Nihče ni govoril z bolnikom

Odzivamo se na nekatere navedbe v članku z naslovom “Nihče ni govoril z bolnikom, ki je priseben”, ki je v Primorskih novicah izšel v ponedeljek, 19. 9. 2022, in v katerem so navedene nekatere zavajajoče in netočne informacije.

V navednicah je zapisana izjava vodje zdravstvene nege in oskrbe v Obalnem domu upokojencev Koper Mirjane Grižon, da pri njih stanovalci, ki se ne morejo sami identificirati in niso primerno prisebni, dobijo identifikacijske zapestnice. Razdelek članka nosi naslov Protokoli so jasni, pri čemer nikjer ni navedeno, o katerih in čigavih protokolih je tu govora. Ker v naši ustanovi stanovalcem identifikacijskih zapestnic ne nameščamo, iz tega razdelka članka torej izhaja, da v naši ustanovi protokolov nismo upoštevali, kar pa ne drži. Nujno je treba najprej pojasniti, da nameščanje zapestnic stanovalcem, ki so napoteni v bolnišnico, ni predpisano in jih Splošna bolnišnica Celje do izrednega dogodka zamenjave dveh bolnikov tudi ni nikoli zahtevala. Vse, kar ga. Grižon našteva v nadaljevanju, torej opremljenost stanovalcev z vso zdravstveno dokumentacijo in zdravstveno kartico, seznanjenost ekipe v reševalnem vozilu z identiteto stanovalcev in obveščanje svojcev stanovalcev, smo dosledno izvedli. To pomeni, da smo naredili vse, kar je bilo treba in natančno tako, kot je bilo treba, zato je izjava ge. Grižon: “... kako to, da nobena od predvidenih varovalk ni delovala oziroma ni bila upoštevana?”, nekorektna in v delu, kjer govori o neupoštevanju varovalk, tudi špekulativna. Podrobnosti konkretnega primera v času podajanja izjave namreč sploh ni poznala.

mag. ROBERT POTOČNIK, Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu


Pišite nam


Najbolj brano