“Smo prva vas v Vipavski dolini”

Krajani Otošč so na sestanku vaške skupnosti z večino podprli pobudo, da se vas priključi občini Vipava. “Geografsko sodimo v Vipavsko dolino, večino storitev opravljamo tu, tudi na področju turizma smo z njo bolj povezani,” je povedal predstavnik vaške skupnosti Jakob Može. Občina Vipava je pobudi naklonjena, na občini Divača z njo še niso seznanjeni.

V vasi Otošče živi približno 20 ljudi. Večina je naklonjena  pobudi, da se vas priključi občini Vipava.
V vasi Otošče živi približno 20 ljudi. Večina je naklonjena pobudi, da se vas priključi občini Vipava.  

VIPAVA, OTOŠČE > Vasica Otošče je razloženo naselje na skrajnem vzhodnem robu Vipavske doline, v ozki dolini potoka Močilnika pod Rebernicami, ob stari cesti iz Podnanosa proti Razdrtemu. V vasi, do katere vodi ozka in na izpostavljenih delih že precej dotrajana asfaltna cesta, trenutno živi nekaj čez 20 ljudi.

Otošče so uradno del KS Senožeče in občine Divača, a vaščani se čutijo, da so del Vipavske doline, zato so nedavno na občino Vipava naslovili pobudo za priključitev vipavski občini. “Imeli smo sestanek vaške skupnosti, ki se ga je udeležilo 90 odstotkov vseh vaščanov. Velika večina je bila za to, da prestopimo v vipavsko občino,” je v imenu domačinov povedal Jakob Može.

Anton Lavrenčič

vipavski župan

“Zelo sem vesel, da lahko ustrežemo želji vaščanov Otošč. S soglasno večino smo sprejeli, da so v naši občini zaželeni in da jih bomo sprejeli odprtih rok.”

Prva vas v Vipavski dolini

Razlogi se ponujajo kar sami, dodaja. “Geografsko gledano smo na začetku Vipavske doline, prva vas v dolini. Številne storitve koristimo v vipavski občini in tudi sicer smo bolj povezani z njo kot z občino Divača. Doma imam dojenčka, ki bo moral septembra v vrtec. Najraje bi ga vpisal v vrtec Podnanos, ki sodi pod občino Vipava, a ne bo šlo, ker je premalo prostora in mi smo uradno v divaški občini,” je povedal Može.

Vaščani trenutno urejajo dovoljenja in druge papirje v Divači oziroma v Sežani. “Ta pot traja vsaj 20 minut, Vipava pa je dobrih pet minut stran,” je dodal Može. Kot pravi, med ljudmi prevladuje prepričanje, da občina Divača v zadnjih desetih letih za vas Otošče ni naredila veliko. “Po eni strani je kriva občina, ker pozablja, da smo v tej dolini, po drugi strani pa smo krivi tudi sami občani, ker nismo dali nobene pobude, saj nismo imeli upanja, da bo kaj naredila,” je dodal.

Gre za relativno dolgotrajen postopek, ki zahteva referendum v obeh občinah, o spremembi pa na koncu odloča državni zbor.

Zato pa imajo velika pričakovanja do občine Vipava. Tako pri obnovi infrastrukture kot tudi na področju turizma, meni Može. “Tu imamo velike priložnosti za razvoj pohodništva, kmečkega turizma. Če bo občina Vipava to spodbudila, bo to velik plus za občino in za vaščane,” je prepričan.

Vipavci bi jih sprejeli odprtih rok

Vipavski svetniki so se seznanili s pobudo in so ji naklonjeni, upravi pa so prižgali zeleno luč, da sproži postopke. “Zelo sem vesel, da lahko ustrežemo želji vaščanov Otošč. Danes smo s soglasno večino sprejeli, da so v naši občini zaželeni in da jih bomo sprejeli odprtih rok. To pomeni, da se bo občina širila, hkrati pa pomeni tudi stvari, ki jih bo treba urediti za vaščane Otošč,” je po seji povedal vipavski župan Anton Lavrenčič.

Jakob Može

domačin

“Sestanka vaške skupnosti se je udeležilo 90 odstotkov vaščanov. Velika večina je bila za to, da prestopimo v vipavsko občino.”

Od zadnje domačije na Lozicah v občini Vipava do table z oznako naselja Otošče, je le streljaj.

Na občini Divača so za pobudo izvedeli iz medijev, je povedala županja Alenka Štrucl Dovgan. “Uradnega dopisa nismo dobili, zato jo težko komentiramo. Vsekakor bi bilo primerno, da bi predstavnik vaške skupnosti z njo najprej seznanil KS Senožeče in občino Divača. To so zadeve, ki jih je treba reševati s pogovorom. Razumemo, da so krajani Otošč bolj vezani na Vipavo, in če je taka volja večine, potem njihovi pobudi ne bomo nasprotovali. Postopke pa je treba peljati pravilno,” je pojasnila županja.

Preden bodo Otošče del občine Vipava, priključili bi jih KS Lozice, bo preteklo še nekaj vode v strugi Močilnika, se zavedajo v Vipavi. “Gre za relativno dolgotrajen postopek, ki zahteva referendum v obeh občinah, nenazadnje pa bo moral o spremembi odločiti državni zbor,” je pojasnil svetovalec za pravne zadeve Jure Dolinar.


Najbolj brano