Nekdanji ravnateljici mora Vrtec Nova Gorica plačati 35.000 evrov

Ob menjavi na mestu ravnateljice Vrtca Nova Gorica se je očitno zalomilo. Aja Trudn, ki je morala mesto prepustiti Gabrijeli Kodre, je uspela s pritožbo na sodišču, vrtec pa je v poravnavi privolil, da ji izplača 35.000 evrov. A tega denarja nima. “Skupaj bomo poskušali poiskati rešitev,” pravijo na občini. Ki pa ji verjetno ne bo ostalo drugega, kot da razveže mošnjiček.

Vrtec  je privolil v sodno poravnavo z nekdanjo ravnateljico,  ki ji mora izplačati 35.000 evrov.  Foto: Mitja Marussig
Vrtec je privolil v sodno poravnavo z nekdanjo ravnateljico, ki ji mora izplačati 35.000 evrov.  Foto: Mitja Marussig

NOVA GORICA > V Vrtcu Nova Gorica napetosti v zadnjih letih niso bile nič novega. Predvsem med oktobrom 2018 in decembrom 2019, ko so po odhodu dolgoletne ravnateljice Ksenije Dujec v pokoj izbirali novo ravnateljico. Kar petkrat so morali ponoviti razpis, vmes so se vnemale polemike, predvsem, ali Gabrijela Kodre, ki je bila v vmesnem času vršilka dolžnosti, izpolnjuje pogoje za imenovanje. V šesto so le izbrali in potrdili novo vodjo vrtca. A spet ne brez trenj. Večina v svetu zavoda je presodila, da Gabrijela Kodre ne izpolnjuje pogojev in jo je izločila iz igre, za ravnateljico pa so slednjič izbrali Ajo Trudn, ki je začela delati maja 2020.

Vrtec se je poravnal, ker da je bilo toedino smiselno

Gabrijela Kodre je vseskozi dokazovala, da pogoje izpolnjuje in da je bila neupravičeno izločena. To je potrdilo tudi sodišče, ki je naložilo svetu zavoda, naj ponovi postopek imenovanja ravnateljice. “Novo glasovanje smo korektno izpeljali, za ravnateljico je bila imenovana Gabrijela Kodre,” je potrdila predsednica sveta zavoda Boža Mozetič. Posledično je mandat Aji Trudn prenehal, a naj bi še nekaj časa prihajala na delo. Zadeva pa se ni končala. Aja Trudn je poiskala sodno varstvo, že na prvem naroku, ko naj bi zaslišali priče, pa se je vse skupaj končalo. Vrtec je s poravnavo pristal, da ji izplača 35.000 evrov in zgodbo zapre.

Mestna občina Nova Gorica

“Vrtec je imel v sodnem postopku zunanjo pravno pomoč, tako da se nadejamo, da je bila sklenitev sodne poravnave v korist vrtcu in posledično tudi Mestni občini Nova Gorica.”

Poravnavo je kot odgovorna oseba podpisala ravnateljica Gabrijela Kodre. “Predlagala jo je sodnica, odvetnik vrtca, ki ga je že pred mojim prihodom izbral svet zavoda, je svetoval, naj se poravnava sprejme. Pojasnil je, da je to najnižja vsota, okrog katere bi se lahko dogovorili,” je pojasnila Kodretova, ki je dodala, da se ne more opredeljevati do zadeve, saj v času, ko so se zgodili domnevni zapleti, zaradi katerih se je Aja Trudn pritožila, ni bila zaposlena v vrtcu. “Trudim se, da vrtec uspešno in zakonito deluje in izvršuje poslanstvo,” poudarja.

“Namen poravnave je, da se odpravijo odprta sporna vprašanja, v tem primeru glede delovnega razmerja gospe Trudn. Izkazalo se je, da je najbolj optimalno sprejeti poravnavo za omenjeni znesek,” je povedal odvetnik vrtca Matiček Žumer. Očitno vsi argumenti niso bili na strani vrtca, nadaljnje pravdanje pa bi med drugim povzročilo dodatne stroške.

35.000 evrov bo tako ali drugače morala plačati občina

Vrtec bo torej moral plačati 35.000 evrov. Ki pa jih nima, je potrdila Gabrijela Kodre, ki je o tem že obvestila občino. “Vrtec je imel v sodnem postopku zunanjo pravno pomoč, tako da se nadejamo, da je bila sklenitev sodne poravnave v korist Vrtcu Nova Gorica in posledično tudi Mestni občini Nova Gorica. Zaenkrat ugotavljamo, da je bila sodna poravnava sklenjena, ne da bi bila proračunska sredstva zanjo zagotovljena, o čemer bomo seznanili tudi Vrtec Nova Gorica ter skupaj poskušali poiskati rešitev,” so se odzvali na mestni občini. Ker je poravnava zavezujoča, občina pa je ustanoviteljica vrtca, ki tega denarja nima, ji slednjič ne bo preostalo drugega, kot da seže v mošnjiček.

Bo pa treba razvozlati, kje in zakaj se je zalomilo in kdo je zamočil. 35.000 evrov ni malo denarja. “Člani sveta zavoda nismo bili vključeni v postopek in o tem predhodno nismo razpravljali. Bili smo klicani kot priče, a nismo bili zaslišani, ker je bila prej sprejeta poravnava. Bomo pa vsekakor o vsem spregovorili na seji sveta zavoda,” pravi predsednica Boža Mozetič.


Najbolj brano