Novogoriški občinski prostorski načrt še čakajo zahtevne preizkušnje

V mestni občini že leta pripravljajo občinski prostorski načrt. Zdaj preučujejo številne pripombe iz javne obravnave, do katerih bodo v oddelku za okolje in prostor zavzeli strokovna stališča. Dokopati pa se morajo tudi do kar 29 soglasij pristojnih ministrstev in ustanov, ki so pogoj za sprejetje načrta.

Nova Gorica, omejena z državno mejo in okoliškimi hribi, se lahko širi le na območje Lijaka.
Nova Gorica, omejena z državno mejo in okoliškimi hribi, se lahko širi le na območje Lijaka. 

NOVA GORICA> Novogoriška občina seveda še zdaleč ni edina, ki ima težave s sprejemom novega občinskega prostorskega načrta (OPN), z njimi se soočajo povsod po Sloveniji. Dokumente, ki so jih pripravljali že pred leti, je skoraj izničila prejšnja vlada, ki je z novo zakonodajo precej spremenila in zaostrila postopke ter občinske strokovne službe prisilila, da se morajo dela lotevati tako rekoč na novo. Nova vlada pa na tem področju ni naredila ničesar, da bi zadeve pospešila in občinam omogočila načrtovanje prostora, ljudem pa možnost za morebitne gradnje.

Graditelji še čakajo

V mestni občini na nov OPN že skoraj desetletje čaka več kot tisoč potencialnih graditeljev individualnih hiš. Postopka spremembe kmetijskih v stavbna zemljišča ni mogoče izpeljati, čeprav so ta za kmetijsko pridelavo neuporabna. Na to je v mestnem svetu v zadnjih dveh mandatih opozarjalo več svetnikov, vendar v občini niso mogli ukrepati, saj so do sprejema novega OPN stvari blokirane.

Težava pa ni le v tem, ampak je zaradi strogih meril kmetijskega ministrstva ogrožena tudi širitev mesta proti vzhodu. “Območje razvoja mesta, ki se lahko širi le proti vzhodu, smo na zahtevo pristojnega ministrstva morali skrčiti in iz osnutka dokumenta izvzeti območje Lijaka. Tam pa ni možna sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč. Podobno zahtevo smo dobili tudi za Lokve, ki ga občina namenja za turistični razvoj, vendar nanjo nismo mogli pristati. S tem bi vsi načrti za turistično oživitev Lokvi propadli,” nam je pred kratkim povedal predsednik foruma za pripravo OPN Tomaž Vuga, svetnik v prejšnjem mandatu.

Številne pripombe

Na osnutek OPN so v nedavni javni razpravi dobili kar približno 700 pripomb, kar glede na zahtevno tematiko prostorskega urejanja ne preseneča. “V oddelku skupaj z načrtovalci dokumenta zdaj preučujemo pripombe in do njih zavzemamo strokovna stališča. Ker je pripomb veliko in je potrebno stališče do vsake posebej, bo to še nekaj časa trajalo,” pojasnjuje načelnik oddelka za okolje in prostor Niko Jurca.

Ko bodo omenjena strokovna stališča pripravljena, se bo o tem moral izreči mestni svet. “Zatem nas čaka še pridobitev 29 soglasij pristojnih državnih inštitucij in ministrstev. Šele ko bomo dobili vsa, bo o predlogu OPN sklepal mestni svet. Upamo, da bo do tega prišlo čim prej, vsekakor pa v tem letu,” dodaja načelnik.

IRENA TUREL


Najbolj brano