Fakulteta za humanistiko: Biti na meji in misliti čez

Od poučevanja zgodovin, kultur, čezmejnosti, jezikoslovja, literature do inovativnega raziskovanja kritične humanistike, jezika in kognitivnih znanosti …

Študijski programi Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici so zasnovani sodobno, interdisciplinarno, ustvarjalno, predvsem pa uporabno. »Humanistika je tu!«, poudarja dekan fakultete prof. dr. Peter Purg, ki želi skupaj s sodelavci in sodelavkami pokazati, da brez poznavanja kultur, zgodovinskih dogodkov, jezikovnih praks, literature, dediščine, spola, spomina in migracij ne moremo razvijati sodobnega sveta. Kako razumeti ta svet? Kako s humanistiko prispevati k vzdržnemu razvoju skupnosti? Tako, da »mislimo čez«, onstran nacionalnih meja, spolnih, jezikovnih in žanrskih delitev, prek dialogov, povezanosti, medsebojne empatije in učenja« poudari dekan.

»Misliti_čez_« je tako postal glavni moto študijskih in raziskovalnih programov.

Predavatelji in predavateljice prek različnih orodij, metod kritičnega razmišljanja in izsledkov sodobnih raziskav med študenti in študentkami razvijajo kompetence s področij temeljnih humanističnih ved, vendar jih »mislijo« skozi aktualna družbenopolitična vprašanja in teme, kot so medkulturnost, večjezičnost, čezmejnost, književnost na stičišču, spomin, digitalna, vizualna ter medijska kultura, vojne, revolucije, razvoj, tehnokultura. »Mislijo« jih v historični perspektivi, vendar s premislekom, kako naprej. Jezik razumejo kognitivno, eksperimentalno, intersekcionalno.

misliti_

kulturno zgodovino_

književnost_

jezik_

migracije in medkulturnost_

digitalno humanistiko_

misliti_čez_

Prek razvojnih in aplikativnih projektov, v katere so vključeni tudi študentje in študentke, se poglabljajo v teme kritične humanistike in kognitivnih znanosti jezika. Vodja Raziskovalnega centra za humanistiko, prof. dr. Katja Mihurko Poniž, poseben poudarek namenja ustvarjalnosti žensk in razvoju najsodobnejših digitalnih orodij, kjer objavljajo prepisana pisma slovenskih pisateljic. V Centru za kognitivne znanosti jezika, ki ga vodi prof. dr. Rok Žaucer, pa pozornost pritegnejo tudi “vesoljske” naprave z elektrodami za merjenje možganskih valov, eksperimentalne raziskave otroškega avtizma in drugih jezikovnih zmožnosti različnih ljudi.

Okrogla miza z diplomati Fakultete za humanistiko in Akademije umetnosti Univerza Nova Gorica

V dialog, kako »Misliti_čez« vključujejo tudi širšo javnost. Dijaki so s študenti vabljeni na dogodek z naslovom Humanistika hengaut, kjer na igriv način spodbujajo ustvarjalni kritični diskurz. Pri dogodku Dialogi_čez pa se skupaj z vodeno diskusijo in pogovorom med strokovnjaki in strokovnjakinjami razmišlja čez teorijo in prasko, čez stereotipe, čez medgeneracijsko povezovanje ter prinaša novo razumevanje kompleksnih vprašanj sodobne družbe.

Vabljeni k vpisu v študijske programe:

• Dodiplomski študijski program Slovenistika,

• Dodiplomski študijski program Kulturna zgodovina,

• Magistrski študijski program Humanistični študiji:

o Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov,

o Literarne vede,

o Jezikoslovje (možnost pridobitve dvojne diplome v sodelovanju z univerzo Ca' Foscari v Benetkah),

• Migracije in medkulturni odnosi (magistrski študijski program, Erasmus Mundus).


Najbolj brano