Denar Marjetice za tone sadja, pršute, nogomet ...

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo poslovanje Marjetice Koper v letih 2015 in 2016, ko je podjetje kot vršilec dolžnosti vodil Gašpar Gašpar Mišič, le delno učinkovito. Gašpar Mišič odgovarja, da je podjetje pod njegovim vodstvom poslovalo uspešno in učinkovito.

  Foto: Nataša Hlaj
Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da Marjetica ni imela dolgoročnega razvojnega načrta. Podjetje v svojih notranjih aktih ni imelo urejenih postopkov načrtovanja, ki bi jih upoštevali pri pripravi letnih načrtov, dodeljevanju sponzorskih sredstev in donacij, niti postopkov ugotavljanja potreb po zunanjih izvajalcih.

Marjetica v letnih načrtih ni ustrezno opredelila in utemeljila porabe visokih davčno nepriznanih stroškov in stroškov sponzorstev.

Mišič: “Vse s soglasjem nadzornega sveta”

Takratni v.d. direktorja Gašpar Gašpar Mišič meni, da se poročilo ukvarja z birokratskimi pomanjkljivostmi, medtem ko je podjetje pod njegovo taktirko poslovalo “učinkovito in odlično”, saj da so se uspeli rešiti štirimilijonske izgube iz prejšnjih let in obvladovati stroške.

Gašpar Gašpar Mišič

“Podjetje je vedno poslovalo skladno s pričakovanji lastnika, skladno z zakoni in z dobičkom. Ničesar nismo zamolčali. Za vse, kar smo počeli, smo imeli soglasje nadzornega sveta,” pravi Mišič. Strinja pa se, da je treba zadostiti tudi upravnim zahtevam, zato bo poročilo računskega sodišča sprejel kot napotek za izboljšanje poslovanja v Okolju.

Sadje za delavce, da “bodo bolj zdravi”

Revizorji navajajo, da so v dveh letih v Marjetici za davčno nepriznane stroške namenili kar 226.883 evrov. Med drugim za nakup 38,6 ton sadja in 2075 kilogramov pršuta ter za piknike in pogostitve za zaposlene. Za stroške reprezentance pa so porabili 74.749 evrov. Mišiču se to, da so delavcem zagotovili sadje, ne zdi sporno, še manj pa nezakonito. “Sprejeli smo pravilnik o promociji zdravja pri delu, ker smo ocenili, da gre za naložbo v zdravje delavcev, s čimer smo zmanjšali bolniške odsotnosti. Razmišljam, da bi to uvedli tudi v Okolju,” pravi.

Od 122.058 evrov sponzorskih sredstev so jih kar 68.244 evrov namenili nogometnemu klubu FC Koper. Je bilo takšno navodilo nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki je v tistih letih obvladoval klub? “Kar je očitno, ne bom komentiral,” pravi Mišič. Marjetica je 47.504 evrov porabila za donacije. “Leta 2016 je za 19.000 evrov povečala načrtovane odhodke za donacije, kar je upravičevala s povečanjem števila vlog pomoči potrebnim, od tega pa je 17.751 evrov donirala Gledališču Koper,” ugotavlja računsko sodišče. Mišič se pri tem sklicuje na družbeno odgovorno poslanstvo podjetja.

Niso imeli pravilnika o sponzorstvih

In še: Marjetica ni določila enotnega postopka spremljanja izvajanja storitev zunanjih izvajalcev ter ni vedno preverila izvedenih storitev. Mišič se z navedbami ne strinja in pravi, da so vedno pridobili najboljše in najbolj ugodne ponudbe. “Občani so bili zelo zadovoljni z javnim servisom. Poleg tega smo skoraj v celoti obnovili vozni park in naprave,” pojasnjuje Mišič.

Računsko sodišče nadalje opozarja, da Marjetica ni spremljala izvajanja obveznosti sponzorirancev ter ni vedno preverila izpolnjevanja obveznosti. “Kolikor vem, zakon ne predvideva pravilnika o sponzorstvih,” pravi Mišič in dodaja, da so bila vsa sponzorstva načrtovana in potrjena na nadzornem svetu. “Ker se učimo na napakah, bomo zdaj v Okolju sprejeli pravilnik o sponzorstvih,” napoveduje.

“Če dobiš navodilo lastnika ...”

Sicer pa računsko sodišče pripombe niza tudi glede postopka pridobivanja lastništva v družbi Primorske novice in nameravani naložbi v družbo Adriafin (Vinakoper). Po mnenju revizorjev Marjetica ni učinkovito zavarovala interesov, ki jih ima kot javno podjetje, saj je k naložbi pristopila brez ustrezne analize in izračuna finančnih posledic.

Na vprašanje, ali se mu zdi upravičen nakup deleža v Primorskih novicah, Mišič odgovarja: “Če dobiš navodilo lastnika, torej koprske občine, in če imaš za to tudi soglasje nadzornega sveta, moraš zadevo izpeljati.” Zagotavlja, da so pred nakupom opravili analizo.

Po njegovem mnenju ni zakonskih omejitev, da javno podjetje ne bi smelo sodelovati pri nakupu deležev v gospodarskih družbah. Kot primer navaja občino Ajdovščina, ki je kupila delež v Mlinotestu. Zakaj točno pa naj bi komunalno podjetje potrebovalo lastništvo v mediju? “Saj ni prav nič napačnega v tem. Gre za časopis, ki ima tradicijo. Prek objav smo nameravali ljudi seznanjati o našem delu, naših akcijah. Še danes trdim, da bi morala občina javnost obveščati prek lokalnih medijev, ne pa svojih občinskih glasil,” meni Mišič.

Z očitkom, da niso spremljali naložbe v Primorske novice, se ne strinja, saj pravi, da se je njihov predstavnik udeleževal skupščin in sej nadzornega sveta.

Priporočila in popravljalni ukrepi

Računsko sodišče pravi, da je Marjetica z izvajanjem gospodarskih javnih služb ustvarila dobiček (1,2 milijona evrov), s katerim je pokrivala izgubo svojih tržnih dejavnosti (178.000 evrov). Mišič deloma potrjuje te ugotovitve, vendar dodaja, da je bil skupni seštevek pozitiven. “Ko sem ugotovil, da tržne dejavnosti ustvarjajo izgubo, sem se odločil zapreti tri semenarne, ki so ustvarjale več kot 100.000 evrov izgube na leto,” utemeljuje.

Računsko sodišče je Marjetici podalo priporočila in naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov. Med drugim morajo v podjetju vzpostaviti kontrole za obvladovanje tveganj pri izvajanju storitev zunanjih izvajalcev, opredeliti morajo politiko sponzoriranja in donacij ter dopolniti notranje akte tako, da bodo urejali tudi davčno nepriznane stroške in stroške reprezentance.

Zdajšnji direktor Marjetice Alfred Draščić napoveduje, da bodo v prihodnjih dneh preučili priporočila in zahteve računskega sodišča. “Na osnovi teh zaključkov bomo načrtovali nadaljnje procese in morebitne dopolnitve,” pojasnjuje.

Alfred Draščić


Najbolj brano