rado Bohinc je ob ogledu fotokopije tega dopisa potrdil: “To bi lahko bil moj podpis,” a hkrati dodal: “Ne verjamem, da bi si dekanja dovolila zlorabiti moj podpis. Verjetno gre prej za kakšno administrativno napako.”

Domneva je pravilna. Iz odvetniške pisarne Senica so nam sporočili, da so “pomotoma uporabili pooblastilo, na katerem je podpis nekdanjega rektorja Univerze.” Sicer imajo sklenjeno tudi pogodbo o zastopanju FHŠ in pooblastilo dekanje, so dodali.

Ampak kaj so prazna pooblastila s podpisom rektorja sploh počela v fasciklih najbolj razvpite odvetniške pisarne v državi? Takšna praksa naj bi bila nekaj običajnega, so nam pojasnili. Odvetniku in vodji odvetniške pisarne Franciju Matozu, ki smo ga vprašali za mnenje, se ne zdi tako. “Pri fizičnih osebah dejansko je praksa, da podpišemo več pooblastil. Pravne osebe pa nas pooblaščajo za vsako zadevo posebej. Običajno takrat, ko nas z dopisom seznanijo, kakšno zadevo so nam odstopili v reševanje in kaj pričakujejo od nas.”

Praksa je takšna zaradi preglednosti, varnosti in preprečevanja pomot. Kakršna se je zgodila pisarni Senica, in to več kot enkrat.

ILONA DOLENC

VESNA HUMAR


Najbolj brano