Ilirska Bistrica: od palač do hiš na vodi

Ilirska Bistrica, ki leži na glavni tranzitni poti med Ljubljano in Reko, skriva številne naravne in kulturne bisere, ki so resda nekoliko odmaknjeni od oči popotnikov, gotovo pa vredni postanka in ogleda v vsakem letnem času. Foto:LEO CAHARIJAIZTOK LJUBIČKATJA KIRN VODOPIVEC

Pozornost najprej pritegneta mestna palača, grajena v beneškem slogu, in Schönburgov dvorec iz začetka 20. stoletja, v katerem domuje okrajno sodišče. Impozantni stavbi danes predstavljata upravno središče mesta. Za zgradbama se razprostira Kindlerjev botanični park s 110 različnimi rastlinskimi vrstami in ribnikom, ki mu poseben čar dajejo mostički.

Čez Plac, bistriški stari trg, prispemo v Guranji kraj, staro mestno jedro, z značilnimi meščanskimi hišami na vodi. V Vencinovi hiši je domače čebelarsko društvo Antona Žnideršiča uredilo čebelarski muzej.

Mesto Ilirska Bistrica, ki se je začelo razvijati v ozki dolini pod gradom Feistriz ob rečici Bistrica, je v prvi polovici 19. stoletja veljalo tudi za mesto mlinov in žag. Na mlinarstvo in žagarstvo, ki sta bili nekoč tu glavni obrti, danes spominja le še nekaj ohranjenih mlinskih koles, Hodnikov mlin pa je preurejen v muzejsko zbirko. Iz starega mestnega jedra nas skrita stezica vodi do slapa Sušec, ki v vsej svoji lepoti zasije pozimi in jeseni, ko je največ padavin, medtem ko poleti presahne.

Mestu, ki je odlično izhodišče za kolesarski izlet po Brkinih ali vzpon na Snežnik, je svetovno slavo dal monumentalen, skoraj osem metrov visok spomenik, na Hribu svobode, ki sta ga v spomin borcem tretje prekomorske brigade zasnovala kipar Janez Lenassi in arhitektka Živa Baraga.


Najbolj brano