Neizbežno ali neupravičeno

V februarju, v nekaterih občinah pa še v marcu in aprilu bodo na dnevnem redu sej občinskih svetov med napovedanimi podražitvami - od cen vode, ravnanja z odpadki, čiščenja in odvajanja odpadnih voda ter do socialnih storitev - na dnevnem redu pričakovano tudi višje cene vrtcev. Razlogi so jasni, višje cene energentov ter ostalega materiala in storitev, dražja hrana in višji stroški dela. Pri zadnjem je trenutno najbolj na prepihu nedavni dogovor o povišanju plač pomočnicam-pomočnikom vzgojiteljic v vrtcih, čemur nihče ne nasprotuje, saj so si, podobno kot še nekatere skupine javnih uslužbencev, že zdavnaj zaslužili boljše plačilo za svoje delo.

Ob dejstvu, da bodo številni med njimi kljub dvigu za tri oziroma štiri plačne razrede še vedno na minimalni plači, bi bilo krivično, če bi ob sprejemanju višjih cen oskrbe v vrtcih s prstom kazali na njih in si drznili dvomiti, kot so pred časom pomišljali nekateri svetniki v ajdovski občini, ali v vrtcih sploh potrebujemo kader s 5. oziroma z višjimi stopnjami izobrazbe.

Ob dejstvu, da bodo številni med njimi kljub dvigu za tri oziroma štiri plačne razrede še vedno na minimalni plači, bi bilo krivično, če bi ob sprejemanju višjih cen s prstom kazali na njih.

Občine so zdaj, tako kot že večkrat doslej, postavljene pred izvršeno dejstvo. Plače so se dvignile, vlada pa je kljub pozivom občin in njihovemu nasprotovanju praksi enostranskih odločitev na način, da posledice brez možnosti ugovora prevališ na drugo stran, dala jasno vedeti, da ne misli financirati finančnega bremena iz tega naslova.

Možni poti za občine sta dve: pokriti dodatne stroške v celoti s proračunskim denarjem ali dvigniti cene, saj se bodo zavodi sicer znašli v nezavidljivem finančnem položaju. Seveda ni težko ugotoviti, katero bodo ubrale. Ker občine za pokritje dviga plač na hitro nimajo kje vzeti pol milijona ali celo še višje zneske, razen če jih vzamejo iz načrtovanih naložb, se bodo cene vrtca dvignile za 12 do 17, ponekod tudi do 20 odstotkov, odvisno od tega, kdaj so jih nazadnje usklajevali. To pa posledično pomeni, da se bodo dvignili tudi zneski, ki jih plačujejo starši. Po izračunih nekaterih občin v povprečju za 9 do 12 odstotkov, odvisno od skupnih družinskih prihodkov, kar po prvih napovedih pomeni tudi do 40 evrov več za tiste, ki trenutno za otroka v prvi starostni skupini plačujejo od 150 do 220 evrov. “Obžalovanje” vlade, da so občine v dvigu plač prepoznale priložnost za “neupravičeno dvigovanje cen” varstva, je slaba tolažba. Kar malo pa se nam zatakne, ko razlaga, da je z dvigom povprečnine občinam na “rekordnih” 700 evrov preprečila, da bi se vplivi draginje prenesli na občane. Halo? Smo se kje zgrešili?


Preberite še


Najbolj brano