Časopis Istra

Brezplačni mesečni časopis Primorskih novic

Naklada: 30.500 izvodov

Pokritost: izhaja na območju štirih obalnih občin Ankaran, Koper, Izola, Piran (po poštnih številkah)

Istra je prav gotovo zanimiv in kakovosten medij za komunikacijo z vsem prebivalstvom na omenjenem območju, kjer preko poštnega raznosa vstopa v vsako gospodinjstvo.

Brezplačni časopis Istro bere več kot 90.000 prebivalk in prebivalcev. Ker je mesečnik, leži na mizi več časa in ga tako prebira in bere vsak član gospodinjstva.


Cenik oglasnega prostora

Velikost Dimenzije
1/8 strani 120 mm x 88 mm 332,00
1/8 strani (3,5 kol. Stran-2 K) 136 mm x 88 mm 368,00
1/8 strani (3,5 kol. Stran-1,5 K) 104 mm x 88 mm 277,00
1/4 strani 120 mm x 180 mm 640,00
1/4 strani (3,5 kol. Stran-2 K) 136 mm x 180 mm 702,00
1/4 strani (3,5 kol. Stran-1,5 K) 104 mm x 180 mm 538,00
1/2 strani 244 mm x 180 mm 1.221,00
1/2 strani P (3,5 kol. Stran-2 K) 136 mm x 364 mm 1.355,00
1/2 strani P (3,5 kol. Stran-1,5 K) 104 mm x 364 mm 1.072,00
1 stran - notranja 244 mm x 364 mm 2.415,00
1 stran - druga 244 mm x 364 mm 2.720,00
1 stran - zadnja 244 mm x 364 mm 3.127,00
Osnovni modul
1 cm x širina 1 kolone (58 mm) 19,80
1 cm x širina 1 kolone na 3,5-kolonski strani (66 mm) 23,40
1 cm x širina 0,5 kolone na 3,5-kolonski strani (35 mm) 13,10
Cena - nepremičnine, avtomobili, 1 modul 1 x 5 cm 21,16
objava na določenem mestu na strani + 20 %
objava na zadnji strani + 150 %
objava na prvi strani + 200 %
objava zaščitnega znaka + 10 %
oblikovanje oglasa + 10 %
V cenah ni vračunan DDV.

Popusti

3 zaporedne objave 5 %
4-7 zaporednih objav 10 %
8-11 zaporednih objav 15 %
12 zaporednih objav 20 %
Zgornji popusti se ne seštevajo z ostalimi oglaševalskimi popusti. Za agencije in zakupnike veljajo popusti iz letnih pogodb.

Popusti - letna pogodba

   
v vrednosti nad 4.600 2 %
v vrednosti nad 9.200 3 %
v vrednosti nad 13.800 4 %
v vrednosti nad 18.400 5 %
Zgornji popusti se ne seštevajo z ostalimi oglaševalskimi popusti. Za agencije in zakupnike veljajo popusti iz letnih pogodb.

1. januar 2023