Med odvisniki od drog in interneta tudi že osnovnošolci

Z novim letom je v občinah Postojna in Pivka začela delovati novoustanovljena Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti. Njeni ustanovitvi so botrovali zaskrbljujoči statistični podatki, ki kažejo, da se število odvisnikov od prepovedanih drog med mladimi povečuje, vse večji problem pa postajajo tudi nekemične odvisnosti, kot je odvisnost od interneta.

Ana Širca, koordinatorka lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, pravi, da si bodo prizadevali za 
preventivno delovanje, zato že načrtujejo niz predavanj, 
okroglih miz in delavnic. 



 Foto: Osebni Arhiv
Ana Širca, koordinatorka lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, pravi, da si bodo prizadevali za preventivno delovanje, zato že načrtujejo niz predavanj, okroglih miz in delavnic.  Foto: Osebni Arhiv

POSTOJNA, PIVKA > “Podatki so zastrašujoči. Tedensko je v obeh občinah razdeljenih od 300 do 500 igel, zaznana je bila prostitucija med mladimi dekleti, starimi med 10 in 14 let, ki denar namenijo za drogo, vedno več otrok je odvisnih od interneta,” Ana Širca iz Stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije Boreo, ki je koordinator akcijske skupine, našteva, kaj jih je spodbudilo k ustanovitvi skupine, ki bo delala na področju preventive in ozaveščanju mladih in njihovih staršev.

V skupino se je povezalo 16 članov, ki so strokovnjaki na področju preprečevanja zasvojenosti oziroma se s temi problemi soočajo pri svojem delu: predstavniki izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij, občin, zdravstva, policije, centra za socialno delo. “Delali bomo na področju vseh vrst zasvojenosti. S prvimi konkretnimi akcijami bomo začeli spomladi. Izvajale se bodo predvsem v šolah v obliki predavanj, okroglih miz, delavnic, … Na razpolago bodo tudi svetovalne pisarne,” pojasnjuje Širčeva.

Najmanj 300 odvisnikov od prepovedanih drog

Roman Brozina iz društva za pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Pot iz Ilirske Bistrice na podlagi pred časom opravljene raziskave pojasnjuje, da je na območju občin Postojna in Pivka najmanj 300 odvisnikov od prepovedanih drog. Od tega jih slaba polovica obiskuje metadonsko ambulanto.

Društvo Pot je z novim letom dnevni center za odvisnike, kakršnega že vodijo v Ilirski Bistrici, odprlo tudi v Pivki. Deloval bo vsak ponedeljek in petek med 7. in 15. uro. “Društvo deluje kot nizkopražni program, pri nas ni potrebna abstinenca, ampak sprejmemo ljudi takšne, kot so. Pri nas preživijo dan, izvajamo individualne in skupinske pogovore, delo z družino, napotujemo tudi v visokopražne programe oziroma komune. Naša osnovna naloga pa je zmanjševanje škode. Z namenom preprečevanja okužb oziroma širjenja hepatitisa in virusa HIV delimo sterilni material,” pojasnjuje Roman Brozina. Glede na izkušnje je prepričan, da bodo odvisniki v center prihajali. ”Prišli bodo, saj nimajo kam drugam. Smo edini kraj, kjer so zaželeni, kjer so sprejeti, takšni kot so, kjer lahko preživijo dan in kamor se lahko tudi umaknejo od ostalih.” V Pivki je občina društvu v brezplačni najem oddala prostor na Kolodvorski ulici 11, prispeva pa tudi za določene materialne stroške, medtem ko zaposlene financira ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V Postojni dogovori o odprtju centra še potekajo.

“Del pa je tudi skrite populacije, za katero ne vemo, predvsem to velja za mlajše uživalce.” Brozina pravi, da njihovo število narašča. “Pravila, zakaj začne nekdo uživati drogo, ni. Med odvisniki so tako mladi kot stari, revni in bogati, verni in neverni. Res pa je, da je v splošnem nekoliko več odvisnosti v družinah z nizkimi dohodki in tam, kjer je že prisotna določena oblika odvisnosti, na primer alkoholizem.”

Namesto pogovora na facebook

Petra Košnik, šolska pedagoginja, predstavnica Osnovne šole Antona Globočnika v skupini, pravi, da na njihovi šoli za zdaj ne zaznavajo odvisnosti od drog in alkohola, pač pa predvsem odvisnost od socialnih omrežij in spleta. “To se odraža v tem, da se otroci pogosto ne znajo pogovoriti o težavi, ampak jo objavijo na socialnem omrežju, kjer so nekega konflikta deležni ostali vrstniki, ga delijo, komentirajo, se opredeljujejo, katera stran ima prav in podobno. Težje se drug drugemu opravičijo in pogosto nimajo uvida v težavo. Velikokrat sanjarijo o namišljenem, virtualnem svetu, ki pa je povsem nekaj drugega kot realnost,” razlaga Košnikova, ki jo skrbi tudi, da mladi ne dojemajo nevarnosti objav fotografij na spletu ali pa celo ustvarjanja lažnih profilov vrstnikov, ki so potem tarča posmehovanj.

Košnikova poudarja, da preventivo izvajajo na področju različnih vrst odvisnosti v sodelovanju z različnimi zunanjimi strokovnjaki. “Ob zaznavi kakršnekoli vrste odvisnosti je v naši pristojnosti takojšnje delo z učencem, nudenje pomoči, podpore, pogovora ter sodelovanje s starši. V primeru neodzivnosti staršev o problematiki obvestimo center za socialno delo,” poudarja šolska pedagoginja. S pomočjo lokalne akcijske skupine bo po njenem mnenju problematika le še bolje spremljana, “omogočeno pa bo tudi povezovanje šole z zunanjimi sodelavci, ki so kompetentni za nudenje pomoči in podpore tudi staršem”.

Otrok naj si zapolni čas

Da se bo s pomočjo skupine lahko na področju preventive naredilo še veliko več, je prepričana tudi socialna delavka Danijela Želko, predstavnica Osnovne šole Košana, sicer zaposlena v hrpeljski osnovni šoli. A kot poudarja, se preventiva začenja doma v družini, medtem ko jo v šolah in vrtcih lahko dobro nadgrajujejo. “Najpomembneje je, da starši otroka spremljajo in ugotovijo, za kaj je nadarjen, kaj ga veseli in da to potem razvija in si tako pametno zapolnjuje prosti čas, saj potem nima časa za druge stvari. Tudi v šoli zato dajemo velik poudarek temu, da otroci razmišljajo o sebi, kdo so, katera so njihova močna področja, da gradijo na samopodobi,” še pravi Želkova.

VERONIKA R. ŽENKO


Najbolj brano