Silijo jih pod skupno streho

V zvezi kulturnih organizacij in zvezi tolminskih mladinskih organizacij le malo vedo, kako bo deloval nov zavod za kulturo, šport in mladino, ki ga je občinski svet kljub pomislekom vpletenih že potrdil.

 Po besedah Rafaela Šuligoja bodo z novim zavodom povečali strokovnost in nadgradili ponudbo. V kulturnih in mladinskih društvih niso prepričani, ali se bo vse skupaj obneslo.   Foto: Neva Blazetič
Po besedah Rafaela Šuligoja bodo z novim zavodom povečali strokovnost in nadgradili ponudbo. V kulturnih in mladinskih društvih niso prepričani, ali se bo vse skupaj obneslo.  Foto: Neva Blazetič

TOLMIN > Občina naj bi z njim uredila financiranje in nadgradila ponudbo z več komercialnimi dogodki. V obeh zvezah pa so, za zdaj, skeptični.

Občina je zavod ustanovila, ker meni, da v ljubiteljski kulturi in na področju mladine stvari pravno formalno niso urejene. To naj bi leta 2010 ugotovila notranja revizija, ki se je spotaknila ob dejstvo, da občina plačuje Zvezi kulturnih društev (ZKD) izvajanje dejavnosti društev in prireditev, vključno z vzdrževanjem stavbe Kinogledališča. Trdi, da to ni v skladu s predpisi, saj je ZKD pravna oseba zasebnega prava. Podobna zadrega je pri dejavnosti zveze tolminskih mladinskih društev (ZTMD), ki večino programa izvaja v centru MINK, organizirajo pa tudi več festivalov.

“Razmere za delo ne bodo slabše”

Po zakonu občina javne kulturne dobrine zagotavlja tako, da jih organizira sama ali javni zavod, pojasnjuje odgovoren za družbene dejavnosti Rafael Šuligoj. Kot pravi, se vsaj še pol leta ne bo nič spreminjalo. V tem času naj bi konstituirali nov zavod.

Šuligoj pojasnjuje, da bi z njim uredili skupno računovodstvo ter status zaposlenih in pogodbenih sodelavcev. Glavni cilj je nadgradnja ponudbe z dodatnimi, predvsem komercialnimi športnimi, kulturnimi in zabavnimi prireditvami, ki bi prinašale dobiček, ta pa bi se vračal v zavod. “Posamezne dejavnosti bi ohranile samostojnost. Nov zavod bi prevzel vse zaposlene, če pa bomo želeli širiti obseg prireditev, bi po potrebi zaposlili dodatne. Razmer za delo v posameznih dejavnostih v nobenem primeru ne bomo poslabševali,” poudarja. Dodaja še, da tolminska izpostava javnega sklada za kulturo ostaja nespremenjena. Z novim zavodom bodo uskladili organiziranost posameznih področij s predpisi, povečali strokovnost dela in se izognili podvajanju programov, povečale naj bi se možnosti za pridobivanje denarja na razpisih in trženja programov.

Pomislekov je veliko

V upravnem odboru ZKD menijo, da je nov zavod slabo pripravljen in bi korak naprej naredili, če bi področje kulture priključili h knjižnici ali k muzeju. Menijo, da se zavodi z mešano dejavnostjo nikjer v Sloveniji niso obnesli. Moti jih tudi, da so bili postavljeni pred dejstvo. Ne vedo, kako bodo prejemali denar za dogovorjeno dejavnost. Vodja centra MINK Janez Leban ima veliko pomislekov glede načina povezovanja. Kot pravi, je kar “od zgoraj” prišel ukaz o pripojitvi, ne da bi imeli veliko možnosti vplivanja. “Na skupščini zveze tolminskih mladinskih organizacij bomo odločali, ali sploh gremo zraven. Zadeva je zapletena in nedorečena,” meni Leban.

Direktor zavoda za šport Branko Velišček večjih pomislekov o povezovanju nima: “Vsaj do poletja se nič ne bo spremenilo, razen to, da postajamo zavezanci za DDV. Jeseni bomo z novo sezono morali premisliti o kadrovskih rešitvah, saj bo vsako področje terjalo strokovnega sodelavca. Menim, da bi v okviru zavoda lahko razširili dejavnost. Na področju športa bi se lahko lotevali organiziranja dodatnih prireditev, morda tudi lig, poletnih športno turističnih kampov in podobno. Pri kulturi pa bi zagrizli v organiziranje večjih komercialnih dogodkov.”

NEVA BLAZETIČ


Najbolj brano