Dvojezično najstništvo

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je pobudnik in izvajalec novega aplikativnega projekta, s katerim želi prispevati k razvoju sporazumevalne zmožnosti v slovenščini med slovensko govorečimi najstniki in najstnicami v Italiji. Projekt predvideva vrsto dejavnosti, s katerimi bosta avtorici v izbrani ciljni skupini promovirali rabo slovenskega jezika ter spodbujali bralno pismenost in uporabo digitalnih jezikovnih virov.

Dr. Matejka Grgič Foto: Damiano Balbi
Dr. Matejka Grgič Foto: Damiano Balbi

Raziskave so namreč pokazale, da sporazumevalna zmožnost govorcev in govork slovenskega jezika v Italiji na splošno upada. Do največjega preloma prihaja ob prehodu med t. i. prvo- in drugostopenjsko srednjo šolo (tj. med italijansko srednjo in višjo šolo), ko beležimo tudi znaten osip iz izobraževalnega sistema v slovenskem jeziku, ter nato po končanem sekundarnem izobraževanju (po italijanskem sistemu je to višja šola). Projekt tako nagovarja prvo skupino mlajših govork in govorcev, torej najstnice in najstnike, stare od 12 do 15 let. Ključni dejavnik za zagotavljanje nadaljnje rabe slovenskega jezika je, da govorci in govorke dosežejo visoko sporazumevalno zmožnost, ta pa danes vključuje v večji meri tudi besedilne spretnosti in bralno pismenost v spletnem, virtualnem in digitalnem okolju. Zato se bodo izvajalci projekta trudili, da pri tej starostni skupini spodbujajo uporabo jezikovnih in drugih spletnih portalov, ki omogočajo izpostavljenost avtentični rabi slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah, kar pomeni veliko inovativnost.

Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2022. Dejavnosti sofinancira Služba za slovenski jezik Ministrstva za kulturo RS.

Glavno aktivnost projekta predstavlja spletna in tiskana izdaja informativnega gradiva, v katerem bodo zbrani nasveti staršem, učiteljem in vzgojiteljem, animatorjem, svetovalnim službam ter najstnikom in najstnicam. Avtorsko delo bosta prispevali jezikoslovka in prevajalka dr. Matejka Grgič ter psihologinja in psihoterapevtka dr. Susanna Pertot. V gradivu bodo tudi hiperpovezave do vseh najpomembnejših spletnih virov, orodij in portalov za slovenski jezik ter za jezikovno kombinacijo slovenščina-italijanščina.

Gradivo bo objavljeno na spletnem portalu SMeJse - Slovenščina kot manjšinski jezik, ki je bil lani posodobljen s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo RS. S tem bo inštitut še naprej spodbujal rabo spletnega jezikovnega portala in skrbel za njegovo nadaljnjo nadgradnjo. Hiperpovezave do projekta Dvojezično najstništvo in njegovih rezultatov bodo objavljene tudi na drugih straneh. Spletno in tiskano izdajo gradiva bodo spremljale še druge dejavnosti, kot so svetovalna srečanja za starše v slovenščini in italijanščini ter izobraževalna delavnica za učitelje, vzgojitelje in animatorje.

Ker približno tretjina staršev učencev in dijakov, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ne zna slovensko, bo poskrbljeno za prevod celotnega besedila v italijanščino in morebitno prilagoditev. Prav tako bo povzetek dela preveden v angleščino, zato da bo lahko s projektom seznanjena mednarodna strokovna javnost.


Najbolj brano