Hvala, ker skupaj ohranjamo zelena pljuča Slovenije

Slovenski gozdovi bodo bogatejši za skoraj 20 hektarjev obnovljenega gozda, k čemur je največ pripomogla prav srčnost članov našega Petrol kluba, pravijo v Petrolu, hvaležni vsem podpornikom akcije za obnovo slovenskih gozdov. Z zbranimi donacijami Zlatih točk bodo v Petrolu pomagali ohraniti gozd v velikosti skoraj 20 ha gozda, kar je enako polovici velikosti Krakovskega pragozda.

V Petrolu so bili ponovno dobrodelni. Skupaj s člani Petrol kluba so v decembru 2023 in januarju 2024 zbirali Zlate točke za dober namen. Zbrana sredstva so namenili Zavodu za gozdove Slovenije, ki skrbi za obnovo gozdov ter njihovo naravno raznolikost.

Naravne katastrofe v zadnjih letih niso prizanesle našim gozdovom – žledolom, suša, obsežni požari na Krasu, poplave … Vse to je na naravnem bogastvu pustilo posledice, ki jih človek lahko odpravlja le s skrbnim načrtovanjem, strokovnim znanjem in pomočjo pravih partnerjev in prostovoljcev. Tudi v družbi Petrol so prepoznali, da lahko pomagajo pri odpravi posledic naravnih ujm, zato so se povezali z Zavodom za gozdove.

Zadnja leta z donacijami Zlatih točk pišejo izjemne zgodbe in vanje vpletajo tudi kupce, še posebej svoje člane Petrol kluba. Skupaj so podprli Rdeče noske, mlade športne upe in pomagali pri obnovi slovenskih gozdov – v letu 2023 so posadili že 10.000 dreves, kar je enako površini petih nogometnih igrišč! V ta projekt so se vključili številni zaposleni Petrola, ki so šli na teren in pomagali pri obnovi gozda – na primer na Kočevskem, pod Nanosom in na Krasu.

Nova manjšinska drevesa, krmilnice, gnezdilnice in želod za šoje!

Hvala, ker skupaj ohranjamo slovenske gozdove, pravijo v Petrolu po zaključku letošnje akcije Skupaj pomagamo. Z njo so namreč lanskoletno aktivnost še razširili – z namenom, da bi pomagali pri ohranjanju naravne pestrosti v gozdovih. Pestra drevesna sestava zagotavlja odpornost in vitalnost gozdov kot celote, hkrati pa drevesa nudijo dom raznolikim živalskim vrstam. V teku akcije so tako zbrali nekaj več kot pet milijonov Zlatih točk. V Petrolu so sredstva zaokrožili na 10.000 € in jih namenili za sadike redkih drevesnih vrst, krmilnice in želod za šoje ter gnezdilnice za sove! Skupaj s člani njihovega Petrol kluba bodo pomagali ohraniti gozd v velikosti skoraj 20 ha gozda, kar je enako polovici velikosti Krakovskega pragozda.

Zakaj partnerstvo z Zavodom za gozdove Slovenije?

V Petrolu so veseli, da so v projekt stopili v partnerstvu z Zavodom za gozdove Slovenije, ki skrbi za sonaravni razvoj slovenskih gozdov. Pri tem zagotavlja trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, njihovo razumno rabo, kot tudi učinkovito ohranjanje narave v gozdnem prostoru, v dobro sedanjega in prihodnjih rodov. Na podlagi strokovnih izhodišč pripravlja načrte za gospodarjenje z gozdovi in skrbi za izobraževanje ter osveščanje širše javnosti o pomenu in vlogi gozdov. Je tudi glavna inštitucija, ki za vse slovenske gozdove pripravlja programe za obnovo in nego gozdov.


Najbolj brano