“Malo ložo naj dobi v svojo last občina, ne pa zasebnik”

Prihodnjo sredo bo stečajni upravitelj podjetja MTN inženiring na dražbi prodajal 68 kvadratnih metrov terase pod volti koprske Pretorske palače. Predkupno pravico za nakup ima podjetje Dom Koper, ki je že lastnik bližnje hiše Galli in je sodelovanje na dražbi tudi napovedalo. Del civilne družbe je na nogah in prek gibanja Skupaj poziva vodstvo koprske občine in mestne svetnike, “naj storijo vse, da ta del palače ne bo prišel v zasebne roke, ampak bo služil javnosti”.

Včeraj so v Gibanju Skupaj začeli z zbiranjem podpisov za ohranitev male lože.  Foto: Nataša Hlaj
Včeraj so v Gibanju Skupaj začeli z zbiranjem podpisov za ohranitev male lože.  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Barbara Verdnik iz gibanja Skupaj se je poglobila v kronologijo prodaje in lastninjenja hiše Galli in terase pod volti. Med drugim ugotavlja, da sta se že konec leta 2003 hiša Galli in del Pretorske palače pojavila na seznamu prodaje občinskih nepremičnin z dvema parcelnima številkama. “Maja 2005 je občinski svet sprejel sklep o prodaji in ceno iz cenitve, vendar se ena parcelna številka ni ujemala s sklepom iz leta 2003. Prodajo so opravili brez delilnega načrta, nato se je do danes spreminjalo lastništvo, na objekte, tudi na Pretorsko palačo, pa so vpisovali različne hipoteke. Kot je razvidno iz odgovora občine, so zemljiškoknjižno zadeve začeli urejati šele leta 2014. Zdaj so številke parcel in deli stavb seveda popolnoma drugi in onemogočajo sledljivost,” opozarja Verdnikova. Tudi občinska svetnica Olga Franca je večkrat zahtevala podatke, kako je možno in zakaj so ta kulturni spomenik sploh uvrstili v prodajo. “Občani imamo pravico, da nam vodstvo občine pojasni in transparentno pove, kaj je čigavo in kaj se je dogajalo s temi prostori,” meni Verdnikova. Pozivu se pridružujejo v lokalnem odboru Istrsko-kraška Levica. Ker si Koper želi pridobiti naziv Evropske destinacije odličnosti kulturnega turizma, vodstvo občine pozivajo, da se udeleži dražbe in pridobi nazaj v svojo last malo ložo.

Leporečje v strategiji razvoja lokalne samouprave
KOPER > Strokovnjakinja za dediščino Verena Perko je med prvimi podpisala poziv na spletu. V svojem komentarju opozarja, da mednarodne konvencije, slovenska ustava in zavod za varstvo kulturne dediščine poudarjajo, da dediščina pripada ljudem in ima lokalna javnost pravico soodločati o postopkih njene rabe in ohranjanja.
Nenazadnje je tudi v strategiji razvoja lokalne samouprave do leta 2020 zapisano, da je treba “okrepiti vpliv občanov na sprejemanje odločitev na lokalni ravni, na vzpostavljanje in razvoj pogojev za aktivno sodelovanje”. V ministrstvu za javno upravo so sicer v svojem načelnem mnenju navedli, da gre v primeru koprske male lože za poslovno in razvojno odločitev občine, za katero odgovornost nosijo organi občine. “Sodelovanje prebivalcev ne pomeni, da imajo ti brezpogojno prav, pač pa, da so vključeni v proces, preden je odločitev sprejeta,” pojasnjujejo v ministrstvu.
V gibanju Skupaj so sicer do strategije in novele zakona o lokalni samoupravi precej kritični. Barbara Verdnik in Alan Medveš menita, da bi država morala dobiti nov in celovit zakon, poleg tega bi moral zakonodajalec upoštevati pripombe in zahteve strokovnjakov. “Zahtevamo tudi bolj dodelano participacijo in ne ohlapnega besedila, po katerem lahko ožjim delom občine ostane zgolj odstotek denarja, v katerem bi participirale pri odločanju. Zahtevamo tudi omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata. V celoti pa tudi podpiramo prepoved državnih pomoči za tako imenovane občinske medije”, naštejeta Verdnikova in Medveš.

V koprski občini na nekatera naša vprašanja niso odgovorili, so pa vsem medijem poslali svoj pogled na zahteve iz peticije. Med drugim pojasnjujejo, da so se v preteklosti za prodajo male lože in hiše Galli odločili, ker sta predstavljali premoženje, ki ga niso potrebovali za opravljanje svojih nalog. “Površina pod volti oziroma mala loža je bila od nekdaj neločljivo povezana z ostalim delom stavbe na naslovu Čevljarska ulica 1. Ker pa v tistem obdobju še ni bil izdelan načrt etažne delitve, sta se pogodbeni stranki zavezali, da bosta po njegovi izvedbi uskladili tudi zemljiškoknjižno stanje,” zanikajo očitke o mešetarjenju z nepremičnino. Zagotavljajo, da del terase v podhodu še naprej ostaja v občinski lasti. “Ta objekt nikoli ni bil javnega značaja in niti ne javno dobro. Pred leti je bila zdajšnja terasa celo zazidana in je v njem delovala trgovina s trafiko,” v občini opravičujejo svojo odločitev, da na dražbi ne nameravajo odkupiti tega prostora. Sicer pa po njihovem prepričanju s prodajo kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi, saj je za morebitni poseg v objekt potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine. “Bojazen, da bi v rokah novega lastnika prišlo do skrunitve spomenika ali uničenja, je povsem odveč. Neutemeljene so navedbe, da terasa po takratni prodaji ni bila več v funkciji javnosti in občanov, saj nismo dobili nobene pobude oziroma interesa javnosti za umestitev kakršne koli vsebine v ta prostor,” še pravijo v občinski upravi.

Pobudniki javnega poziva bodo podpise do dražbe (30. avgusta) zbirali vsak delovni dan med 11. in 12. uro v mali loži, ob sobotah pa ob enaki uri na koprski tržnici. Peticija je dosegljiva tudi na spletni strani pravapeticija.com.

NATAŠA HLAJ


Najbolj brano