“Edino, kar smrdi v tem postopku, je blato”

Sušilnica komunalnega blata ob koprski čistilni napravi bo predvidoma konec meseca začela poskusno obratovati. Tako bo tri mesece, nakar bo Marjetica pripravila poročilo o njenem delovanju in vplivih na okolje. Z dokumentom se bodo nato seznanili občinski svetniki ter se na podlagi izsledkov odločili, ali bodo sušilnici prižgali zeleno luč za njen polni zagon.

Sušilnico blata bodo poskusno zagnali konec meseca. 

 Foto: Marjetica Koper
Sušilnico blata bodo poskusno zagnali konec meseca.  Foto: Marjetica Koper

KOPER > To je dogovor, ki so ga koprski občinski svetniki sprejeli v četrtek zvečer po burni in dolgotrajni razpravi. Točko, na kateri so se svetniki seznanili s postopki za vzpostavitev sistema sušenja komunalnega blata, so uvrstili na dnevni red na pobudo stranke Koper je naš nekdanjega župana Borisa Popoviča.

Popovičeva KJN dvomi o smiselnosti projekta

Sušilnica komunalnega blata, ki bo stala približno dva milijona evrov, zbuja pomisleke, ker se je v Logatcu izkazalo, da so napravo istega dobavitelja po nekajmesečnem delovanju ustavili zaradi pretiranega hrupa in vonjav, bila pa naj bi tudi energijsko potratna. V Marjetici Koper zagotavljajo, da bo koprski obrat tehnološko naprednejši, saj bodo med drugim vgradili tristopenjsko filtriranje, ki bo zrak odvajalo prek dveh kemičnih faz in zadnje biološke faze.

2

milijona evrov bo stala sušilnica komunalnega blata

8500

ton blata na leto bodo predelali v tem obratu

“Dvomimo o tehnološki, finančni in okoljski smiselnosti projekta,” opozarja Popovič. Prepričan je, da je Boštjan Aver, ki je bil v času odločanja o nabavi koprske sušilnice tako direktor Komunale Logatec kot predsednik nadzornega sveta Marjetice, zlorabil svoj položaj. Aver očitke zavrača. “Nisem ne zastopnik ne lastnik podjetja, ki prodaja sušilnico. Zanikam kakršenkoli konflikt interesov. Edina napaka, ki je bila storjena v Logatcu, je ta, da se zaradi varčevanja ni vložilo 100.000 evrov za nadgradnjo s filtri in drugimi sistemi, ki bi preprečili vonjave in hrup, ” pravi.

Sicer pa je Popovič kritičen tudi glede postopka javnega naročila. “Točno določenemu ponudniku so omogočili prijavo in zmago, zato je netransparenten in nezakonit. Postopek s pogajanji brez predhodne objave ni bil primeren. Dvomimo, da je izbrano podjetje edino, ki lahko priskrbi to tehnologijo,” meni. Upa, da Koprčani napačne odločitve ne bodo občutili na položnicah.

Davor Briševac

direktor Marjetice

“Edino, kar smrdi v tem postopku, je blato. In tega proizvajamo mi. Ljudje. Tudi tisti, ki zdaj sedimo v občinski dvorani. Žal mi je, da ni politične volje, da bi šli v korak s časom.”

Ni bil podan sum kaznivega dejanja

V Marjetici so izbrali podjetje Lesmarc+, ki je pooblaščen zastopnik nemškega podjetja NEWeco-tec s patentirano tehnološko rešitvijo srednjetemperaturnega sušenja blata, ki v zaprtem sistemu omogoča, da se blato posuši na skoraj 90 odstotkov suhe snovi. Ker gre za patent, pomeni, da tehnologija ni prosto dostopna.

Dušan Lozinšek, ki so ga v Marjetici prosili za strokovno mnenje glede tehnologije sušenja blata, je v četrtek svetnikom nanizal argumente, zakaj nizkotemperaturno in visokotemperaturno sušenje blata ne bi bili pravi izbiri. Pri prvem bi za postopek sušenja potrebovali velike površine, prenizke temperature (50 stopinj Celzija) pa v blatu ne bi uničile vseh bakterij. Drugi postopek bi bil energetsko potraten, okvare bi bile pogostejše, stroški vzdrževanja pa visoki.

Koprski župan Aleš Bržan je svetnike seznanil, da v zvezi s tem projektom in javnim naročilom ni bil podan noben sum kaznivega dejanja. “Če pa menite, da je do tega prišlo, pa lahko kadarkoli podate ovadbo,” je pozval Popoviča in njegove somišljenike. Dodal je še, da za odobritev dvomilijonskega posojila, ki ga je najela Marjetica, koprska občina ni potrebovala soglasja sosednje ankaranske občine, saj je koprska občina večinska lastnica oziroma ustanoviteljica tega javnega podjetja.

V razpravo se je vključil tudi poznavalec postopkov javnega naročanja Boštjan Ferk, ki je pojasnil, da je odločitev o izbranem ponudniku postala pravnomočna 12. oktobra lani, v pritožbenem roku se nanjo nihče ni pritožil, prav tako nihče ni podal kakšnega revizijskega zahtevka.

“Ne razumemo nasprotovanja projektu”

Direktor Marjetice Davor Briševac se je slikovito izrazil: “Edino, kar smrdi v tem postopku, je blato. In tega proizvajamo mi. Ljudje. Tudi tisti, ki zdaj sedimo v občinski dvorani. Žal mi je, da ni politične volje, da bi šli v korak s časom.”

Med drugim je svetnikom povedal, da so pri odločitvi že na začetku izločili tehnologije, ki so zahtevale gradnjo bodisi novih objektov bodisi obsežen prostor. “Pri napravi, ki smo jo nabavili, nas je med drugim prepričalo to, da jo je možno postaviti na omejen prostor, da ni treba graditi novih objektov, da je postopek avtomatiziran in da je naprava mobilna. Poleg tega ima vgrajene vse sodobne filtre, ki bodo v znatni meri preprečili uhajanje neprijetnih vonjav,” zagotavlja Briševac.

Ker blata ne bo treba premeščati oziroma voziti na druge lokacije, se bodo v Marjetici izognili dodatnim stroškom. Ti pa bodo nižji tudi zato, ker bo posušeno blato, ki ga bodo predali prevzemniku, bistveno lažje in bo posledično tudi njegov odvoz cenejši. Tako bodo prihranili do pol milijona evrov na leto. “Tudi zato ne razumemo nasprotovanja projektu,” ob vsem naštetem pravi prvi mož koprskega komunalnega podjetja.


Najbolj brano