Grahovo ob Bači - kronika neučinkovitega upravljanja kriznega primera

V predvolilnih razpravah so se stranke hvalile, kaj vse bodo naredile za dobrobit državljanov in blaginjo države RS. Menim, da je interesu objektivnega poročanja, da se o problematiki plazenja pobočja vasi v vasi Grahovo ob Bači ter nereševanja tega problema in neznanih odgovorov o tem, kdo, kdaj in na kakšen način bo prizadetim vaščanom oziroma lastnikom nepremičnin povrnil škodo, bralce - volivce opozori na velik nerešen problem - veliko rano, ki jo do sedaj še nobena oblast (ne leva, ne desna) ni uredila, in tudi ne kaže na to, da bo v kratkem urejena oziroma ali sploh bo urejena, ker vaščani pričakujejo:

>da bo država poskrbela za preprečitev nadaljnje škode - plazenja pobočja v osrednjem delu vasi in

>da bo država povrnila škodo na objektih, ker je opustila dolžno ravnanje - preprečitev plazenja tal in ker se škoda od avgusta 2017 dalje povečuje.

Gre za problem plazenja pobočja v vasi Grahovo ob Bači (mimogrede poleg vasi Koritnica rojstna vas 1. slovenskega zvočnega, celovečernega igranega filma Na svoji zemlji, posnet v obeh vaseh v letih 1947 in 1948), zaradi katerega se celotna vas premika - plazi proti reki Bači. Ko so občani začeli opozarjati na plazenje tal v letu 2001, se je do prvih geoloških raziskav v letu 2011 naštelo 24 poškodovanih objektov. Danes se jih prešteva že 30 (nekateri so bili med tem že porušeni), pri čemer je sedaj že nekaj objektov, ki so neprimerni za bivanje zaradi pogrezanja oziroma nagibanja.

“Včeraj je bilo Grahovo ob Bači, danes postaja Grahovo pri Bači, jutri bo Grahovo v Bači, če se ne bo ukrepalo.”

V času od avgusta 2017 do oktobra 2019 se je na delu državne ceste, ki poteka skozi vas, izvajala rekonstrukcija ceste v dolžini približno 120 metrov, poleg tega pa še izgradnja drenažnega sistema pod državno cesto in nad železnico. Pri postavitvi delovnega platoja v avgustu 2017 za predvideno izgradnjo večje pilotne stene (ta se kasneje ni zgradila, ampak se je namesto pilotne stene vgradilo pilote v zemljino po celotni površini cestišča), je prišlo do zemeljskega usada (del cestišča se je pogreznil in nalomil). Poškodbe na objektih (te poškodbe so zajete v podrobnem popisu geoloških raziskav iz leta 2011) se od tedaj dalje širijo hitreje in so bistveno večje in se pojavljajo praktično na vseh objektih v osrednjem delu vasi. V zadnjih dveh do treh letih so vidne izjemno velike razpoke na hišah, nagibanje hiš ter pogrezanje hiš. Poleg poškodb na objektih zaradi plazenja tal prihaja tudi do drugih nevarnih dogodkov, ki ne samo motijo bivanja vaščanov, ampak so ti dogodki nevarni za življenje in zdravje ljudi. Od avgusta 2017 dalje je prišlo do odtrganja vodovodne cevi, kanalizacijskega omrežja in celo električnega voda. Čeprav so bili pristojni o teh dogodkih obveščeni, ni videti, da bi kdo kaj ukrepal, niti ni znano, kaj se na področju sanacije pobočja vasi dogaja. Zadnji sestanek z vaščani, na katerem sta DRSI in Občina Tolmin seznanila vaščane o ugotovljenih premikih tal ter o predvideni II. fazi sanacije državne ceste skozi vas, je bil januarja 2019.

Ukrepi, ki jih je do sedaj izvajal DRSI so izključno namenjeni sanaciji državne ceste, pri čemer se pokuša to sanacijo predstaviti tudi kot rešitev zoper premike pobočja nad državno cesto. Razumeti je, da pristojni poskušajo vaščane miriti s takšnimi pojasnili, ker ni še prav nič znanega, kdaj ali sploh bo izvedena sanacija pobočja vasi nad državno cesto.

Ne samo, da prihaja do opuščanja dolžnega ukrepanja za sanacijo pobočja vasi, na odprto rano se dodajajo še takšni dogodki, ki vzbujajo dodatno nezaupanje vaščanov. V okviru gradbenih del je investitor DRSI med oktobrom 2018 in oktobrom 2019, izven območja projekta oziroma izven varovalnega območja ceste, na površini cca 10.000 kvadratnih metrov, med državno cesto in železnico, izvedel gradbena dela - namestitev drenažnega sistema, brez da bi o tem seznanil lastnike zemljišč, kar pomeni, da ni imel niti njihovega soglasja, niti njihovega dovoljenja ob začetku gradbenih del, niti ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za ta gradbena dela. Namesto opravičila investitorja so vaščani na sestanku januarja 2019 dobili ustno pojasnilo, da v kolikor lastniki niso zadovoljni s posegi, lahko poberejo svoje stvari in gredo. Za razreševanje celotne problematike so lastniki razritih zemljišč prejeli aroganten odgovor, ki zelo lepo sovpada z ignoranco vseh tistih pristojnih, ki bi morali ukrepati pa tega niso storili.

Zaradi nepoznanih nadaljnjih reševanj, ker ni predstavljen načrt, kdaj, kdo in kako se bo reševalo plazovito pobočje vasi nad državno cesto, se med vaščani vzbuja nezaupanje, strah in nezadovoljstvo. Vaščani so tudi nezadovoljni in nezaupljivi, zaradi tega, ker jih nihče ne seznanja s stanjem stvari oziroma kaj naj bi se počelo pri nadaljnji sanaciji pobočja vasi, niti ne vedo, kaj se dogaja s plazenjem tal, ker od januarja 2019 ni bilo nobenega sestanka oziroma predstavitve rezultatov geotehničnih in geodetskih meritev.

Včeraj je bilo Grahovo ob Bači, danes postaja Grahovo pri Bači, jutri bo Grahovo v Bači, če se ne bo ukrepalo. S strani vaščanov ni znano, kaj bi lahko še storili, kot da opozarjajo in prosijo za pomoč. Nekateri tudi molijo, pa zaenkrat niti prošnje in molitve ne pomagajo. Ali je Grahovo ob Bači res toliko odmaknjeno in pozabljeno, da za to vas ni več rešitve. Ali je popolnoma odpovedal razum in zdrava pamet in se še naprej vztraja pri izvajanju sanacije državne ceste na vzorcu enostranskih ravnanj (sanacija državne ceste v II. fazi, ki zajema tudi dodatne pilotne stene pod državno cesto, je prav tako predvidena brez gradbenega dovoljenja), brez dialoga s prizadetimi lastniki. Smo v obdobju velikih elementarnih nesreč (požari, suša). Za vsako reševanje teh nesreč poslušamo in beremo, da bo država sprejela interventne zakone. Ali za Grahovo ob Bači ni primeren interventni zakon oziroma ali je smiselno in razumno upati na intervencijo države. Zdi se, da več kot 20 letno neukrepanje prineslo nerazumevanje do tistih, ki bi morali ukrepati in odneslo potrpljenje tistih, ki so postali žrtev opuščenih ukrepov.

V naši državi se menjajo vlade, vendar prevladuje občutek, da imajo oblast še vedno isti, do katerih pa navadni državljani nimajo zaupanja.

DUŠAN TALJAT


Pišite nam


Najbolj brano