Osnutek okoljevarstvenega soglasja za CERO v Stari Gori je razgrnjen

Do 10. septembra bo tudi na sedežu upravne enote v Novi Gorici možno dajati pripombe na dokumentacijo za izdajo okoljevarstvenega soglasja projektu regijskega centra za ravnanje z odpadki (CERO) v Stari Gori. To je eden od zadnjih korakov v pripravi “papirjev” za center.

Mesec dni časa ima vsakdo, ki bi se želel poglobiti v podlage za okoljevarstveno soglasje za CERO v Stari Gori in potem državi poslati svoje mnenje
Mesec dni časa ima vsakdo, ki bi se želel poglobiti v podlage za okoljevarstveno soglasje za CERO v Stari Gori in potem državi poslati svoje mnenje 

NOVA GORICA>> Od včeraj sta vsakomur omogočena vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere namerava država izdati okoljevarstveno soglasje za projekt CERO Stara Gora, in dajanje pripomb nanjo. Naj ponovimo, da bo v Stari Gori predvidoma leta 2015 začel obratovati center, v katerem naj bi letno predelali vsaj 33.000 ton mešanih komunalnih odpadkov iz več primorskih občin, jih nato v dobršni meri pošiljali v nadaljnjo predelavo ali sežig, deloma pa odlagali na nova odlagalna polja ob današnji deponiji. Hkrati bo kompleks še naprej služil reciklaži ločeno zbranih smeti.

Za pripombe si je treba vzeti čas ...

Omenjeno soglasje, če poenostavimo, opredeljuje, kako bo med gradnjo in med obratovanjem CERO treba omejevati onesnaževanje okolja. Vpogled v osnutek pove, denimo, da gradbinci med zidavo centra z izkopi zemlje, betoniranjem, prevozi ne bodo smeli kar tako zapraševati zraku, kot so vajeni in kot se na gradbiščih navadno dogaja brez posledic za odgovorne.

Vodopivec je v vlogi mestnega svetnika že predlagal, da bi svet “zadevi” CERO posvetil izredno sejo. Meni, da bi Mestna občina Nova Gorica morala kaj od tega imeti. Nikakor ne nasprotuje širjenju projekta na nove občine, a pogoji za novinke bi morali biti kaj drugačni.

Vsaj v tem primeru bodo morali tla in transportne poti na gradbišču redno močiti in čistiti, da se z njih ne bi prašilo, zemljo in pesek bodo smeli prevažati le v zaprtih tovornjakih itn. A to je samo izsek iz soglasja, med tem ko je pogojev v njem precej več. In še toliko bolj obsežna ter zapletena je dokumentacija, ki je podlaga za soglasje in ki je do 10. septembra dostopna na sedežu Upravne enote Nova Gorica (v uradnih urah) in na spletišču Agencije RS za okolje www.arso.gov.si (rubrike varstvo okolja - presoja vplivov na okolje - vloge). Dotlej je moč dajati pripombe in najbrž bo katero imela krajevna skupnost.

... in v KS si ga bodo vzeli

“Pred nekaj dnevi me je po telefonu klical podžupan Trtnik in predlagal, da se dobimo na to temo,” nam je včeraj povedal Valter Vodopivec, predsednik KS Rožna Dolina, katere del je Stara Gora. “Zagotovo bomo pregledali dokumentacijo, vsaj dele, iz katerih bo možno razbrati to, kar nas zanima. Postavili bomo vprašanja in zahtevali jasne odgovore tudi v primeru, da so odgovori že kje navedeni v svežnju dokumentov,” dodaja.

Krajevno skupnost bo zlasti zanimalo, kakšne vonjave bodo prihajale iz centra, kakšen bo hrup, kako pogosti bodo prevozi odpadkov, do kje bo segalo odlagalno polje. Po besedah Vodopivca bodo počakali na odziv občine, pričakujejo pa srečanje s krajani. Da to bo, pa praktično pravi vodja projekta CERO, novogoriški podžupan Mitja Trtnik. V obdobju javne razgrnitve dokumentacije, a po dopustih, nameravajo namreč pripraviti javno obravnavo.

Pridobitev soglasja agencije za okolje bo sicer po besedah podžupana eden zadnjih korakov v pripravi dokumentacije za projekt. A obenem napoveduje, da ga bo verjetno treba še kaj dopolniti, saj še ni znano, kolikim občinam bo služil CERO. In zato utegne zmogljivost centra biti kaj večja.

Trtnik je ob tem poudaril, da je agencija za okolje zelo hitro pripravila javno razgrnitev: “Res so nam šli na roko.” AMBROŽ SARDOČ


Najbolj brano