Integracija kulturne dediščine v trajnostno usmerjeni zeleni turizem

V začetku maja nas je razveselila novica, da je kandidatura za EU Interreg projekt SLO-IT z akronimom KAŠTellieri (št.: ITA-SI0600226), v katerem je ZRS Koper eden izmed šestih partnerjev, dobil najvišjo oceno in je potrjen. Projekt predstavlja dokapitalizacijo predhodnega Interreg SLO-CRO projekta z akronimom KAŠTELIR (vodja A. Prašnikar Občina Komen). Oba projekta obravnavata prazgodovinsko kulturno dediščino z implementacijo v trajnostnem turizmu. Prav tako akronima obeh projektov namigujeta na specifično arheološko kulturno dediščino, značilno za območje Istre, Kvarnerja in Tržaškega Krasa - kaštelirje.

IDARski posnetek arheološkega najdišča Kaštelir nad Kortami (LIDARski zajem je bil 
izdelan v okviru Interreg SI-CRO KAŠTELIR), izris najdišča Ana Hawlina.
IDARski posnetek arheološkega najdišča Kaštelir nad Kortami (LIDARski zajem je bil izdelan v okviru Interreg SI-CRO KAŠTELIR), izris najdišča Ana Hawlina.  

Kaštelirji, gradine, gradišča, castellieri so utrjene višinske naselbine, ki so v Zgornje Jadranskem prostoru nastale nekje ob pričetku bronaste dobe, približno 2000 let pred našim štetjem ter se obdržale vse do prihoda Rimljanov (okrog 1. stoletja). Zanje je značilna gradnja obzidij v suhozidni kamniti tehniki ter strukturirana oblika t.i. protourbane zasnove z akropolo in spodnjim mestom. Svoje umrle so pokopavali zunaj obrambnega obzidja z redko izjemo, ko so bili znotraj obzidja pokopani posamezniki, verjetno začetniki naselbine. Prebivalci kaštelirjev so se ukvarjali z vzrejo drobnice in poljedelstvom. Vsekakor so bili tudi dobri pomorščaki, kar se je zlasti odrazilo v času železne dobe (1. tisočletje pred našim štetjem), ko iz antičnih virov poznamo ime plemenske zveze Histri, ki so ostali zlasti v rimskodobni literaturi zabeleženi kot pirati.

Osnovni cilji projekta

Osnovni cilji nedavno pridobljenega projekta Interreg KAŠTellieri (vodilni partner MOK) vključujejo integracijo kulturne dediščine v trajnostno usmerjen zeleni turizem s poudarjeno socialno in vključujočo noto. Koordinator projekta iz ZRS Koper dr. Tilen Glavina izpostavlja, da je glavni skupni izziv projekta KAŠTellieri “obuditi čezmejno starodavno kulturno dediščino in nesnovno dediščino tedanjih ljudi, ki se razprostira na obeh straneh meje, jo interpretirati ter na sodoben način predstaviti z digitalizacijo in kreativnimi industrijami, da bo služila trajnostnemu turizmu, ob upoštevanju sonaravnega ravnanja z okoljem”.

Zmanjšanje sezonskosti v čezmejnem turizmu

Rdeča nit projekta je prazgodovinska kulturna dediščina gradišč-kaštelirjev, ki se je pri nas pojavila v bronasti dobi in doživela razcvet v železni dobi. Danes ta območja v veliki meri zaraščata grmovje in gozd. V projektu KAŠTellieri želimo preko aktivnosti zelenega prehoda prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa turizma, zmanjšanju njegovih vplivov na okolje ter k povečanju družbene odgovornosti.

Poleg zgoraj navedenih izzivov bo projekt pripomogel k reševanju še dveh perečih izzivov programskega območja: koncentracijo turističnih tokov v obalnem delu in sezonskosti, pojasnjuje dr. Saccara. Projekt KAŠTellieri bo z vključitvijo lokalnih skupnosti pripomogel k preusmeritvi turističnih tokov na podeželje, sledil ciljem razvoja turizma v obmejnem zaledju obeh držav in bistveno pripomogel k zmanjšanju sezonskosti v čezmejnem turizmu. Tako lahko pomaga izboljšati ekonomske razmere na destinaciji in zmanjšati težave, povezane s prenasičenostjo obalnih mest v sezoni.

ZRS Koper pa bo s projektom pridobil tudi temelje za zagon mednarodne šole za arheološko raziskovanje prazgodovinskih gradišč in suhogradnje ter ustanovitev Inštituta za Zgornjo Jadransko arheologijo.

dr. Maša Saccara, Inštitut za zgodovinske študijeCenter za beneško zgodovino in kulturno dediščino ZRS Koper


Najbolj brano