Časopisna priloga Sobota

V sobotni izdaji Primorskih novic

V prenovljeni sobotni časopisni prilogi SOBOTA dobijo bralke in bralci precej zanimivega branja z različnih tematskih področji kot so: ravnovesje, stil, kulinarični utrip, lep dom, zgodbe, ljudje.

Oglaševalcem je prav gotovo zelo zanimiv prostor za svoje vsebinsko komercialne objave in promocije na teh straneh, še posebej bi izpostavili kulinarični utrip, lep dom, modne stile…

Ponujamo vam možnost oglasnih objav na teh uredniških straneh po naslednjih cenovnih pogojih.

1/1 stran 260 x 368 mm 4.995 €
1/2 strani 260 x 182 mm 2.457 €
1 cm višine, širina ene kolone 48,8 mm 27 €
1 cm višine, širina dve koloni 101,6 mm 54 €
1 cm višine, širina tri kolone 154,4 mm 81 €
1 cm višine, širina štiri kolone 207,2 mm 108 €
1 cm višine, širina pet kolon 260,0 mm 135 €
V cenah ni vračunan DDV.

Koper, Nova Gorica,
1. februar 2017,
Trženje Primorskih novic