Dvotirnost drugega tira bo zagotovljena z dodatnim levim tirom

Najustreznejši način zagotovitve dvotirnosti železniške proge Divača-Koper je gradnja dodatnega levega tira ob že umeščenem drugem tiru ter ukinitev obstoječe proge med Koprom in Prešnico, je danes sklenila vlada. Sledi priprava državnega prostorskega načrta, ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja.

Najustreznejši način zagotovitve dvotirnosti železniške proge 
Divača-Koper je gradnja dodatnega levega tira ob že umeščenem 
drugem tiru ter ukinitev obstoječe proge med Koprom in Prešnico, 
je  sklenila vlada. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Najustreznejši način zagotovitve dvotirnosti železniške proge Divača-Koper je gradnja dodatnega levega tira ob že umeščenem drugem tiru ter ukinitev obstoječe proge med Koprom in Prešnico, je sklenila vlada. Foto: Zdravko Primožič/FPA

LJUBLJANA, KOPER > Študija, ki jo je družba za razvoj projekta drugega tira predstavila leta 2021, je predvidela tri različice. Po prvi bi dvotirnost zagotovili z novim, torej drugim tirom ter nadgradnjo proge med Koprom in Prešnico. V tem primeru ne bi dodatno posegali v dolino Glinščice, tudi investicijski stroški bi bili manjši, vendar bi v času nadgradnje ob proge promet potekal le po enem tiru, kar bi bilo po navedbah avtorjev študije nevarno v primeru izrednih dogodkov. Prav tako bi tveganje za vodno onesnaženje ostalo visoko.

Po drugi različici, ki jo je vlada zdaj potrdila, bi ob že umeščenem drugem tiru zgradili dodatni levi tir, ukinili pa bi progo med Koprom in Prešnico. Ta različica predstavlja bistveno manjše okoljsko tveganje in manjšo nevarnost požarov ter tudi občutno zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom. Poleg tega bi gradnja dodatnega tira lahko nemoteno potekala na novi progi, ob krajših voznih časih in povečanju zmogljivosti proge pa je boljša tudi z ekonomskega vidika. Edini negativni vidik po navedbah avtorjev študije predstavljajo dodatni posegi v dolino Glinščice in nekoliko višja začetna investicija.

Po tretji različici bi zgradili dvotirno progo, torej drugi tir in dodatni levi tir, hkrati pa ohranili obstoječo progo. Z vidika vplivov na okolje bi bila to po navedbah avtorjev študije najslabša izbira.

Kot so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, zaradi preusmeritve prometa na drugi tir načrtujejo demontažo proge med Prešnico in Koprom. Trasi tej proge bodo spremenili namembnost; načrtujejo gradnjo kolesarske proge.

"Poudariti moramo, da bo z opustitvijo obstoječe proge varnejši tudi vodni vir Rižane. Potek drugega tira železniške proge Divača-Koper je namreč načrtovan tako, da se v čim večjem delu izogne vodovarstvenemu območju tega vodnega vira, ki predstavlja glavni vir pitne vode za celotno slovensko Primorje," so izpostavili.

Državni prostorski načrt, ki ga bodo zdaj lahko začeli pripravljati, obsega umestitev vzporednega levega tira k novemu drugemu tiru od postaje Divača do tovorne postaje v Kopru z vsemi potrebnimi objekti, ureditev novih dostopnih cest ter opustitev obstoječe proge Divača-Koper na odseku med cepiščem pri Prešnici do Kopra.

Za predlagano različico bodo bodo v nadaljevanju postopka izdelali podrobnejšo idejno rešitev ter dodatne strokovne podlage, ki bodo omogočale izdelavo predloga sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi tir.

Kot so ob tem dodali na vladi, bo načrtovana železniška proga omogočila navezavo lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave, razvoj gospodarstva z ohranjanjem delovnih mest ter regionalno in mednarodno sodelovanje. Z gradnjo drugega tira se po njihovih navedbah vzpostavlja tudi sodobna in prepustna železniška povezava za potrebe Luke Koper. Tako se zmanjšuje tovorni promet na slovenskih avtocestah in posledično tudi obremenitev avtocest.


Najbolj brano