“Otrok mora biti vsak dan vodeno športno aktiven”

Slabša gibalna sposobnost otrok kot posledica zaprtja šol v času epidemije covida-19, pa tudi sicer vedno več sedenja za zasloni in vedno več težav z debelostjo državo silijo k ukrepanju. Cilj športnih pedagogov je ura športa v šoli vsak dan. To dokazano daje dobre rezultate, lahko potrdijo v postojnski Osnovni šoli Miroslava Vilharja. Tam dodatno športno dejavnost nudijo že 30 let, kot nadstandard pa jo plačujejo starši.

Šole se zavedajo pomena športa in že same ponujajo dodatne vsebine, a morajo za zdaj to kot nadstandard pogosto plačevati starši.
Šole se zavedajo pomena športa in že same ponujajo dodatne vsebine, a morajo za zdaj to kot nadstandard pogosto plačevati starši.  

PRIMORSKA > Vsakodnevna ura športa bi morala biti sistemska rešitev, na voljo v vseh šolah in plačana iz državnega proračuna, se strinja izolski poslanec Robert Janev (Svoboda), ki je kot športni delavec v poslanske klopi prišel tudi z misijo okrepiti zavest o pomenu gibanja. “Moja največja želja je, da bi imeli učenci obvezen program športa vsak dan, torej pet ur na teden, saj bi s tem zajeli celotno populacijo otrok; tudi tiste, ki nimajo afinitete do športa in so z vidika zdravega življenjskega sloga tudi najbolj problematični.”

Zagotoviti je treba kader in prostore

A tako zlahka, da bi kar uzakonili dodatno uro, ne gre, saj vse šole nimajo niti kadra niti prostora za izvajanje dodatnih športnih dejavnosti, opozarja poslanec. Rešitev vidi v tem, da bi poučevanje športne vzgoje v šoli dovolili tudi učiteljem, ki nimajo formalne izobrazbe za učitelja športa, imajo pa licenco panožnih športnih zvez. “Nekdo, ki je po licenci panožne zveze trener nogometa, ne more izvajati programa nogometa v šoli, ker mu šolski zakonski predpisi tega ne dovoljujejo,” sedanjo omejitev pojasnjuje Janev.

Ingrid Poropat

ravnateljica OŠ Koper

“Dejstvo je, da si tega programa vsi starši ne morejo privoščiti in da vsi starši tudi ne prepoznajo njegove dodane vrednosti.”

Za šole, ki že lahko izpeljejo dodaten športni program, je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prejšnji teden objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo do 12. maja. Izbranim šolam bo država v šolskem letu 2023/24 sofinancirala dodatno športno ponudbo za učence od 1. do 3. razreda. Šola bo lahko dobila največ 10.000 evrov za plačilo dodatnega strokovnega delavca ali pa za plačilo zunanjih športnih prostorov (tudi vstopnic za bazen ali smučarskih kart).

Preobsežen urnik?

Šole se zavedajo pomena športa in, kolikor se da, že same ponujajo dodatne vsebine, a morajo to kot nadstandard pogosto plačevati starši. Na OŠ Koper, denimo, nadstandardni program izvajajo že 15 let, pomeni pa, da imajo učenci prve triade po pouku dodatno strokovno vodeno uro športa. Namen programa je poleg gibanja tudi spoznavanje različnih vrst športnih aktivnosti, pojasnjuje ravnateljica Ingrid Poropat. “Dejstvo je, da si tega programa vsi starši ne morejo privoščiti in da vsi starši tudi ne prepoznajo njegove dodane vrednosti,” se zaveda. Običajno je v ta program vpisanih 30, 40 odstotkov prvošolcev, v drugem in tretjem razredu pa je delež nižji.

Dušan Bajec

koordinator nadstandardnega programa športa na OŠ Miroslava Vilharja Postojna

“Že to, da je učenec vsak dan aktiven, prinese rezultat, ki je viden v športnovzgojnem kartonu pri testiranju motoričnih sposobnosti.”

Prav zaradi manjka na gibalnem področju, ki se je pokazal po covidu-19, so v športne aktivnosti usmerili del denarja, ki ga šoli namenja Mestna občina Koper. “Po ponovnem odprtju šol smo zaznali bistveno več poškodb, ki so izhajale iz slabše koordinacije in motorike. Dejstvo je bilo, da so se otroci vrnili v povprečju slabše telesno opremljeni. Do zdaj smo kar lepo napredovali, seveda z velikim prispevkom športnih pedagogov in s poukom na prostem, kjer je cilj čim več gibanja,” pojasnjuje ravnateljica.

Na razpis za dodatne ure športa se bodo prijavili, saj imajo dovolj kadra in prostora, ideja, da bi v urnik otrok sistemsko umestiti uro športa vsak dan, pa trči tudi ob omejitve. “Z zdravstvenega vidika in vidika razvoja otroka je to zagotovo optimalna rešitev,” se strinja Poropatova, “pomeni pa to obremenitev predmetnika osnovne šole. Poleg tega imajo otroci v Istri še dve dodatni uri italijanskega jezika.”

Robert Janev

poslanec Gibanja Svoboda

“Moja največja želja je, da bi imeli učenci obvezen program športa vsak dan, torej pet ur na teden, saj bi s tem zajeli celotno populacijo otrok.”

Dodatne ure športa dokazano koristijo

Že skoraj 30 let nadstandardni program izvajajo na OŠ Miroslava Vilharja v Postojni. To dolgo obdobje jim je omogočilo tudi opazovanje in primerjanje rezultatov učencev, ki so vključeni v program, s tistimi, ki niso. “Že to, da je učenec vsak dan aktiven, prinese rezultat, ki je viden v športnovzgojnem kartonu pri testiranju motoričnih sposobnosti. Učenci v športnem programu so boljši, rezultati pa se ne kažejo le na športnem področju, ampak tudi drugje, tudi na učnem področju,” ugotavlja Dušan Bajec, koordinator nadstandardnega programa športa in učitelj športa. “To ni samo rezultat tega programa,” sicer poudarja, “gre za balon, ki ga sestavljajo šola skozi osnovni program, šola z dodatnim programom, družinsko okolje, civilna sfera športa.”

V nadstandardni program, ki ga plačujejo starši, je vključena približno polovica učencev. Učenci od 1. do 6. razreda imajo dve dodatni uri športa na teden (poleg treh, ki jih imajo po rednem programu), učenci zadnje triade pa eno dodatno uro (poleg dveh po rednem programu). Vsi imajo še dodatne dejavnosti, kot so smučanje, plavanje, jadranje, planinarjenje ... Seznanijo pa se tudi z vsemi športnimi panogami v domačem okolju.

10.000

evrov za plačilo dodatnega strokovnega delavca ali pa za plačilo zunanjih športnih prostorov bo lahko največ dobila šola

Učence prvih dveh triad pri pouku športa poleg razredne učiteljice spremlja športni pedagog. Ta skrbi za strokovno vodeno vadbo, razredna učiteljica pa za razvoj socialnih in drugih veščin prek igre.

Tudi v Postojni se bodo prijavili na razpis ministrstva, saj je pravzaprav napisan prav za model, ki ga že imajo. Ali bi podprl uvedbo ure športne vzgoje vsak dan, pa za Bajca sploh ni vprašanje: “40 let moje kariere se že borimo za to, kar smo pri nas uvrstili v nadstandardni program, torej ura športa vsak dan. Otrok mora biti vsak dan vodeno športno aktiven.”

Na OŠ Miroslava Vilharja v Postojni izvajajo nadstandardni program že skoraj 30 let.


Komentar novinarja

Nives Krebelj

Več športa za večjo produktivnost

Slovenija, natančneje skupina Slofit s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, že desetletja spremlja telesno pripravljenost otrok in mladostnikov s pomočjo tako imenovanega športnovzgojnega kartona. Na ta način je primerjava med fizično kondicijo različnih generacij tako rekoč na dlani. Po raziskavi skupine Slofit so gibalne sposobnosti šolskih otrok med epidemijo covida-19 padle za 17 odstotkov. Stvari se ne bodo uredile same po sebi, so v času po epidemiji opozarjali strokovnjaki na področju ...

Preberi več

Najbolj brano