Pokrajina, kdo bo tebe ljubil?

Zakaj v časih, ko nas skrbi in okupira predvsem ena sama tema - saj ni treba posebej poudarjati, da gre za virus - sploh razmišljati in razpravljati o pokrajinah?

Najboljši odgovor je, da najbrž zato, ker se bo tudi ta kriza enkrat končala. Najverjetneje z dolgim repom posledic, tako gospodarskih, kot socialnih in psiholoških. Te pa bodo gotovo bolj prizadele manj gospodarsko razvite dele države.

“Najbrž je danes še največji strah pred vzpostavitvijo pokrajin tisti, ki izhaja iz čustev in identitete Slovencev.”

Na to nakazujejo številke že danes. Umar je že pojasnil, da se je med letoma 2014 in 2019 razmerje med skrajnima regijama, osrednjeslovensko in pomursko, poslabšalo. Razlike pa bodo še večje. In s seboj bodo po napovedih prinesle tudi več dnevnih delovnih migracij v osrednjo Slovenijo in migracij mladih nasploh, katerih možgani in delovne roke bodo bežali k boljšim ekonomskim pogojem.

In četudi bi ta vidik lahko izvzeli iz konteksta nujnosti po oblikovanju pokrajin, obstaja še drugi, ki ga velja razdelati. Občine se namreč pogosto srečujejo s skupnimi projekti, pa najsi gre za oskrbo s pitno vodo ali avtocestno povezavo. In pri teh projektih bi občine najbrž laže našle stične točke skozi pokrajine, ki bi jih povezovale.

Zakaj jih torej še nimamo?

Najbrž je danes še največji strah pred vzpostavitvijo pokrajin tisti, ki izhaja iz čustev in identitete. Do sedaj se je namreč še vedno zataknilo pri imenih, poimenovanjih in pri tem, kako bo marsikatera občina morala pogoltniti del lokalnopatriotskega ponosa. Tega je danes mogoče opaziti že pri tako “obrobnih” zadevah, kot je uvrstitev v določeno statistično regijo.

Saj drži, da so čustva do navezanosti določenemu predelu ozemlja pri Slovencih močna in da izhajajo še iz časa Avstro-ogrske, ki je naše ozemlje delila po tedanjih kronskih deželah. In v nacionalno zavest zasidranih poglavij lastne zgodovine se Slovenci težko znebimo. Tako kot bo za večino Slovencev osrednje letališče v mislih za vedno Brnik, tako bo Mariborčan ostal Štajer'c, Lendavčan Prekmurec in Bistričan Primorec.

In če je tako, je treba, da bi v teh črnih časih izpeljali projekt pokrajin, biti zgolj malo bolj moder. To pa velja predvsem za prebivalce Slovenije. Predvsem zanje bo dobro, če postavijo čustva na stran in se tokrat zavejo finančnih koristi.


Preberite še


Najbolj brano