Po skrbi za slepe in slabovidne je Nova Gorica zgled

Nova Gorica je vse bolj prijazna za slepe in slabovidne, pa tudi druge ranljive skupine. Saj ne, da ni več težav, jih pa uspešno premagujejo s sodelovanjem, tako pri urejanju prostora, kot pri javnih storitvah, potrjujeta predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Igor Miljavec in župan Samo Turel.

Izzive rešujejo tudi s tiflopedagogom Petrom Rotom (levo), ki je za 
slepe neprecenljiva pomoč.  Foto: Mitja Marussig
Izzive rešujejo tudi s tiflopedagogom Petrom Rotom (levo), ki je za slepe neprecenljiva pomoč.  Foto: Mitja Marussig

NOVA GORICA > “Nova Gorica je lahko zgled ne le Sloveniji, ampak tudi širše,” pravi predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica Igor Miljavec. In ker je človek, ki ne opleta s pohvalami tja v en dan, mu gre verjeti. Če so pred 15, 20 leti še orali ledino, je danes že mogoče reči, da je Nova Gorica slepim in slabovidnim zelo prijazno mesto in občina. “Skupaj iščemo rešitve. Pred vsako prenovo se pogovorimo, kot uporabniki zadeve preverimo, zavod Dostop poda priporočila, kako kaj prilagoditi, občina in izvajalci to upoštevajo,” Miljavec pojasni, kaj je ključ do uspeha. Trenutno pa sodelujejo pri prenovi območja železniške postaje. V centru mesta je malo sivih con, ki še niso urejene, potrdi. In ve, da bo občina, ko bo prenavljala Kidričevo ali Gregorčičevo, upoštevala njihova priporočila. “Najbolj črna točka je avtobusna postaja, ki je med prenovo niso prilagodili. Čeprav smo lastnike opozorili,” je kritičen Miljavec.

Težave rešujejo, ker delajo z roko v roki

Ni pa vse v arhitekturi. Mestna občina ima že četrto leto strateški načrt dostopnosti, da bodo prostor, storitve in informacije prilagojeni za vse funkcionalno ovirane osebe. Miljavec pohvali sodelovanje z zaposlenimi v upravi občine, ki je kot prva zaposlila osebo, ki skrbi za digitalizacijo oziroma prilagoditve spletne strani za ranljive skupine. Sodelujejo tudi z drugimi ustanovami. “Ni pomembno le postavljati taktilne oznake, ampak, da zaposlene usposobimo za delo z ranljivimi skupinami. To je velika prednost, ki jo ima Nova Gorica,” pojasni. Uspešen model sodelovanja prevzemajo tudi druge občine, ki izboljšujejo dostopnost za slepe in slabovidne ter osebe na vozičkih. MDSS sodeluje z Ajdovščino, Vipavo in po novem z Brdi.

Igor Miljavec

predsednik MDSS Nova Gorica

“Ni pomembno le postavljati taktilne oznake, ampak predvsem, da zaposlene usposobimo za delo z ranljivimi skupinami. To je velika prednost, ki jo ima Nova Gorica.”

“Tesno sodelujemo vsakokrat, ko v Novi Gorici izvajamo nov infrastrukturni projekt na način, da so na novo zgrajeni objekti primerni za vse vrste oviranosti, tako za slepe in slabovidne kot za ljudi na vozičkih. Tudi naše spletne strani smo prilagodili v skladu s sodobnimi standardi dostopnosti,” odlično sodelovanje potrjuje novogoriški župan Samo Turel, ki dodaja, da bo eden ključnih izzivov na področju dostopnosti EPK. MDSS tesno sodeluje tudi s policijo. Že pred 15 leti so izdali zgibanko Varno slepi v domačem okolju, izvajajo delavnice za varnost, ozaveščajo o samozaščitnem ravnanju, opozarjajo na pasti na cestah. “Prvi v Sloveniji smo izvajali projekt Z roko v roki za večjo varnost slepih in slabovidnih, ki je leta 2011 kot dobra praksa postal vsedržavni projekt,” je povedal Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica.

Slepi so zadovoljni, a opozarjajo tudi na pomanjkljivosti

Velika prednost je, da ima MDSS zaposlenega tiflopedagoga, ki je usposobljen za delo s slepimi. “Slepa oseba se mora vsake poti, ki jo uporablja, naučiti, kje so orientiri, kje mora zaviti, katera ulica je varna. Če se kaj spremeni, če se premakne korito za rože ali jašek za par metrov, se je že treba prilagoditi,” pravi Peter Rot, ki je nepogrešljiva pomoč: “Ko se je prenavljalo mestno jedro Ajdovščine, smo šli s člani, ki so se morali vse poti na novo naučiti. Zdaj je podobno v Vipavi, kjer prenavljajo Glavni trg,” Enako kot Miljavec pravi, da so ljudje vse bolj ozaveščeni.

Samo Turel

župan

“Tesno sodelujemo vsakokrat, ko v Novi Gorici izvajamo nov infrastrukturni projekt na način, da so na novo zgrajeni objekti primerni za vse vrste oviranosti.”

Tudi slepi potrjujejo, da se je v zadnjem desetletju v Novi Gorici naredilo zelo veliko. “Sem zadovoljen, talne oznake nam zelo olajšajo gibanje” pravi Tomo Krže, ki opozori na kolesarske steze, zarisane na pločnikih: “Včasih so bili pločniki širši in bolj varni, zdaj so ožji kot kolesarske steze. Zelo bi ustrezalo, da bi bili fizično ločeni.” Na težave zaradi kolesarskih stez na pločnikih opozori tudi Jadran Marinič. Sicer pa: “Stvari gredo v pravo smer. Tudi z ostalimi udeleženci, pešci, kolesarji, vozniki skirojev, nimam slabih izkušenj. Se kaj zgodi, podobno kot videčim, a to je stvar vzgoje.” Tudi Ivana Jug pohvali, da se je ogromno naredilo. Bi pa morali označiti pot od prehoda za pešce med Bevkovim trgom in mestno hišo ter pod arkadami do Goriške knjižnice, položi na dušo mestnim veljakom. Ki imajo to že zabeleženo.


Najbolj brano