Na preživetje še vedno znatno vpliva stadij bolezni ob diagnozi

Rak v Sloveniji in v svetu predstavlja vse večje javnozdravstveno breme, zato ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo 4. februarja, strokovnjaki pozivajo k udeleževanju v preventivnih programih. Vsak posameznik lahko k preprečevanju raka prispeva z zdravim načinom življenja in odkritim govorjenjem o raku v družbi.

 Izjemno pomembno je, da raka odkrijemo v čim bolj zgodnjih 
fazah, kar lahko pomeni večje možnosti za preživetje.
Izjemno pomembno je, da raka odkrijemo v čim bolj zgodnjih fazah, kar lahko pomeni večje možnosti za preživetje. 

SLOVENIJA > Svetovni dan boja proti raku poteka pod okriljem Mednarodne zveze za boj proti raku, v letošnjem letu pa se zaključuje triletna mednarodna kampanja z geslom Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom.

Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v Sloveniji vsako leto v povprečju za rakom zboli več kot 16.000 ljudi, med nami tako živi že več kot 124.000 ljudi, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza rak, so državni program obvladovanja raka, Onkološki inštitut Ljubljana in ministrstvo za zdravje zapisali v skupni izjavi.

16.000

ljudi vsako leto zboli za rakom v Sloveniji

Koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič meni, da je onkološka zdravstvena oskrba bolnikom z rakom v Sloveniji zelo široko dostopna, saj je v celoti krita z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. "Tudi dostopnost do sodobnih zdravljenj ter zdravil je v Sloveniji dobra in ves čas v koraku z vsemi novimi strokovnimi dognanji," so njene besede zapisali v sporočilu za javnost.

Največji izziv: dostopnost do primarne ravni zdravstva

Tomšič dodaja, da so trenutno največji sistemski izzivi pri obvladovanju raka v Sloveniji dostopnost prebivalcev do primarne ravni zdravstvenega varstva, ki je povezana predvsem s preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem raka, ter zagotavljanje zadostnega in ustreznega števila strokovnjakov za celovito obravnavo bolnikov z rakom.

V zadnjih desetih letih so v Sloveniji uspeli nadpovprečno povišati preživetje bolnikov z rakom glede na povprečje EU, in to za več kot 10 odstotnih točk. Petletno čisto preživetje odraslih slovenskih bolnikov s katerokoli vrsto raka, ki so zboleli v obdobju od leta 2016 do 2020, je bilo po zadnjih podatkih registra raka 58-odstotno, bolnic pa 62-odstotno.

Na preživetje še vedno znatno vpliva stadij bolezni ob diagnozi. Izjemno pomembno je, da raka odkrijemo v čim bolj zgodnjih fazah, kar lahko pomeni večje možnosti za preživetje, hkrati pa praviloma manj obsežno zdravljenje in boljšo kakovost življenja, še opozarjajo.

Pomen odkritega govorjenja o raku

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa ob svetovnem dnevu izpostavljajo pomen odkritega govorjenja o raku v družbi, saj to dviguje ozaveščenost o tej bolezni, izboljšuje rezultate zdravljenja in vpliva na reševanje življenj.

Poleg tega Zbornica - Zveza poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo medicinske sestre v nenehnem vzpostavljanju ravnovesja med tehnično zahtevnimi postopki zdravljenja raka, intenzivno zdravstveno nego, izobraževanjem in psihosocialno podporo bolnikov z rakom, so sporočili


Najbolj brano