Javnosti nič ne bo ostalo skrito

Občina Ajdovščina je z novim mandatom kot četrta v Sloveniji uvedla spletno orodje Parlameter. Ta na pregleden in dostopen način prikazuje delo občinskega sveta, sprejete odloke in druge sklepe ter rezultate glasovanj. Kot poudarjajo v inštitutu Danes je nov dan, gre za orodje, ki omogoča večjo odprtost in preglednost dela lokalne oblasti.

Spletno orodje Parlameter javnosti omogoča  hiter in enostaven 
vpogled v delo  občinskega sveta. Foto: Alenka Tratnik
Spletno orodje Parlameter javnosti omogoča hiter in enostaven vpogled v delo občinskega sveta. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Občina Ajdovščina se je odločila, da z novim mandatom kot trenutno četrta občina v Sloveniji, poleg Mestne občine Ljubljana ter občin Lendava in Hrastnik vzpostavi spletno orodje Parlameter. Občinski Parlameter na enem mestu zbira, analizira in na pregleden ter dostopen način predstavlja delo občinskih svetnikov in svetnic. Gre za spletno orodje, ki so ga leta 2016 razvili v inštitutu Danes je nov dan za lažje spremljanje dela državnega zbora. Orodje, ki ga poznajo tudi v nekaterih drugih državah, pa so nadgradili z rešitvami za lažje spremljanje dela občinskih svetov.

Hitreje in enostavnejedo podatkov

“Občanke in občani, pa tudi novinarji in druga javnost bodo lahko preverili, katere teme bodo na dnevnem redu sej in kateri odloki so bili sprejeti, tudi za nazaj, kateri svetniki so se udeležili sej, preverili bodo lahko njihova vprašanja, pobude, amandmaje, glasovanja, primerjali glasovanja svetniških skupin,” je v imenu inštituta pojasnila Maja Cimerman.

Kot je dodala, Parlameter ne objavlja dodatnih informacij, ampak zgolj tiste, ki so tudi sicer dostopni, a so razdrobljeni v gradivih in zapisnikih sej. “Podatki bodo redno posodobljeni, možno bo iskanje po vseh zapisnikih. Če bo nekoga zanimala samo določena tema, jo bo našel brez brskanja po veliki količini podatkov, s pomočjo ključnih besed. Orodje omogoča, da se vsi podatki delijo na družbenih omrežjih,” je dodala predstavnica inštituta.

Način za aktivacijo občanov

Direktorica občinske uprave Mojca Remškar Planinc je prepričana, da je Parlameter korak k večji transparentnosti dela občinskega sveta, k čemur se je občina zavezala tudi v sprejeti strategiji razvoja. Hkrati pa tudi nov korak k načrtovani digitalizaciji občine. “Parlameter je lahko tudi orodje za boljši nadzor nad tem, kaj se je obljubljalo in kaj se je sprejelo. Verjamemo, da je lahko tudi eden od načinov za aktivacijo občanov,” je pojasnila.

Ajdovski svetniki so sicer v preteklosti že večkrat izrazili pobudo za avdio-video snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, a se občina doslej te možnosti ni poslužila. Občinski svet je sicer spremenil poslovnik, o tem, ali se bodo seje v tem mandatu snemale in tudi predvajale, pa naj bi, kot je pojasnil župan Tadej Beočanin, odločali v januarju.


Najbolj brano