Na pogorišču so sadili črne bore

V okviru projekta Drevo za Cerje je 29 mladih včeraj v okolici Pomnika miru, kjer je lani poleti divjal požar, sadilo mlada drevesa črnega bora. Gozdni delavci pa od minulega petka iz gozda odstranjujejo zoglenela drevesa in grmovje.

Mladi so kljub slabemu vremenu v bližini pomnika na Cerju  
posadili približno  1500 sadik dreves.  Foto: Alenka Ožbot
Mladi so kljub slabemu vremenu v bližini pomnika na Cerju posadili približno 1500 sadik dreves.  Foto: Alenka Ožbot

CERJE > 26 dijakov Srednje gozdarske in lesarske šole ter trije študentje Višje strokovne šole za gozdarstvo iz Postojne je včeraj skupaj s tremi učitelji na pogorišču v bližini Pomnika miru prijelo za krampe in lopate. Pod vodstvom strokovnjakov so naravi vračali življenje. V opustošeno zemljo so posadili približno 1500 sadik črnega bora.

Osemčlanska ekipa strokovnjakov iz Zavoda za gozdove je koordinirala delo ter skrbela, da so bile nove sadike dreves pravilno posajene. “Osnovni namen je seveda, da se obnovi pogorišče, promoviramo tudi Pomnik miru kot zelo zanimivo turistično točko. Dijake in študente pa smo vključili, da promoviramo poklic gozdarja. Mladi so se odlično odrezali,” je po akciji povedal vodja sežanske enote Zavoda za gozdove Slovenije Boštjan Košiček.

V soboto bodo delo v okolici pomnika nadaljevali študentje z oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki naj bi posadili še 2000 sadik. “Kaže, da postaja to pogorišče odličen učni poligon. Mladi imajo tukaj krasno priložnost, da spoznajo, kako poteka delo na terenu,” pravi Ariana B. Suhadolnik iz zavoda Turizem Miren-Kostanjevica, ki je udeležencem akcije nudil organizacijsko podporo.

Doslej so z eno večjo vseslovensko in več manjšimi akcijami (vključno z včerajšnjo), uspešno posadili 220 avtohtonih dreves v Drevored hvaležnosti in 7500 sadik črnega bora v njegovo zaledje. Na petih hektarjih površine pa so posejali semena črnega bora. Na mednarodni dan gozdov, 21. marca, načrtujejo drugo večjo vseslovensko akcijo. Takrat naj bi pogozdovali tudi nižje od pomnika, kjer v zadnjih dneh delavci odstranjujejo zoglenela drevesa na približno hektarju površine.

V okviru akcije Drevo za Cerje so preko spletne strani www.drevozacerje.si do 13. februarja zbrali dobrih 15.000 evrov za obnovo poškodovanega gozda in postavitev zidov s tehniko suhogradnje. S predstavniki Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo je občina oblikovala načrt za postavitev tovrstnega zidu ob Drevoredu hvaležnosti, ki vključuje tudi sodelovanje srednjih šol in izobraževalne delavnice pred začetkom del na terenu.


Najbolj brano