Le varno okolje je lahko ustvarjalno

6. maja bo predstava SSG Nekaj v zraku gostovala v Kulturnem domu v Radovljici in bo tako sklenila dolg krog številnih gostovanj po odrih slovenskih gledališč in kulturnih domov. Nenavadna komedija z grenkim priokusom po noveli tržaškega pisatelja Vladimira Bartola je nagovorila gledalce z zgodbo o družbi, ki v tridesetih letih prejšnjega stoletja podobno kot današnja temelji na moči kapitala, o nevrozi pred izgubo socialnega statusa, o zlorabi hierarhičnih odnosov na delovnem mestu, o mobingu in prekariatu.

Tjaša Pureber, Katja Zabukovec Kerin, Tibor Mihelič Syed, Rok 
Kunaver in Barbara Skubic na predstavitvi certifikata Iskra Foto: Arhiv Tedna slovenske drame
Tjaša Pureber, Katja Zabukovec Kerin, Tibor Mihelič Syed, Rok Kunaver in Barbara Skubic na predstavitvi certifikata Iskra Foto: Arhiv Tedna slovenske drame

Dramaturginja Simona Hamer in režiserka Anđelka Nikolić sta tolmačili vprašanja negotovega in kriznega časa z nasmehom skoraj vodvilske uprizoritve. Branje med vrsticami pa ponuja iztočnice za razmišljanje o odnosih znotraj štirikotne afere med podjetnikom, njegovo ženo, tajnico in poslovnim svetovalcem. Nekaj “v zraku” vpliva na vse izbire in je lahko neviden element gospodarske, politične ali družbene narave. Protagonisti (utelešajo jih igralci Primož Forte, Nikla Petruška Panizon, Jernej Čampelj in Sara Gorše) živijo v strahu pred izgubo določenega statusa, ki ga potrjuje prepoznavna vloga v poslovnih ali partnerskih odnosih. V te dinamike sodi tudi zloraba položaja delodajalca do tajnice, kar privede v tem primeru do psihološkega in spolnega nasilja.

Tema varnega delovnega okolja in nevarnosti predvsem v povezavi z diskriminacijo žensk je ustvarila rdečo nit s spremljevalnim programom Tedna slovenske drame v Kranju, kjer je predstava gostovala pred kratkim. Ogled predstave je uvedla namreč okrogla miza s predstavitvijo certifikata Iskra, ki ga je snovala delovna skupina #znamiseneha pri Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev in Združenju dramskih umetnikov Slovenije. Člani delovne skupine Tjaša Pureber (MzK), Katja Zabukovec Kerin (DNK), Tibor Mihelič Syed (SMG), Rok Kunaver (LGL) in Barbara Skubic (ZD US) so na podlagi rezultatov ankete o spolnem nadlegovanju oblikovali certifikat Iskra, ki delodajalcem, producentom in drugim deležnikom na področju uprizoritvenih umetnosti in AV produkcije omogoča, da potrdijo svojo zavezo k ničelni toleranci do spolnega nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu in v umetniškem procesu.

Spolno nadlegovanje na področju umetnosti je velik problem

V anketi Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev in Združenja dramskih umetnikov Slovenije se je pokazalo, da je spolno nadlegovanje na področju umetnosti velik problem. Razkrila je, da ima skoraj 80 odstotkov žensk in skoraj 40 odstotkov moških osebno izkušnjo z vsaj eno od oblik spolnega nadlegovanja ali nasilja, pri tem pa večina občuti tudi, da to slabo vpliva na njihovo ustvarjalnost in življenje.

V pogovorih v društvih s sodelujočimi v ustvarjalnih procesih, se je izkazalo, da si tako producenti kot ustvarjalci želijo imeti varno delovno okolje, vendar se zdi problem preveč kompleksen, da bi se ga znali lotiti. Zato je delovna ekipa oblikovala certifikat, za pridobitev katerega se morajo udeleženci seznaniti z nekaj transparentnimi koraki, ki bodo omejili ali preprečili pojavljanje spolnega nadlegovanja in nasilja, opolnomočili udeležence, da bodo lahko brez strahu pred posledicami postavljali meje in tako sproti reševali tudi nesporazume in okoliščine, ki bi bile lahko razumljene kot spolno nadlegovanje, ter pomagali pri odzivu, kadar do nadlegovanja ali nasilja vseeno pride.

Vsak producent mora imeti pravilnik z jasno oblikovanimi protokoli za primer prijave spolnega nadlegovanja ali nasilja na delovnem mestu. Vsebovati mora tudi člen o ukrepih za prenehanje in odpravo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja s postopki za razreševanje in z možnimi pravnimi ukrepi in sankcijami. Producent mora imeti izbrano posebej izobraženo zaupno osebo, na katero se lahko posameznik_ca obrne, če doživlja spolno nadlegovanje ali nasilje. Poskrbeti mora tudi za redno izobraževanje, na katerem se zaposleni in sodelujoči seznanijo z oblikami spolnega nadlegovanja in nasilja, z njunimi posledicami, in pridobijo orodja, kako naj se odzovejo kot priče. Opozarjati na kakršnokoli obliko nadlegovanja je prvi korak do varnega delovnega okolja, ki je samo na tej osnovi lahko tudi ustvarjalno okolje. Sodelujoči javni zavodi, nevladne organizacije, delodajalci in producenti, ki bodo izpolnili predpisane korake za omejitev spolnega nadlegovanja, bodo lahko prejeli certifikat, ki bo potrdil njihovo zavezo.


Najbolj brano