Dolge vrste za vpis in urgentne ambulante - hvala Fidesu

Prve dni januarja je javnost onemela ob dolgih vrstah, večina starejših in starih, že sredi noči pred bežigrajskim ZD v Ljubljani, kjer sta zdravnici začeli vpisovati ljudi brez izbranega osebnega zdravnika; kar ob množici 132.000 ni presenečenje. Presenečajo pa slaba organizacija dela in postopki v ZD ob vpisovanju novih bolnikov ter bajni honorar za uro dela družinskega zdravnika v interventnih ambulantah. Zato se veča interes zanje, v rednih ambulantah pa bolnike odklanjajo, ker jim to omogočajo normativi. Te je pred leti izsilil Fides in vsebujejo še hujšo nevarnost.

Gre za Fidesove normative, ki jih je izsilil dvakrat, da so v celoti zaživeli in ustvarili množico ljudi brez osebnih zdravnikov. Fides je s stavko leta 2016 zahteval tudi zniževanje praga za odklanjanje pacientov v družinski medicini in pediatriji. Ministrica Milojka Kolar Celarc v Cerarjevi vladi je s Fidesom podpisala sporazum, da med drugim lahko zdravniki družinske medicine in pediatri v letu 2017 odklonijo opredeljevanje novih zavarovancev, ko dosežejo 2100 glavarinskih količnikov takrat, ko pri delodajalcu niso izčrpane vse kadrovsko organizacijske možnosti opredeljevanja zavarovancev. Ker v praksi do doslednega uresničenja ni prišlo, je do leta 2019 smel zdravnik odkloniti vsakega novega pacienta šele, ko število obstoječih pacientov za deset odstotkov preseže državno povprečje, kar je izračunaval ZZZS. Tako je sistem še zagotavljal, da je bila pred letom 2019 približno polovica zdravnikov vedno prostih in so še sproti vpisovali nove paciente. Ta sistem pa je bil ukinjen spomladi leta 2019, ob novi Fidesovi stavki. Takrat je s podpisom sporazuma Fidesu popustil minister Šabeder v Šarčevi vladi.

Zdravnike čudi dober honorar 80 evrov na uro, brez davka, kar je petkrat več kot za redno delo na uro v redni ambulanti. Bo zato vsak v redni ambulanti delal manj? Bo jemal dopust in ga bo v redni ambulanti za skromen honorar nadomeščal kolega, sam pa bo za sedem ur zaslužil skoraj minimalno plačo?

Da je Fides to izsilil, je izkoristil zagato v krajnskem ZD, kjer je 23 zdravnikov dalo odpoved. A so jo zatem skoraj vsi umaknili, čim je vlada sprejela aneks k splošnemu dogovoru partnerjev v zdravstvu za 2019 in dovolila, da lahko družinski zdravniki in pediatri odklanjajo nove paciente že, ko imajo 1895 glavarinskih količnikov oziroma 1500 pacientov - 300 do 500 manj kot pred tem! Obstoječih opredeljenih pa niso smeli izpisati. ZZZS je znižanju normativa ostro nasprotoval. Škodljive posledice občutimo zdaj. Še huje bo, ko bo izpolnjen končni Fidesov cilj sporazuma: za družinskega zdravnika in tudi za pediatra le 1500 glavarinskih količnikov, kar je le tisoč pacientov na zdravnika!

Zdravniki družinske medicine se tudi upokojujejo in odhajajo drugam. Nedopustno in nepošteno pa ravnajo do bolnikov, ker ne sami ne vodstva teh ZD pacientov o načrtovanih odhodih prej ne obvestijo. Tako paciente čez noč pustijo brez zdravnika! Etično in pošteno bi bilo, da jih pisno seznanijo vsaj pol leta prej in jim zagotovijo, da bodo skušali čim prej najti nadomestnega zdravnika, ki bo z ambulanto prevzel vse v njej opredeljene bolnike oziroma, da bodo imeli prednost kronično bolni in ostareli. A vse to ne deluje, zato se zdi še bolj zgrešeno, da so ustanovitelji ZD občine, ker tako ni poenotenih meril in preglednega delovanja in tudi ne enovitega načrta reševanja akutnih težav. So pa direktorji ZD in župani prvi odgovorni za vse anomalije, tudi zadnje v Ljubljani. Če bi bile razmere povsod primerno urejene, ne bi bilo dolgih vrst ob novih prevzemih ambulant. Vrste so takrat povsod; lani poleti so bile tudi pred ZD na Bonifiki v Kopru, pred tem v Novi Gorici. A navala kot v Ljubljani, doslej še nikjer ni bilo.

Bežigrajski dogodek je primer grobega kršenja temeljnih človekovih pravic in dostojanstva. Zanj sta odgovorna direktorica - sočasno zasebnica - Antonija Poplas Susič in ljubljanski župan Janković. Kar je minister javno povedal. In se moral zatem javno opravičiti Jankoviću v prisotnosti premierja. Kar je presenečenje in žaljivo do ministra ter poraja vprašanja, ali in kakšne vrednote še ima ta vlada, ki je pred volitvami prisegala na poštenje.

Še bolj nas mora biti strah, kaj še skrivajo Fidesovi normativi in standardi, na katere Fides prisega in od leta 2019 dalje dopuščajo, da novi zdravnik ne prevzame v celoti vseh bolnikov od predhodnika in jih sme odkloniti. Zdravniki z visokimi glavarinskimi količniki zapustijo dva tisoč in več pacientov, pri novem delodajalcu začnejo paciente vpisovati na novo, skupaj le 1500. Zato mora zdravnikov prejšnji delodajalec za nadomestitev vsakega zdravnika zaposliti 1,5 zdravnika. Kar je nemogoče, ker teh zdravnikov skoraj ni. Čeprav je že pred približno tremi leti računsko sodišče v reviziji zdravstvenega ministrstva in zdravniške zbornice ugotovilo, da ni dokumentiranih dokazov, da naj bi bil ciljni normativ 1500 glavarinskih količnikov na zdravnika pravi in utemeljeni, temveč gre le za ponujeno rešitev Fidesa kot edino možnost za prekinitev zdravniške stavke, ti normativi še kar veljajo. Računsko sodišče je celo predlagalo analize vseh zdravniških mest v vseh ZD, s pregledom opredeljenih glede na količnike po starosti. A je tudi to le mrtva črka na papirju. Se bo našel junak, ki bo to res takoj prevetril in izpodbil? Bo to Loredan ali ga bodo še naprej zavirali, ker je preveč premočrten in ne brzda jezika?

Sta pa minister in vlada po gasilsko uvedla posebne ambulante za ljudi brez izbranega zdravnika. Kar je prav, a je le začasna rešitev. So pa zdravniki sami začudeni nad honorarjem - 80 evrov na uro, brez davka. Kar je petkrat več kot dobi isti zdravnik za redno delo na uro v svoji redni ambulanti. Za tako dobro plačilo se zdaj zdravniki že javljajo za to delo. Je pa to tudi sporno: bo zato v redni ambulanti ta zdravnik delal manj, da bo lahko delal še v interventni? Bo jemal dopust in ga bo v redni ambulanti zato moral nadomeščati kolega za skromen redni honorar, sam pa bo za sedem ur v izredni ambulanti zaslužil skoraj celo minimalno plačo?

Vse to diši po sistemski korupciji, ima pa žegen vlade.

Dober dan, Slovenija!


Preberite še


Najbolj brano