Ureditev prometa v naselju Sežana

V Primorskih novicah z zanimanjem preberem prispevke o našem kraju. V zadnjem času je bilo v več prispevkih govora o plačevanju komunalnega prispevka graditelja skladiščnih površin na Terminalu oz. tako imenovani orleški gmajni ter strahu pred povečanjem prometa v naselju Sežana. Vendar pa se sprašujem, do kod sega naselje Sežana in ali je zdaj promet ustrezno urejen.

Definicijo naselja vsebujeta zakon o cestah in zakon o varnosti cestnega prometa, ki določata:

“Naselje je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja vsaj 10 stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin, meje naselja pa so označene s predpisano prometno signalizacijo; v naselje so vključeni tudi deli cest znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb.”

Pa poglejmo dejansko stanje.

Sežana leži ob državni cesti z imenom Partizanska cesta, ki poteka iz smeri notranjosti države proti državni meji z Italijo. Ko se po tej cesti in po cestah iz smeri Divače in Štanjela približujemo naselju Sežana, so prometni znaki, ki označujejo naselje Sežana, 100 do 150 metrov pred semaforiziranim križiščem, torej tam, kjer ob omenjenih cestah ni nobene stavbe in niti cestnega priključka. Prometni znak, ki označuje naselje, obenem določa omejitev hitrosti na 50km/h, kar je glede na to, da se približujemo križišču, čisto v redu.

Tudi ob cestah, ki vodijo proti Lipici, Orleku in Vrhovljam, je prometna ureditev taka, da so table, ki označujejo naselje, postavljene naprej od tam, kjer se naselje konča oziroma, kjer ob cestah ni več hiš in niti dovoznih poti.

Ko se peljemo proti meji z Italijo, lahko takoj opazimo, da je v to smer promet vedno bolj gost in da je poleg osebnih vozil vse več tovornjakov vseh velikosti, oblik in mas. Prometni znak oziroma tabla, ki označuje konec naselja, pa je postavljena pri trgovini Eurospin, to je 100 metrov pred krožiščem. To pomeni, da je od tu dalje dovoljeno voziti s hitrostjo 90km/h, čeprav se približujemo krožišču, kjer je vedno gost promet, in kljub temu, da je krožišče večkrat zasedeno s tovornjaki, ki so namenjeni po gorivo na samopostrežno črpalko, ki leži na desni (gledano proti državni meji z Italijo) med trgovino Eurospin in krožiščem oziroma dovozom Sežana zahod z avtoceste A1.

Od omenjenega krožišča proti državni meji z Italijo ni nobene omejitve hitrosti, čeprav so na kratki razdalji do naslednjega krožišča še trije odcepi v levo, ki vodijo proti skladiščem oziroma trgovinam in gostinskim obratom in eden v desno, ki vodi na bencinski servis ob avtocesti. Vse te stavbe levo od ceste kot tudi stavbi trgovine in policije na Fernetičih kot tudi bencinski servis ob avtocesti A1 imajo naslov Partizanska cesta. Poleg tega je prostor ob cesti lepo urejen, trava je pokošena, drevesa so obrezana in odpadki pobrani.

V naravi se naselje Sežana razprostira vse do državne meje z Italijo, torej je tabla, ki označuje konec naselja, postavljena neustrezno ali pa je tam le zato, da omogoča obstoj samopostrežne bencinske črpalke, namenjene izključno tovornjakom; nevzdržno je tako z okoljskega kot prometnega vidika, da tovornjaki zapuščajo avtocesto samo zato, da prihajajo polnit rezervoarje v mesto Sežana. Glede na tablo to sicer ni res, dejansko in po zakonu pa še kako.

Prav bi bilo, da upravljalec Partizanske ceste javno pojasni opisano neskladje oziroma veljavno prometno ureditev.

Vesna Zobec, Sežana


Pišite nam


Najbolj brano