Parkirni boksi naj bodo prilagojeni meram sodobnih avtomobilov

Osnovno pravilo izvedencev je: preveri vsa dejstva. Zato sem tloris predvidenega parkirišča pogledal bolj podrobno. Ugotavljam, da bo za večino uporabnikov parkiranje zelo težavno. V zelo omejen prostor so vrisana parkirna mesta dimenzij 5 metrov dolžine in 2,2 metra širine. Med vrstami je le pet metrov širine prostora. To preprosto pomeni, da voznik ne bo mogel normalno parkirati vozila. Še več: trdim, da bodo imeli stanovalci vozila še bolj obtolčena kot prej, saj lega, dostop oziroma dovoz ter širina parkirnega mesta ne omogočajo varnega parkiranja.

Predvidevam, da je projektant upošteval zastareli tehnični normativ iz leta 1991, oziroma leta 2005 prilagojeni normativ standardne velikosti avtomobila in tudi dolžine parkirnega mesta za pravokotno parkiranje. Nova parkirna mesta bi morala biti 20 cm daljša in 30 cm širša.

Zakaj? Projektiranje parkirnih mest temelji na predpisih, ki so stari že 26 let. Ministrstvo za infrastrukturo na ta problem opozarja že več let in letos naj bi bil sprejet nov predpis, ki bi uredil normative za zahtevano velikost parkirnih mest. Večji trgovski centri so (verjetno tudi na predlog zavarovalnic in strank) razširili parkirna mesta za 30 cm (primer Interspar v Kopru). Ali pa preprosto zato, ker se jim to splača, saj so ugotovili to, kar vidimo tudi sami. Prvič, med novimi tipi osebnih vozil izstopajo enoprostorska in terenska (SUV) vozila, katerih povprečna dolžina je 4,8 metra in več, širina 1,75 metra in več ter višina 1,8 metra in več. Predvidevati je, da bo tudi na novem parkingu Livade nekaj takšnih vozil, kar zelo spremeni možnosti dovoza, parkiranja, izstopa iz vozila, ter porabljenega časa za manevriranje za pravokotno parkiranje.

Če menite, da ni tako, tudi prav. Z veseljem bom prišel na otvoritev in si pri polnem parkingu ogledal dogajanje. Na ministrstvu za infrastrukturo so že pred leti dano pobudo za zakonsko rešitev parkirišč sprejeli in obljubili, da bodo nova izhodišča proučili, ter pripravili nov predpis o projektiranju cest in drugih prometnih površin.

Predlagam rešitev: parkirna mesta naj bodo vsaj 5,2 metra dolga in 2,6 metra široka, širina voznega pasu vmes pa vsaj 6 metrov (to je tudi priporočilo ministrstva za infrastrukturo), s tem se število parkirnih mest zniža na 35, a to odtehta vso dobro voljo pri parkiranju “na novo”.

BOJAN TOMC, ZENS - združenje za energetsko neodvisnost Slovenije


Pišite nam


Najbolj brano