Kako drago bo urejanje idrijskega mestnega jedra?

Občinski podrobni načrt urejanja idrijskega mestnega jedra je svojo zgodovino začel leta 2008. Nekdanji svetniki ga zaradi množice pripomb v jedru živečih ljudi niso spustili v drugo obravnavo. Po koreniti spremembi načrta se je sedaj to le zgodilo. Svetniki pa se bojijo, da bodo zaradi zahtev konservatorjev cene obnov poletele v nebo.

Občinske svetnike skrbi, da bi se zaradi OPPN pretirano podražila obnova pogorele stavbe -  starega farovža, na starem trgu
Občinske svetnike skrbi, da bi se zaradi OPPN pretirano podražila obnova pogorele stavbe - starega farovža, na starem trgu 

IDRIJA> V starem idrijskem mestnem jedru, ki je zaščiteno kot spomenik lokalnega pomena z dvema državnima spomenikoma, že vrsto let niso mogoči nikakršni gradbeni posegi. Na občinski podrobni načrt (OPPN), ki jih bo omogočil, čaka tudi minulo poletje pogoreli stari farovž. Svet občine je odlok o načrtu, po vrsti spodletelih poskusov v minulem mandatu, naposled le spustil v drugo branje.

Cilj: obnova starega trga in gledališča

Vodstvo občine se že vrsto let spogleduje z obnovo zaprtega filmskega gledališča, sicer prvega slovenskega gledališča, ki je zaščiteno tudi kot državni spomenik. Temu naj bi sledila še prenova starega trga samega. Vsi načrti so račun brez krčmarja, saj brez OPPN v idrijsko jedro ni dovoljeno posegati.

Pripravo načrta je leta 2008 najprej zapletla zahteva, da ta lahko sloni le na poprej izdelanemu konservatorskemu načrtu. Slednji, ki ga je za občino pripravilo ljubljansko podjetje Populus, je podrobno predpisal urejanje vseh stavb v jedru in sprožil pravcati vihar tam živečih ljudi in delujočih poslovnih subjektov. Še več pripomb se je nabralo na prostorski načrt. Ker naj bi pretirano oviral nemoteno življenje v jedru, so člani prejšnjega sestava občinskega sveta odlok o OPPN v treh poskusih prve obravnave leta 2009 zavrnili.

Medtem je konservatorski načrt dobil pozitivno mnenje ministrstva za kulturo, podjetje Populus pa je v novem OPPN prisluhnilo veliki večini pripomb prizadetih Idrijčanov.

Bodo cene obnov poletele v nebo?

Svetniki so po vrsti ocenjevali, da OPPN ostaja pretirano restriktiven pri pogojih vzdrževanja objektov. Ne dovoljuje posegov v objekte, ki bi spreminjali njihovo zgodovinsko podobo, pri prenovi zahteva uporabo starih materialov v soglasju z zavodom za varstvo kulturne dediščine in vzpostavitev prvotnega stanja na prezidanih stavbah. Napotuje, da je treba odstraniti vse antene, kable in klimatske naprave z objektov in kablovode spraviti pod zemljo. Prepoveduje reklamne izveske (izjema je glavna Prelovčeva ulica) in stalno nameščanje tend, markiz in podobnega.

Svetnike je najbolj zmotil člen, ki obvezuje k ureditvi vsaj enega družinskega stanovanja v stavbah, ki jim je bila spremenjena namembnost v poslovni namen. Samo Bevk (SD) je predlagal črtanje tega člena, konservatorske smernice pa je ocenil za “nore”. Zaradi njih in zahtevanih historičnih materialov, naj bi cena obnove pogorelega “farovža” oziroma stanovanjsko poslovnega objekta poletela v nebo.

Sever: Treba bo biti iznajdljiv

Avtorji OPPN so pojasnili, da je strah odveč, saj so morali v odlok povzeti vse smernice konservatorskega načrta. Župan Bojan Sever pa je ocenil, da bo uporaba načrta stvar iznajdljivosti. “Bodimo inovativni, da bomo znali razrešiti restrikcije. Na stanovanja, ki bi jih lahko uredili na podstrešjih stavb, čaka veliko prosilcev. OPPN pa potrebujemo, da bomo lahko obnovili filmsko gledališče,” je prosil svetnike, naj odlok naposled podprejo.

To so z napotilom, naj do končne obravnave načrt rešijo balasta in s čim manj prepovedmi omogočijo ohranitev življenja v mestnem jedru, tudi storili.

SAŠA DRAGOŠ


Najbolj brano