Dve desetletji občasnika Gledga

Na današnji dan pred dvajsetimi leti je izšla prva številka občasnika Gledga, ki je takrat predstavljal prvi primer združevanja dveh ustanov s področja kulture v slovenski Istri.

Prvo številko Gledga je izdalo Gledališče Koper ob premieri Ionescove Inštrukcije na pobudo direktorice gledališča Katje Pegan in ravnatelja Obalnih galerij Piran Tonija Biloslava.

Dejavnosti omenjenih ustanov so bile sicer različne (gledališke predstave in razstave), prostor njunega delovanja pa je bil in ostaja skupen, z njim pa tudi obiskovalci. Prvoten namen revije je bil bralce opozoriti na pestro dogajanje v omenjenih ustanovah ter jih s kratkimi besedili in bogatim slikovnim gradivom spodbuditi k večjemu obisku in spoznavanju umetnosti.

V dveh desetletjih izhajanja sta se občasniku, ki si za ime jemlje prva zloga besed gled-ališče in ga-lerije in je zaradi pomanjkanja sredstev sprva nadomeščal gledališke liste Gledališča Koper in razstavne kataloge Obalnih galerij Piran, za krajši čas s svojimi stranmi pridružila še Avditorij Portorož-Portorose in Slovensko stalno gledališče, Gledga je tako postal kulturni občasnik širšega pomena za vse štiri obalne občine in del zamejstva. Vsebinsko in oblikovno je zasnovan tako, da se prilagaja potrebam obeh ustanov, je brezplačen in bralcem na voljo v obeh ustanovah in knjižnici.

Občasnik, ki ga vse od prve številke urejata dramaturg Miha Trefalt (gledališke strani) in kustosinja Tatjana Sirk (galerijske strani), oblikuje pa oblikovalka vidnih sporočil Darja Vuga, je do danes izšel 113-krat v skupni nakladi 291.050 izvodov.


Najbolj brano