Po jezerih peš, še raje s kolesom

S sobotnim odstranjevanjem grmičevja in čiščenjem suhega travnika nad Palškim jezerom je društvo Drobnovratnik sklenilo enoletni projekt Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi. S projektom so želeli spodbuditi razvoj in zagon mladega, lani ustanovljenega krajinskega parka Pivških presihajočih jezer, najmanjšega slovenskega zavarovanega območja, ki objema 17 ob obilnem deževju pojavljajočih se jezer in jezerc.

“Drobnovratničarji” so očistili suhi kraški travnik, kot to 
določajo okoljski ukrepi novega programa razvoja podeželja. Foto: Arhiv Društva Drobnovratnik
“Drobnovratničarji” so očistili suhi kraški travnik, kot to določajo okoljski ukrepi novega programa razvoja podeželja. Foto: Arhiv Društva Drobnovratnik

PIVKA > “V lani ustanovljenem krajinskem parku Pivška presihajoča jezera želimo spodbuditi možnosti delovanja na različnih področjih, od naravovarstvenih akcij, usmerjanja tega področja k obiskovalcem, pa vse do izobraževanja, da bi tudi domačini začeli razmišljati, kaj vse je na tem delu mogoče ponuditi obiskovalcem,” je pojasnila Špela Habič iz društva Drobnovratnik, ki deluje na območju notranjsko-primorskih občin, v najmanjšem krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Zato je društvo lani zagnalo dobrih 11.000 evrov vreden projekt Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi, ki ga je skoraj v celoti financiralo ministrstvo za kmetijstvo in okolje (dobrih tisoč evrov od skupnega zneska je primaknilo društvo, preostanek pa ministrstvo).

Pivška presihajoča jezera je pravzaprav sedemnajst slikovitih, različno velikih in različno obstojnih jezer, ki nastanejo tam, kjer visoke kraške vode poplavijo večje in manjše depresije. Na območju jezer je mogoče najti bogato bero rastlinskih in živalskih vrst, ki so drugod že izginile ali pa so ogrožene. Raziskovalci so našteli 182 vrst rastlin, 210 vrst hroščev, 106 vrst metuljev in 127 vrst ptic, svoj življenjski prostor pa imajo tukaj tudi velike zveri, kot so medved, volk in ris.

Po jezerih omejili vožnje z avti

Poleg dveh naravovarstvenih akcij v krajnskem parku - v začetku leta so ob pomoči zagorskih gasilcev, članov Turističnega društva Pivka, domačinov iz vaških skupnosti Zagorje in Drskovče z županom in ostalih očistili veliko Drskovško jezero, minulo soboto pa so grmovnic očistili tudi suhi travnik nad Palškim jezerom - so člani društva od lanskega septembra v okviru projekta izpeljali še vrsto drugih aktivnosti.

Ker zajeten problem zavarovanega območja predstavljata vse večje število obiskovalcev in pomanjkljiva turistična infrastruktura, so v društvu Drobnovratnik z monitoringom obiskovalcev pridobili oceno obremenjenosti območja. Da bi bilo čim manj konfliktov obiskovalcev jezer z domačini in da bi preprečili škodo, ki na kmetijskih zemljiščih nastane zaradi vožnje z motornimi vozili po jezerih, so na podlagi rezultatov monitoringa v društvu pripravili predloga usmerjanja obiskovalcev in omejevanja voženj z motornimi vozili na območju jezer.

“Ob tem smo za obiskovalce jezer predlagali lokacije parkirišč na mestih, ki so dovolj odmaknjena od jezerskih kotanj. Predlagane pa so tudi trase kolesarskih poti med jezeri, saj je za ogled jezer najbolj primeren obisk peš ali na kolesih. Naloga bo v bodoče lahko podlaga za zagotovitev primerne infrastrukture za obiskovalce krajinskega parka,” je ocenila Špela Habič.

Očistili travnik, rešili travniški živelj

Prav nove kolesarske poti bodo, upajo v društvu, razširile možnosti za oblikovanje novih turističnih produktov, ki bodo imeli dodano vrednost za lokalno prebivalstvo in bodo temeljili na trajnostno naravnem izkoriščanju dobrin, je prepričana Habičeva. Med naravne dobrine, ki jih imajo na Pivškem še posebej v obilju, gotovo sodi tudi les, zato je društvo domače mojstre obdelave lesa povabilo na natečaj za lesene uporabne izdelke, spominke in označevalne elemente na turističnih poteh.

Da bi krajinski park čim bolje približali kolesarjem, pa je društvo izpeljalo tudi izobraževanja za kandidate za interpretatorje narave na kolesih. Kako je videti izlet okoli jezer s kolesom, so člani društva preizkusili tudi na osrednji junijski prireditvi projekta.

Zadnjo aktivnost pa so v društvu ob pomoči domačinov in gasilcev iz PGD Palčje ter izumiteljev novega nastavka za motorno koso s Pohorja izpeljali v soboto s čiščenjem suhega kraškega travnika. “Travnik je bil najprej pokošen s traktorjem, a ker traktor ne doseže mest ob grmovnicah, smo grmovje odstranili. Tako smo razširili del travnika, kjer žive za ta del značilne rastline in živali, ki izginejo, če se travnik zaraste,” je pojasnila Habičeva.

“Skozi projekt smo dali na pokušino paleto aktivnosti, v katerih je sodelovalo več kot 200 udeležencev. Ljudje so te aktivnosti dobro sprejeli in ker je veliko zanimanja za ponovitve, je z njimi smiselno nadaljevati. Dogovoriti se bo treba, ali jih bomo izvajali mi ali Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, dobrodošla pa bo tudi samoinciativnost obiskovalcev krajinskega parka in domačinov ter različne oblike povezovanja,” je še poudarila Špela Habič.

TINA M. VALENČIČ


Najbolj brano