Brezdomci bodo dobili vsaj tuš in hrano

Ker je v zadnjih letih tudi v Novi Gorici vedno več brezdomcev, skušajo v mestni občini najti vsaj zasilne rešitve. Jeseni naj bi v opuščeni hiši na Erjavčevi ulici uredili dnevno zatočišče, kjer se bodo lahko umili in kaj pojedli. To pa bo le začasna rešitev, saj naj bi tam stanovanjski sklad kasneje uredil neprofitna stanovanja.

Začasno zatočišče za brezdomce naj bi že v septembru uredili v stari hiši  na koncu Erjavčeve ulice. Foto: Leo Caharija
Začasno zatočišče za brezdomce naj bi že v septembru uredili v stari hiši na koncu Erjavčeve ulice. Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA> V občinskem oddelku za družbene dejavnosti si v sodelovanju s Centrom za socialno delo, občinskim stanovanjskim skladom in nekaterimi društvi prizadevajo, da bi vsaj delno rešili težave brez-domcev. Teh je v zadnjih letih z gospodarsko krizo in posledično naraščajočo revščino tudi v Novi Gorici vse več.

Za nekatere so moteči

Kot kaže, pa nekatere meščane moti njihovo zbiranje v družbi z odvisniki v parku ob avtobusni postaji. Na to je pred kratkim v mestnem svetu opozorila KajaDraksler (SDS), ki meni, da središče mesta ni primeren prostor za njihovo zbirališče. “Zanima me, kaj bo občina storila, da reši ta problem in brezdomcem zagotovi ustrezno pomoč,” je vprašala.

V občinskem oddelku za družbene dejavnosti pojasnjujejo, da gre za dve ločeni skupini ljudi, brezdomce in brezdomne uživalce drog. Slednji imajo že nekaj let na voljo dnevni center za odvisnike, ki ga vodi Šent. V centru, ki ga obiskujejo tudi brezdomci, lahko poskrbijo za osebno higieno, si pripravijo obroke hrane, ne morejo pa prenočiti, ker je program omejen na dnevni čas.

Zatočišče v septembru

V sodelovanju z društvom prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote iz Mirna, ki spada v mednarodno katoliško humanitarno organizacijo, so letos ob delovnikih začeli deliti tople obroke brezdomcem zvečer za Trgovsko hišo. Ker občina nima prostorov za ureditev zatočišča, so zaprosili stanovanjski sklad, da jim pri tem pomaga. “Dogovarjamo se, da bi začasno zatočišče za brezdomce, kjer bi lahko razdeljevali obroke hrane in brezdomcem nudili osnovne higienske pogoje, uredili v pritličju stare hiše na Erjavčevi ulici ob kotalkališču. Sklad načrtuje v tej stavbi urediti nekaj neprofitnih stanovanj, vendar se je ta projekt zavlekel,” pravi direktorica sklada Nataša Leban.

Program bi prevzelo omenjeno društvo prostovoljcev, ki bi za pridobitev denarja lahko kandidiralo na občinskih in državnih razpisih za socialne programe. Društvo, ki ima sedež na mirnskem gradu, se ukvarja tudi z drugimi oblikami pomoči otrokom in različnim šibkejšim družbenim skupinam. Zatočišče bi lahko predvidoma odprli že v septembru, za trajnejšo rešitev z možnostjo prenočitve pa bodo v občini morali iskati nove možnosti.

IRENA TUREL


Najbolj brano