Intesa Sanpaolo Bank lani z rekordnim dobičkom

Intesa Sanpaolo Bank iz Kopra je lani ustvarila 71,5 milijona evrov čistega dobička, kar je največ doslej. Povečala je obseg posojil in tržne deleže depozitov, osvojila pa je tudi nove komitente. Z vidika poslovnih rezultatov je bilo leto 2023 zanjo najboljše doslej.

 Foto: Zdravko Primožič/FPA
Foto: Zdravko Primožič/FPA

SLOVENIJA > Intesa Sanpaolo Bank, ki je del mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo, druge največje bančne skupine v evroobmočju, je skozi vse lansko leto vztrajno rasla tako po obsegu kreditiranja kot po številu novih komitentov in dobičkonosnosti.

Več kot potrojili čisti dobiček

Dobiček pred davki je znašal skoraj 88 milijonov, čistega dobička pa je bilo kar 71,5 milijona, kar je za 338 odstotkov več kot leta 2022. Poslovni in finančni prihodki so zrasli za nekaj več kot 87 odstotkov na 154,2 milijona evrov, bilančna vsota pa se je povzpela za osem odstotkov in dosegla na 3,99 milijarde evrov.

Banka se je potrdila kot ena vodilnih v Sloveniji. Bruto krediti nebančnemu sektorju so se lani povečali za 1,2 odstotka na 2,47 milijarde evrov, tržni delež je znašal devet odstotkov. Krediti gospodinjstvom so zrasli za 2,9 odstotka.

Depoziti nebančnega sektorja so zrasli za 6,7 odstotka na 3,42 milijarde evrov in dosegli 8,3-odstotni tržni delež. Depoziti gospodinjstev so se povečali za 2,6 odstotka, podjetij pa za 14,7 odstotka.

Precej manj slabih kreditov kot tekmice

Banka je uspela je ohraniti visoko kakovost kreditnega portfelja. Njen delež slabih kreditov je precej nižji od povprečja slovenskega bančnega sistema. “Banka je dosegla svoj vrh v smislu dobičkonosnosti z izrazito rastjo, ki jo je sprožila rast obsega kreditov in tržnih deležev depozitov strank,” je zadovoljen predsednik uprave Luigi Fuzio. Pri kreditiranju pravnih oseb so vrhunec dosegli junija, ko se je tržni delež na tem področju povzpel na deset odstotkov. Tudi kreditiranje gospodinjstev se je glede na leto poprej nekoliko okrepilo.

V prihodnje pričakujejo postopno okrevanje slovenskega gospodarstva in rast zasebne potrošnje. To naj bi ob verjetnem znižanju inflacije pozitivno vplivalo tudi na kreditno aktivnost banke, tako pri stanovanjskih kot potrošniških kreditih. SR


Najbolj brano