Kar 30 otrok je v šoli že po peti uri zjutraj

Občina Cerkno je s 70 odstotki vozačev v osnovno šolo najbolj obremenjena v državi. Kljub temu in letos že 40-odstotni podražitvi cen prevozov ter pogajanjih o še 20-odstotnem dvigu cene, bo staršem otrok, ki do avtobusa pešačijo več kot dva kilometra, sofinancirala prevoze do postajališč. Rešitev so oblikovali na pobudo staršev iz okolice Kladja.

Za prevoze otrok v  šolo občina porabi skoraj pet odstotkov 
proračuna. Tega razlikovalni kriteriji financiranja občin skoraj ne 
upoštevajo. Foto: Saša Dragoš
Za prevoze otrok v šolo občina porabi skoraj pet odstotkov proračuna. Tega razlikovalni kriteriji financiranja občin skoraj ne upoštevajo. Foto: Saša Dragoš

CERKNO > Vodstvo občine in Osnovne šole Cerkno sta s starši otrok iz okolice Kladja, ki po več kilometrov pešačijo do avtobusnega postajališča in organiziranega prevoza, več mesecev iskali rešitev, kako pešačenje nadomestiti z organiziranim prevozom. Zakon o šolstvu tega ne predvideva. Kljub temu je svet občine s pravilnikom o prevozih v šole določil, da bo občina staršem otrok, ki so od postajališča oddaljeni več kot dva kilometra, vožnje plačala. Starši so nezadovoljni, občina pa si beli glavo, kako naj rastočo ceno prevozov za 70 odstotkov vozačev v šolo plača, ne da bi ji zmanjkalo denarja za ostale naloge. Za nadstandard, denimo za plačilo jutranjega varstva 30 otrok, ki v šolo prihajajo takoj po peti jutranji uri, denarja nima.

Rešitve niso poceni

Zaradi več kilometrov pešačenja desetine otrok do postajališča na Kladju je počilo že spomladi. Svetnik Marko Čadež (SDS) iz te skupnosti je poudarjal, da mora občina staršem in otrokom omogočiti prevoz do postajališča. Zakon o šolstvu to zahteva le za otroke s posebnimi potrebami in za tiste, ki so od matične šole oddaljeni več kot štiri kilometre.

Poletje so kljub temu namenili dogovarjanju, kako staršem pomagati. “Na Kladju so se zelo potrudili. A vse rešitve, ki so jih predlagali, so za občino predrage. Najcenejši bi bil nakup dveh kombijev, ki bi pobirala otroke od vrat do vrat. Stala bi 68.000 evrov brez DDV. Podaljšanje avtobusne proge bi bilo dražje. Zahtevalo bi obnovo lokalne ceste in ureditev obračališča,” je pojasnil direktor uprave Oton Lahajnar. Ker je v občini še vrsta vasi, iz katerih otroci do postajališč pešačijo več kilometrov, so sprejeli kompromis. Vsem, ki so od teh oddaljeni več kot dva kilometra in bodo otroke do avtobusov vozili, bodo stroške povrnili z 0,16 evrov na kilometer visoko kilometrino.

Prevozi 40 odstotkov dražji

Medtem na občini ne vedo, kako bodo vsem podražitvam sploh kos. “Prevozi so se letos podražili za 40 odstotkov. Če se ne bomo dogovorili še za 20-odstotno zvišanje cene, nam grozi celo prekinitev pogodbe,” je tudi nekoliko nezadovoljnim svetnikom pojasnil župan Gašper Uršič. Medtem ko Cerkno čaka plačilo še vrste visokih podražitev, država napoveduje tri odstotni dvig povprečnine za občine.

Letni strošek prevozov na učenca je v slovenskih občinah lani segal od 67 evrov (Šempeter-Vrtojba) do Cerknega s 797 evri. Omenjeni občini se pri izračunu primerne porabe, z upoštevanimi razlikovalnimi korekcijskim faktorji (število otrok, starejših, poseljenost ...), razlikujeta za 60 odstotkov. Ustavno sodišče je lani formulo za izračun primerne porabe občin označilo za skladno z ustavo in dodalo, da mora zagotavljati z zakoni določene javne storitve. V občini Cerkno skromno razlikovanje raznolikosti tega že dolgo ne zagotavlja.

Zaradi finančnih težav je občina pred leti že znižala sofinanciranje nadstandardnih programov osnovni šoli.

Kako plačati jutranje varstvo od 5.30 dalje?

V to, razen za prvošolce, sodi tudi jutranje varstvo za učence preostalih razredov. Šola ima organiziranega najbolj zgodaj v državi (od 5.30 zjutraj), ker starši, ki zjutraj zaradi odhodov v službe kmalu po peti uri ne morejo zagotoviti varstva, pred šolo pripeljejo 30 otrok. “Čeprav nam varstva zakon ne narekuje, nimam srca, da bi otroke puščal pred šolo. Za plačilo učiteljev bi letno potrebovali 9000 evrov, ki jih nimamo,” je svetnike za pomoč prosil ravnatelj Mitja Dežela.

Ne odgovora ne kakšne razprave ni dočakal. Polnoč, kolikor je bila ura, jim je v opravičilo. Tudi morebitni stres ob poprejšnji sedem ur trajajoči razpravi, v kateri so izvedeli, da bodo za zahtevano komunalno opremo aglomeracij potrebovali celoten proračun občine, da bo morda treba zapreti zdravstveno postajo, če ne uredijo nove, in bo pokleknil tudi slabega pol stoletja star montažni vrtec. Za nobeno od nujnih naložb občina denarja nima.


Najbolj brano