Brezplačna akcija prevzema nevarnih odpadkov v Kopru in Ankaranu

Marjetica Koper začenja s tradicionalno brezplačno spomladansko akcijo prevzema in odvoza nevarnih odpadkov. Od 21. marca do 1. aprila, bodo s premično zbiralnico obiskali vseh 22 krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper in dve lokaciji v Občini Ankaran. Letak z urnikom in odjemnimi mesti ste uporabniki prejeli s položnico za odvoz odpadkov za mesec februar.

Občanke in občani lahko nevarne odpadke oddate ob obisku vašega kraja, v primeru odsotnosti pa jih lahko kadarkoli pripeljete in brezplačno oddate na Zbirnih centrih Srmin ali Dvori pri Sv. Antonu. Pri nevarnih odpadkih je še posebej pomembno, da z njimi ravnamo pravilno, saj so lahko za naše okolje izjemno škodljivi. Kemikalije, ki jih vsebujejo ti odpadki so še posebej nevarne pri sežigu in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov. Ob nepravilnem ravnanju lahko ti odpadki v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Med nevarne odpadke sodijo baterije in akumulatorji, odpadna zdravila in zdravila s pretečenim rokom uporabe, kozmetični izdelki, deli elektronskih naprav, pesticidi, čistila, topila, barve, laki, različna svetila ter motorna in jedilna olja. Vsi odpadki morajo biti obvezno v originalni embalaži, zaradi posebnega ravnanja z njimi. Potrebno jih je zbirati ločeno po skupinah in jih nikakor ne smemo med seboj mešati.

Akcija je brezplačna, termine pa lahko preverite tudi na spletni strani www.marjeticakoper.si. Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na telefonsko številko 05 66 33 700 ali pišete na elektronski naslov info@marjeticakoper.si. Marjetica Koper se že vnaprej zahvaljuje vsem občankam in občanom za skrbno ločevanje odpadkov in aktiven doprinos k čistejšemu skupnemu okolju.


Najbolj brano