Priseglo šest novih pravosodnih policistov

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes priseglo šest novih pravosodnih policistov, ki so pred tem opravili zahtevano usposabljanje in izpite. Delo bodo opravljali v zaporih v Kopru in na Dobu ter v Prevzgojnem domu Radeče, so zapisali na ministrstvu. Gre sicer za enega od korakov pri odpravljanju pomanjkanja pravosodnih policistov.

 Foto: STA
Foto: STA

SLOVENIJA > Novi pravosodni policisti so prisego podali pred v. d. generalnega direktorja uprave Bojanom Majcnom. Pri tem so prisegli, da bodo “pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito” izpolnjevali svoje naloge ter spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine.

Majcen je v nagovoru pravosodnim policistom izrekel pohvalo za uspešen zaključek usposabljanja in jim zaželel, da bi se v delovnem okolju počutili dobro. Dotaknil se je tudi kadrovskih težav, s katerimi se sooča uprava in izrazil zadovoljstvo, da se z vsakim takim dogodkom krepijo vrste njihovih zaposlenih. Napovedal je, da bo ena od pomembnejših nalog uprave v prihodnjem krepitev usposabljanj za pravosodne policiste ter na ta način dvig znanja in povečanje ugleda poklica, so sporočili.

V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in sindikatih, ki zastopajo pravosodne policiste, sicer že dlje časa opozarjajo na kadrovsko podhranjenost. Po navedbah Sindikata državnih organov Slovenije je samo iz sprejetih standardov in normativov razvidno, da v slovenskih zaporih manjka 138 pravosodnih policistov in 29 strokovnih delavcev.

Za rešitev kadrovske podhranjenosti je uprava v zadnjih letih objavila že več razpisov, nazadnje februarja, ko je objavila razpis za več kot 50 prostih delovnih mest pravosodnih policistov. Na razpis je prispelo 135 prijav, od katerih jih je formalne pogoje izpolnjevalo 129.


Najbolj brano