Italijanski kralj dobro “govori” slovensko

Goriški grad, goriška srednjeveška arhitekturna znamenitost, ki stoji na grajskem griču nad mestom, po novem “govori” tudi slovensko, in sicer po zaslugi novih multimedijskih naprav, ki so jih namestili v okviru vzdrževalnih in obnovitvenih del.

V obnovo gradu je občina Gorica vložila približno milijon evrov, vendar vzdrževalna dela še niso v celoti zaključena. Doslej je goriška občinska uprava uredila in predala namenu pritlične prostore in prvo nadstropje, občino čaka še prenova drugega nadstropja, popravilo strehe in ustrezno zavarovanje sprehajalne poti, ki vodi po grajskem obzidju.

Grad so v okviru vzdrževalnih del opremili tudi z multimedijskimi napravami, v kar so vložili 300.000 evrov in nad katerimi so na občini posebno navdušeni, saj so prepričani, da je po njihovi zaslugi obisk zanimivejši in v skladu z zahtevami sedanjega časa. Multimedijske vsebine bodo v prihodnosti še obogatili; zdaj so skupaj z raznimi drugimi didaskalijami na voljo v štirih jezikih - italijanščini, nemščini, angleščini in tudi slovenščini. V vseh štirih jezikih nas ob začetku obiska nagovori dvorni norček, zatem si v eni izmed sosednjih sob lahko nadenemo VR očala in prisluhnemo razlagi o zgodovini gradu in nastanka Gorice nasploh. Če se odločimo za slovensko razlago, nas bo zmotila izgovarjava nekaterih besed, medtem ko bomo v nadaljevanju obiska ugotavljali, da italijanski kralj Viktor Emanuel res dobro “govori” slovensko. V grofovi dvorani so postavili nekaj ekranov, preko katerih nas v štirih jezikih poleg italijanskega kralja nagovorijo še cesar Franc Jožef, bela dama, grof Leonard in cesar Oton III.

Grad bo poleti odprt ob sredah med 15. in 18. uro, ob četrtkih med 15. in 20. uro, ob petkih, sobotah in nedeljah pa med 10. in 18. uro.


Najbolj brano