Okoljevarstveniki o Počku

“Zaradi molka ključnih državnih organov bomo pričeli z aktivnostmi na Počku, kadar se bodo tam izvajale vojaške vaje,” napoveduje Vojko Bernard, predsednik nevladne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green. Ta je nedavno tega najvišjim predstavnikom države posredovala protestno pismo, v katerem jih opozarja na razmere v okolici vadišča, a odgovora nanj ni prejela. Drevi se bodo zato o tem pogovarjali tudi predstavniki lokalne civilne iniciative.

V teh dneh se bo na Počku začela mednarodna vaja večnacionalnih kopenskih sil Zvita podlasica 2014. Na njej sodeluje približno 1300 pripadnikov italijanskih in madžarskih oboroženih sil. Prihodnji teden bo zato v postojnski in pivški občini  povečan Foto: Stana Zavadlav
V teh dneh se bo na Počku začela mednarodna vaja večnacionalnih kopenskih sil Zvita podlasica 2014. Na njej sodeluje približno 1300 pripadnikov italijanskih in madžarskih oboroženih sil. Prihodnji teden bo zato v postojnski in pivški občini povečan Foto: Stana Zavadlav

POČEK > Kakor je povedal predstavnik Civilne iniciative (CI) za Pivško kotlino brez streljanja Florjan Poljšak, se bodo zaradi razmer na vadišču Poček nocoj na letališču v Postojni sestali predstavniki (CI) za Pivško kotlino brez streljanja in predstavniki Aerokluba Postojna ter Aerodroma Portorož. Sodelujejo tudi z mednarodno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green (AAG), ki je ob eni od nedavnih vaj na poligonu Poček, kjer so vojaki prebivalce s hrupom vznemirjali vse tja do polnoči, prejela številna opozorila okoliških prebivalcev.

Zato so se pri AAG odločili, da na predsednico vlade in ministrstvo za obrambo naslovijo protestno pismo, na katerem opozarjajo na za okoliške prebivalce vadišča slabe razmere. O tem in o mlačnem odzivu najvišjih državnih organov na pismo AAG ter o nadaljnjih aktivnostih CI se bodo pogovarjali nocoj. Kakor napovedujejo sklicatelji, naj bi se med drugim odločali tudi o morebitni državljanski nepokorščini.

Ogroženi pitna voda in dediščina

V protestnem pismu najvišjim predstavnikom države je AAG opozorila, da se streljanje in bombne eksplozije dogajajo na območju, zaščitenem z evropskima direktivama o habitatih in o pticah. Po besedah predsednika AAG Vojka Bernarda bi morala biotsko raznovrstnost z velikim številom različnih rastlinskih in živalskih vrst, ki so pravno zaščitene, spoštovati tudi vlada in ministrstvo za obrambo. Vojaške vaje, na katerih uporabljajo nevarne snovi, tako je Bernard zapisal v pismu, se namreč izvajajo na zelo propustnih tleh na vodozbirnem območju, ki je seveda neprecenljiv vir za kakovostno vodooskrbo Pivke in Postojne.

Pred več kot tednom dni smo iz PN v kabinet predsednice vlade Alenke Bratušek - njena vlada je namreč sprejela državni prostorski načrt za vadišče Poček - naslovili vprašanje, zakaj ni odgovorila na protestno pismo nevladne organizacije Alpe Adria Green, ki zastopa interese lokalnega prebivalstva občin Pivka in Postojna. Odgovora nismo dobili. Na naše vztrajne telefonske klice se v kabinetu prav tako niso oglašali vse do včeraj, ko nam je svetovalka za odnose z javnostmi Danaja Kek obljubila, da bodo odgovor poslali v prihodnjih dneh.

Bernard še navaja, da bojne igre potekajo tudi na zemljiščih v zasebni lasti tamkajšnjih prebivalcev. Ti naj bi zaradi vzpostavljene varnostne cone več kot 250 dni v letu ne smeli dostopati do svoje zemlje in gozdov; v zameno pa naj ne bi dobili odškodnine, čeprav jim ta zaradi omejevanja lastninske pravice po ustavi pripada, je prepričan predsednik AAG. Ki se v Sloveniji bori preprečevati več večjih, agresivnih posegov v naravno okolje (denimo umeščanje plinovoda Ajdovščina-Koper, vetrnic v Senožeška brda, plinski terminal v Tržaški zaliv).

“Lokalno prebivalstvo se že leta trudi prepričati oblast, da ta prostor ni primeren za izvedbo takšnih vaj in usposabljanje enot Nata. Prebivalcev ne moti samo nevarnost, da bi zaradi onesnaženja ostali brez pitne vode, motijo jih tudi prekomerni hrup, povezan s streljanjem topništva in letalstva. Ta prekomerni hrup ne ogroža samo človeškega zdravja, temveč ima negativne vplive na vsa živa bitja na tem območju,” je v pismu poudaril predsednik AAG.

AAG odgovora iz Ljubljane ni prejela

Po njegovem mnenju Slovenska vojska ne upošteva niti zaščitenih kulturnih spomenikov in naravne dediščine. Slednje so zaščitne z bližnjim krajinskim parkom presihajočih pivških jezer, kjer se nahajajo pohodniške poti in kolesarske steze, namenjene za turiste in domačine, ki si v teh krajih želijo mirno življenje. Bernard je opozoril predsednika države in predsednika državnega zbora, predsednico vlade in varuhinjo človekovih pravic.

“Do danes nismo prejeli odgovora, razen iz urada varuhinje človekovih pravic, od koder so nam posredovali kratek odgovor, naj jim sporočimo, če od naslovnikov pisma dalj časa ne bi prejeli odgovora. V AAG bomo zaradi molka ključnih državnih organov pričeli z aktivnostmi na Počku, ko bodo tam izvajali vojaške vaje,” pravi Bernard. In dodaja: “Ta primer nazorno kaže, kakšen odnos ima politika do nevladnih organizacij v Sloveniji.” LORI FERKO


Najbolj brano