Časopis Goriška

Brezplačni mesečni časopis Primorskih novic, ki izhaja od leta 2002

Naklada: 49.000 izvodov

Doseg: 98.000 oz. 5,2%

Izid: vsako drugo sredo v mesecu

Pokritost: območje goriške statistične regije, 100-odstotna pokritost vseh gospodinjstev po poštnih podatkih na območju 13 občin: Vipava, Ajdovščina, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, MO Nova Gorica, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno in Idrija. Vstopa tudi v vsa gospodinjstva dveh kraških občin; Komen in Sežana. Skupaj pomeni več kot 150.000 prebivalk in prebivalcev, ki dobijo na dom Goriško.

Goriška predstavlja kakovosten medij za komunikacijo z vsem prebivalstvom goriške statistične regije in dveh kraških občin, katerih prebivalstvo gravitira v Vipavsko dolino, kot časnik vstopa z zanimivo vsebino v vsak dom in družino, ostaja na mizi in je bran več dni. Kot tak s svojo razširjenostjo v prostoru predstavlja odličen medij za oglaševanje in sporočanje uporabnih informacij ožjemu ali širšemu okolju. Vstopa tudi v gospodinjstva, ki imajo sicer na poštnih nabiralnikih nalepko za prepoved vlaganja reklamnih gradiv!


Cenik oglasnega prostora

Velikost Dimenzije
1/8 strani 120 x 88 mm 476,00
1/8 strani (3,5-stolpčna stran-2 S) 136 x 88 mm 526,00
1/8 strani (3,5-stolpčna stran-1,5 S) 104 x 88 mm 396,00
1/4 strani 120 x 180 mm 914,00
1/4 strani (3,5-stolpčna stran-2 S) 136 x 180 mm 1.001,00
1/4 strani (3,5-stolpčna stran-1,5 S) 104 x 180 mm 767,00
1/2 strani 244 x 180 mm 1.741,00
1/2 strani P(3,5-stolpčna stran-2 S) 136 x 364 mm 1.935,00
1/2 strani P(3,5-stolpčna stran-1,5 S) 104 x 364 mm 1.529,00
1 stran - notranja 244 x 364 mm 3.432,00
1 stran - druga 244 x 364 mm 3.872,00
1 stran - zadnja 244 x 364 mm 4.399,00
P - pokončna polovica, S - stolpec
Osnovni modul
1 cm x širina 1 stolpec (58 mm ) 28,18
1 cm x širina 1 stolpec na 3,5-stolpčni strani (66 mm) 33,47
1 cm x širina 0,5 stolpca na 3,5-stolpčni strani (35 mm) 17,60
Cena nepremičnine, avtomobili, 1 modul 1 x 5 cm 21,16
objava na določenem mestu na strani + 20 %
objava na zadnji strani + 150 %
objava na prvi strani + 200 %
objava zaščitnega znaka + 10 %
oblikovanje + 10 %
V cenah ni vračunan DDV

Popusti

3 zaporedne objave 5 %
4-7 zaporednih objav 10 %
8-11 zaporednih objav 15 %
12 zaporednih objav 20 %
Zgornji popusti se ne seštevajo z ostalimi oglaševalskimi popusti. Za agencije in zakupnike veljajo popusti iz letnih pogodb.

Popusti - letna pogodba

   
v vrednosti nad 4.600 2 %
v vrednosti nad 9.200 3 %
v vrednosti nad 13.800 4 %
v vrednosti nad 18.400 5 %
Zgornji popusti se ne seštevajo z ostalimi oglaševalskimi popusti. Za agencije in zakupnike veljajo popusti iz letnih pogodb.

Demografska struktura

  Struktura Delež v % Indeks
SPOL moški 47,6 77
  ženske 52,4 122

STAROST 10 do 17 let 5,6 48
  18 do 25 let 9,0 75
  26 do 35 let 12,8 104
  36 do 49 let 25,7 88
  50 do 65 let 29,8 138
  66 do 75 let 17,2 111

IZOBRAZBA šolajoči 11,4 51
  osnovna šola ali manj 30,5 75
  poklicna šola 24,7 117
  štiriletna srednja šola 23,7 130
  višja šola 4,6 117
  visoka šola ali več 5,1 133

DELOVNA AKTIVNOST zaposlen (redno, honorarno, pomagajoči) 41,6 88
  lastnik podjetja - delodajalec 2,0 170
  obrtnik, s.p. 4,2 175
  samozaposleni strokovnjak, svobodni poklic 0,0 306
  kmetovalec, dela - pomaga na kmetiji 3,6 108
  gospodinja, negovalka, služkinja 2,7 201
  delovno nezmožen 0,0 0,0
  nezaposlen 4,1 129
  upokojenec 30,4 133
  osnovnošolec 2,9 43
  srednješolec 5,1 36
  študent 3,6 83

Demografska struktura

Vir: Nacionalna raziskava branosti NRB, leto 2007. Izvajalec je Valicon d.o.o., imetnik avtorskih pravic je SOZ, vse pravice pridržane.

1. januar 2023