O preureditvi stavbe

Spoštovani gospod župan Klemen Miklavič. Podpisani smo kar nekaj let tako ali drugače preživeli v naši občinski hiši, ponosu mesta, objektu, ki ga zaznamuje od vsega začetka, že sedemdeset let. Zato nam ni vseeno, kaj se z njo dogaja.

Res je sicer, da vsa ta leta nismo uspeli dokončno spomeniško zaščititi stavbe avtorja Vinka Glanza. Res je pa tudi, da smo ves čas našega delovanja bili osebno in javno ne samo spoštljivi do te stavbe, vsak od nas je na svoj način ponosno in zavestno oznanjal njen pomen. Tako smo se odločali tudi, ko je bilo treba izvajati nujna vzdrževalna dela.

Obveščeni smo, da ste pred kratkim preuredili prvo nadstropje hiše in ob tem preselili županovo pisarno na drugi konec hodnika, izven najbolj reprezentančnega dela stavbe, obenem pa opustili t.i. poslansko pisarno, oziroma županovo “sprejemnico”. S tem ste po našem mnenju posegli ne le v ustaljeno organizacijsko strukturo stavbe, ampak v njen simbolni pomen, saj so bili prostori dosedanje županove pisarne od vsega začetka namenjeni najprej predsedniku okraja, nato predsedniku skupščine občine in po letu 1994 županu. Skupaj z drugimi reprezentančnimi prostori v prvem nadstropju so tvorili organsko celoto.

Podpisani razumemo željo in potrebo zdajšnje uprave po posodobitvi in prilagajanju novim potrebam, ne strinjamo pa se s posegi, ki ne bi bili dovoljeni, če bi bila stavba spomeniško zavarovana. Med nje po našem mnenju spada tudi spreminjanje notranje simbolne podobe mestne hiše, ki ni le poseg v bistvo prvotne arhitekturne zasnove ampak tudi v zgodovino našega mesta.

Zato, spoštovani gospod župan, predlagamo, da v izogib nepremišljenim posegom v najbolj žlahtno novogoriško stavbo poskrbite, da se čim prej dokončajo postopki njenega spomeniškega zavarovanja, v okviru katerega naj se določi, kaj je treba brezpogojno varovati, v čem pa se stavba lahko prilagaja novim tehnološkim in organizacijskim potrebam.

Jože Šušmelj, Sergij Pelhan, Črtomir Špacapan, Mirko Brulc, Matej Arčon, Tomaž Vuga, Nova Gorica


Pišite nam


Najbolj brano