Komunalne storitve bodo na Goriškem dražje za 20 odstotkov

Po tem, ko so se na Goriškem podražili ogrevanje, vodarina in kanalščina, se po pričakovanju višajo zneski še za smetarino. Tokrat za dobrih 20 odstotkov. Štiričlanska družina bo namesto 27,12 plačevala 32,68 evra na mesec, torej 5,56 evra več.

Mestni svetniki Mestne občine Nova Gorica so  potrdili dvig cen 
zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov.  Foto: Leo Caharija
Mestni svetniki Mestne občine Nova Gorica so potrdili dvig cen zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov.  Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > V petih goriških občinah, kjer storitev ravnanja z odpadki opravlja Komunala Nova Gorica, se je zadnja sprememba cene zgodila julija 2020, ko se je storitev podražila za nekaj manj kot 23 odstotkov - s 5,52 na 6,78 evra na občana na mesec. Mesečni strošek štiričlanske družine se je torej dvignil z 22,1 na 27,12 evra.

Nato so leta 2021 goriške občine podelile nove koncesije: za obdelavo in odlaganje odpadkov so izbrale krški Kostak, za zbiranje pa so potrdile novogoriško Komunalo. Razen v Šempetru in Vrtojbi, kjer storitev opravlja režijski obrat občine, odpadke pa zbira in odvaža koncesionar Avtoprevozništvo Frelih.

32,69 evra na mesec bo s 1. julijem plačevala štiričlanska družina na Goriškem, kar bo 5,56 evra na mesec dražje kot zdaj

Družina bo na mesec plačevala dobrih pet evrov več

Jeseni 2021, ko so Komunali Nova Gorica potrdili koncesijo, se cene za leto 2022 niso spremenile, saj je bila takšna zahteva na razpisu. Zato vanje niso vključili poračunov iz let 2019, 2020 in 2021. Da bi cene namenoma držali na isti ravni, ker so bile pred vrati volitve, sta zanikala tako direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen kot takratni župan Klemen Miklavič.

Čeprav se takrat cene niso spremenile, je bilo seveda iluzorno pričakovati, da se tudi v prihodnje ne bodo. Sploh zaradi splošne draginje, ki poganja cene navzgor praktično v vseh segmentih. Podražitev smetarine so prvi potrdili v Brdih, nato v sredo v občini Renče-Vogrsko, v četrtek popoldne pa so to naredili tudi mestni svetniki v Novi Gorici.

Tudi Ajdovci višajo cene komunalnih storitev

S 1. junijem bodo tudi v ajdovski občini začele veljati nove cene komunalnih storitev. Tam sicer z eno položnico plačujejo oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak ter ravnanje z odpadki. Skupni znesek na položnici za štiričlansko družino, ki povprečno porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec in je priključena na javno kanalizacijo, bo 68,73 evra oziroma 3,18 evra več kot doslej. Pri čiščenju odpadnih voda bo cena za gospodinjstva in za industrijske uporabnike različna. Za ukrep so se odločili, ker je lani prišlo do preobremenitve centralne čistilne naprave. “Teh stroškov ne moremo naložiti občanom, cena zanje je 0,94 evra. Za industrijo ceno določamo glede na količino in onesnaženost odpadnih voda. Giblje se od 1,09 do 1,64 evra,” je pojasnil direktor javnega podjetja Luka Jejčič.

Cene se bodo v petih občinah dvignile za dobrih 20 odstotkov - s 6,78 na 8,17 evra na osebo. Štiričlanska družina bo namesto 27,12 plačevala 32,68 evra na mesec, torej 5,56 evra več.

“Ključni razlogi za dvig cene so višji stroški pogonskega goriva, rezervnih delov, nabave osnovnih sredstev, tu govorimo predvsem o smetarskih vozilih, elektrika se nam je povišala za trikrat glede na lani, ko pa smo res imeli zelo ugodno ceno,” je razloge za višje zneske na položnicah pojasnil Darko Ličen. Ob tem je letos višja tudi amortizacija, precej na dvig vplivajo tudi stroški dela, ki so se povečali zaradi dviga minimalne plače, pa tudi podražitve storitev.

Več je ločeno zbranih odpadkov

Direktor Komunale Darko Ličen je pojasnil, da se iz leta v leto izboljšuje tudi ločevanje. “Veseli nas, da je vsako leto višji odstotek ustreznega ločevanja odpadkov in je vedno manj mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Če je bilo teh leta 2015 58 odstotkov, jih je bilo lani le 44,7 odstotka,” je razložil. Kot je dodal, je pričakovati, da se bo odstotek v prihodnjih letih še zniževal, a ne tako drastično. So pa tudi predeli, kjer občani pravzaprav ne morejo ločevati, tudi če bi želeli. V zaselku Breg nad gradom Kromberk, denimo, nimajo niti vseh zabojnikov za ločene frakcije.

“Težko je dvigniti roko, a je podražitev kdaj nujna”

Da bodo v SD proti povišanju, je bilo jasno že ob objavah na njihovem facebook profilu. Tomaž Horvat (SD) pa je na seji poudaril, da so skupaj z Levico proti, ker da stroški niso prikazani jasno in transparentno, nekateri prihodki niso razvidni ...

“Iz dokumenta niso razvidni vsi prihodki iz drugih aktivnosti, ki jih izvaja Komunala,” je dejal Horvat. “Cena se nam zdi pretirana,” je v imenu Goriške.si dejala Tina Krog, ki je dodala, da če že mora biti podražitev, naj bo storitev boljša. “Težko je dvigniti roke za podražitev, a je ta kdaj nujna,” pa je prepričan Aleš Markočič (Svoboda), ki je SD in Levici očital, da se gresta nabiranje političnih točk. “Komunala je ponudila, da bi dodatno obrazložila vprašanja, ampak za to ni bilo želje,” je Horvatu odvrnil Ličen.

Prihodnji torek bodo višje cene potrjevali še v Kanalu, junija pa v Mirnu. Veljati bodo začele s 1. julijem.


Najbolj brano