Snujejo nov videz osrednje ulice na Dobrovem

S Trga 25. maja na Dobrovem želijo umakniti parkirišče in mu dati primerno obliko. Tudi s tem namenom občina Brda snuje podrobni prostorski načrt, ki bo opredeljeval, kako na se poslej ureja središče središča Brd.

Središče Dobrovega naj bi postalo pešcem in obiskovalcem bolj prijazno
Središče Dobrovega naj bi postalo pešcem in obiskovalcem bolj prijazno 

DOBROVO> Središče Občine Brda oziroma glavna ulica skozenj naj bi celovito novo podobo dobila v daljšem obdobju, pravi direktor občinske uprave Andrej Markočič. Podrobni prostorski načrt (OPPN) bo opredelil, kako naj se vse skupaj uredi, da ne bo stihijskih posegov v ta prostor. Potem pa bodo postopoma, kolikor bo možno, uresničevali načrtovano.

Trg mora postati trg

“Treba je temeljito prenoviti središče Dobrovega. To je nenazadnje center Brd. Na glavnem trgu se čez dan zadržuje ogromno “pločevine”, nima večjih zelenih površin ali ploščadi...,” pojasnjuje vodja občinskega oddelka za okolje in prostor Dejan Rusjan. Trgu želi občina dati primeren videz, da bodo ljudje na njem imeli “občutek trga”, da bo tudi za turiste bolj prijazen.

Strokovne podlage za OPPN so že pripravili in jih tudi že usklajevali z vaško skupnostjo Dobrovo. Nič pa še ni določeno in tudi snovanje načrta je šele na začetku.

To je glavni razlog, da so se lotili snovati OPPN. Hkrati želijo bližnje križišče preurediti v za varnost in umirjanje prometa primernejši rondo. Oboje bo potem, ko bo na vrsti gradnja, imelo prednost. A ne gre le za trg. Z OPPN snujejo novo podobo večjega dela glavne ulice na Dobrovem. “Prav je, da urbanistično uredimo celoto. Zato načrt zajema območje od dostopa do vrtca do borovega gozdička nad gradom,” pravi Rusjan.

Prednost odprtemu prostoru

S trga, na katerem naj bi ostalo le nekaj nujnih parkirnih mest, nameravajo parkirišče umakniti pod gostišče 25. maj. Prav tako pa bi radi ukinili parkirna prostora pred vhodom v grad Dobrovo ter med gradom in zaprto bencinsko črpalko. Tam so namreč predvideli površine za pešce in turiste - zelenice, parke, ploščadi. Nadomestna parkirna mesta bi zagotovili pod gradom (v smeri vinske kleti) in pod marketom Mercatorja.

Na robu prostora med gradom in črpalko si zamišljajo objekt turističnega značaja. In namesto črpalke nekaj podobnega, morda kavarno. S Petrolom se bodo še pogovarjali, kaj bi lahko tam gradili, pri čemer naj bi podjetje razmišljalo tudi o postaji za električna vozila, pravi Rusjan. Prostorski načrt pa bo tudi opredelil, kje naj vodijo pešpoti in pločniki, kjer naj stojijo avtobusna postajališča, kako naj bo v prihodnje videti botrov gozdiček na robu naselja...

AS


Najbolj brano