Inšpektor je ustavil gradnjo vodovoda

Inšpekcija je ustavila gradnjo vodovoda v Oševljeku, ker je ugotovila, da na delu trase občina nima gradbenega dovoljenja. Župan pravi, da bodo to uredili. Problemi so tudi na zemljišču ob cesti, kjer je novi vodovod.

   Inšpekcija je ustavila urejanje vodovoda v delu Oševljeka, ker občina za to nima  potrebnih papirjev.
Inšpekcija je ustavila urejanje vodovoda v delu Oševljeka, ker občina za to nima potrebnih papirjev.  

OŠEVLJEK > Občina je pred časom zgradila 600 metrov vodovoda v Oševljeku, konec septembra je začela urejati še 400 metrov trase za priključek na vod, ki teče z Gradišča proti Renčam. Kot pravi župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon, so opravili 80 odstotkov del. 17. novembra pa so prejeli odločbo gradbenega inšpektorja. Ta je ugotovil, da gradnje vodovoda od hišne številke Oševljek 15 do Oševljek 22 ni moč šteti za vzdrževalna dela v javno korist, kot trdijo na občini, niti za obnovo vodovoda, kot je navedeno na gradbiščni tabli, “saj se trasa gradnje izvaja na povsem drugih zemljiščih in v drugi katastrski občini kot obstoječi vod.” Ker občina nima gradbenega dovoljenja, je odredil, da mora ustaviti gradnjo, do 1. marca 2023 pa odstraniti nezakonito zgrajen vodovod in vzpostaviti prejšnje stanje.

Šlo naj bi za obnovo

Župan pravi, da so se držali napotkov stroke, da lahko opravijo dela v sklopu obnove vodovoda, za kar gradbeno dovoljenje ni potrebno. Vodovoda ne nameravajo odstraniti, za del, kjer ga ni bilo, bodo vložili vlogo za gradbeno dovoljenje, pristavlja. Oskrba s pitno vodo ne bo ogrožena, voda teče po vodovodu, zgrajenem pred več kot 40 leti. Prav zato, ker je v slabem stanju, so se odločili za prenovo in da cevi, ki potekajo tudi po zasebnih zemljiščih, vkopajo pod lokalno cesto.

Tarik Žigon

župan

“Po celotni trasi smo rezali asfalt, cestišča pa ne bomo širili.”

Nekatere lastnike zemljišč pa skrbi, da bo urejanje vodovoda občina izkoristila za širitev cestišča in s tem posegla v njihova zemljišča. “Po vsej trasi smo rezali asfalt, cestišča pa ne bomo širili. Po zaključku del bomo cestišče vrnili v prvotno stanje,” zagotavlja župan.

Domačinka: ”Kopali so v zasebno lastnino”

“Nikoli se nismo zoperstavili delom na javni parceli. Kot lastniki nepremičnine ob cesti smo se zoperstavili, ko je izvajalec del 21. oktobra samovoljno vozil po brežini, ki je naša last, na dolžini približno 15 metrov - domnevno iz razloga, da bi brežina lahko pričela plazeti in bi s tem imeli razlog za širitev cestišča,” pravi domačinka Vera Kodrič. Da bi preprečili nadaljnjo škodo na brežini, so v tla zabili količke, razlaga. “Samovolja občine se je preko izvajalca del nadaljevala: pričeli so s kopanjem v zasebno lastnino ob cesti, odvažanjem zemljine in nasipavanjem gramoza, tako da je cestišče širše od 70 centimetrov do enega metra,” zatrjuje. “Poleg tega sta nas 28. oktobra predstavnik izvajalca del in nadzorni poklicala na teren in nas obvestila kje - na našem zemljišču, približno 2,5 metra od meje z javnim dobrim - bodo zgradili jašek, kjer naj bi se stekale drenažne cevi,” še pove in doda, da so temu ostro nasprotovali. “Predvsem pa nas je čudilo, kako lahko izvajalec in nadzorni tako spotoma, med izvajanjem gradbenih del, še 'projektirata', novo distribucijsko omrežje vodovoda - brez zakoličbe in s posegi na zasebno zemljišče,” dodaja in pristavlja, da se izvajalec ni zmenil za njihove opombe, da nima pravice posegati v zasebno lastnino.

Kdo ima prav oziroma, kje je meja med javnim in zasebnim, bodo ugotavljali danes na terenu z geodeti.


Najbolj brano