Sečoveljske soline vabijo

V Krajinskem parku Sečoveljske soline (KPSS) je te dni živahno. Solinarska dela in priprave na novo solinarsko sezono so v polnem teku.

Urejajo oba vhoda (Lera in Fontanigge) za bolj okolju prijazen sprejem obiskovalcev (gre za t.i. umirjanje prometa v zavarovanih območjih). Za velikonočne praznike se odpira Muzej solinarstva, ki je bil pred kratkim obnovljen. Obiskovalce na Fontaniggeah bo pričakal povsem nov vhod z recepcijo, kjer bodo brezplačno na voljo tudi kolesa. Prav tako bo do muzeja pričel voziti električni vlak, ki vozi najavljene skupine. Popravili so makadamsko pot od vhoda do Muzeja solinarstva in uredili obe parkirišči.

Jutri bodo organizirali čistilno akcijo v KPSS, na katero se je potrebno predhodno prijaviti. “Število udeležencev smo tokrat omejili in prostih prijav ni več prav veliko,” pravi naravovarstvenik iz Sečoveljskih solin Iztok Škornik. Pred tedni so na območju Rudnika-Korea pričeli z deli za renaturacijo območja in izboljševanje življenjskih pogojev za ohranjanje močvirske sklednice, ki je kvalifikacijska Natura 2000 vrsta (vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst vretenčarjev Bernske konvencije in na seznam Direktive o habitatih). Dela potekajo v okviru projekta Life Urca Proemys.

Umetno ustvarjene pretežno kamnite nasipe iz rudniške jalovine obeh bajerjev bodo znižali in zmanjšali njihov naklon, saj predstavlja nevarnost mladim želvicam zaradi utopitve. Zaraščene nasipe bodo očistili in postavili plavajoča počivališča za sončenje, na enem od nasipov pa uredili poskusno umetno gnezdišče, ki bo varno pred plenilci.

V KPSS apelirajo na obiskovalce, da v park vstopajo le v času, ko je odprt, in da ne zapuščajo označenih poti. Vse informacije so na spletni strani www.kpss.si. pv


Najbolj brano