Primorske novice

Velikost oglasa Dimenzije Črno-belo / € Barvno / €
1 cm višine v stolpcu 42,80 x 10 mm 17 22
1/8 strani 136,50 x 96 mm 440 560
1/4 strani 136,50 x 196 mm 880 1.120
1/2 strani 277 x 196 mm 1.760 2.240
1/1 strani 277 x 396 mm 3.150 4.200
Objava na določeni strani + 50 %    
Objava na zadnji strani + 150 %    
Objava na prvi strani + 200 %    
Objava na določenem mestu na strani + 30 %    
Oblikovanje oglasa + 10 %    
Naročilo ali dostava oglasnega gradiva dan pred objavo (do 12. ure) + 50 %    

Popusti

Tedenski paket:

Pri naročilu štirih objav enakega oglasa v istem tednu je peta objava od teh brezplačna.
Za oglas na dveh celih straneh vam odobrimo 30 % popust
Zgornji popusti ne izključujejo popustov na osnovi letnih pogodb in agencijskih provizij

Mesečni paket

Enak oglas (1/8, 1/4, 1/2, 1/1 stran) objavljen v Primorskih novicah, Goriški in Istri v istem koledarskem mesecu - paketni popust v višini 30 %.
Pri mesečnem paketu popusti na osnovi letnih pogodb in agencijskih provizij ne veljajo.


Cenik ostalih oglasnih rubrik

Uradne objave
1 cm višine v stolpcu 9 cm širine 5,00 €

Cenik vlaganja v časopis

Teža vloženega prospekta
do 15 g 0,102
od 15 do 25 g 0,112
od 25 do 45 g 0,132
od 45 do 65 g 0,162
od 65 do 100 g 0,172
od 100 do 135 g 0,192
od 135 do 150 g 0,212
od 150 do 165 g 0,236

Cenik velja za vlaganja, katerih vsebina je ponudba oglaševalcev izdelkov, storitev ali dejavnosti. Cena za vlaganje prospektov, katerih vsebina so oglasi različnih oglaševalcev, se oblikuje po ceniku oglasnega prostora

V cenah ni vračunan DDV

Sprejem naročil in oglasnega gradiva za časopis

Zadnji rok: dva delovna dneva pred objavo. Odškodnina za preklic oglasa dan pred objavo je 25 % od polne vrednosti oglasa


Lestvica popustov vezana na letni promet

nad 1.250 € 2 %
nad 2.500 € 4 %
nad 5.000 € 6 %
nad 7.500 € 8 %
nad 12.500 € 10 %
nad 17.500 € 12 %
nad 27.500 € 14 %
nad 37.500 € 16 %
nad 57.500 € 18 %
nad 77.500 € 20 %
nad 117.500 € 22 %
nad 157.500 € 25 %
Vrednosti so brez DDV

Pri pogodbah z agencijami, Primorske novice agenciji priznajo 7.5 % agencijskega popusta, ob sklenitvi pogodbe za vsako naročilo. Naročniku, ki oglašuje preko agencije, Primorske novice priznavajo popust po lestvici glede na dosežen oz. planiran letni promet.Sprejem računalniško izdelanih oglasov

Mediji za prenos: CD, e-pošta

Vrste datotek: CorelDRAW 10, EPS (PostScript), TIF (CMYK), JPG, PDF

Navodila: Vse slike naj bodo v formatu CMYK. Fonti naj bodo v krivuljah. Ne uporabljajte Pantone barvne palete. Za kompresijo uporabljajte ARJ ali ZIP.

E-naslov: oglasi@primorske.si

1. januar 2023