Državni denar za inovativne projekte v Istri

Lokalna akcijska skupina za območje občin Koper, Izola in Piran (LAS Istre) je objavila javni poziv za predložitev projektov za leto 2012. Na voljo je 70.000 evrov za projekte razvoja podeželja.

LAS Istra spodbuja projekte za razvoj podeželja Foto: Društvo Capris
LAS Istra spodbuja projekte za razvoj podeželja Foto: Društvo Capris

KOPER> S tem denarejm bodo po potrditvi načrta izvedbe projektov s strani ministrstva za okolje financirali projekte do 85 odstotkov višine upravičenih stroškov.

Gre za že četrti javni razpis od začetka delovanja omenjene lokalne akcijske skupine.

Javni poziv za projekte, za katere je na voljo denar iz naslova tako imenovane četrte osi programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, je odprt do 3. septembra do 12. ure. Do takrat lahko interesenti osebno ali prek priporočene pošiljke potrebno dokumentacijo dostavijo na LAS Istre.

Dobrodošli vsi projekti, ki jih v Isrti še ni bilo

Projekti morajo biti namenjeni razvoju ekonomskih, človeških, kulturnih in okoljskih potencialov istrske regije, je na ponedeljkovi javni predstavitvi poziva pojasnila predstavnica LAS Istre Heidi Olenik. V ta sklop ne sodijo značilni “kmetijski” projekti, za katere obstajajo drugi viri financiranja, pač pa projekti za razvoj podeželja, ki lahko bodisi obujajo življenje na podeželju bodisi spodbujajo zaposlovanje in prirejanje dogodkov na podeželju in tako dalje.

Eden od ključnih kriterijev je inovativnost, kar pa lahko predstavlja “vsak projekt, ki se ga do tedaj še ni izvajalo na tem območju. Lahko ste ga videli na primer v Toskani, pri nas pa se tega ne pozna, in se to lahko ocenjuje kot inovativni pristop”.

Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe, ki so vključene v LAS Istre najpozneje do izteka roka za oddajo vlog. Med omejitvami je ta, da so z upravičenega območja izvzeta naselja z več kot 10.000 prebivalci. Z drugimi besedami na območju občin Koper in Izola sta izvzeti urbani središči Kopra in Izole, medtem ko se projekte lahko izvaja na območju celotne piranske občine.

Javni poziv, razpisna dokumentacija in navodila za oddajo projektnih vlog ter obrazci so objavljeni na spletnih straneh občin Koper, Izola in Piran ter na strani LAS Istre: http://www.las-istre.si/javni-razpisi-las.

Projekte lahko zaključijo do konca junija 2012

Prijavitelji morajo biti pozorni tudi na to, kaj lahko uvrstijo med upravičene stroške, za katere bodo lahko naknadno dobili povrnjen del vloženega denarja. Mednje sodijo tako stroški vodenja in izvajanja projekta, stroški dela in promocije in celo “prispevek v naravi”, kot je lahko na primer delo na terenu, ki ga je prosilec za potrebe projekta lastnoročno izvedel. Med upravičene stroške pa denimo ne sodijo davek na dodano vrednost ter plačila taks in drugih dajatev v upravnih postopkih.

Prijavitelji morajo paziti, da stroški za projekt ne bodo nastali pred 31. oktobrom letos, lahko pa se projekte zaključi najpozneje do 30. junija 2015.

Po zaprtju javnega poziva bo izbor projektov prepuščen tričlanski komisiji, končne pogodbe o financiranju pa bodo sklenjene šele po potrditvi načrta izvedbe projektov s strani ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ministrstvo nima določenega roka, do kdaj mora načrt potrditi, po izkušnjah LAS Istre pa to lahko traja tudi več mesecev.

STA


Najbolj brano